Nytt produksjonsutvalg

Filmfondets konsulentsystem må harmonere bedre med tv-kanalenes produksjonspolitikk, mener både bransjen og Filmfondet selv. Et nytt produksjonsutvalg kan se dagens lys.

Filmfondets konsulentsystem må harmonere bedre med tv-kanalenes produksjonspolitikk, mener både bransjen og Filmfondet selv. Et nytt produksjonsutvalg kan se dagens lys.

Tv-serien ”Ran” (se foto) som vises på TV2 i januar vil bli en viktig test for den videre utviklingen av det norske tv-dramaet, mener mange. Det eksterne produksjonsmiljøet, og særlig filmbransjen, har lenge ventet på at TV2 skal involvere seg sterkere i produksjon av mer kostnadskrevende kvalitetsdrama, og ”Ran” er et signal om det (TV2 står for i underkant av 40 prosent av det samlede budsjettet på 17 millioner).

Konsulent i Norsk filmutvikling, Ivar Køhn, var initiativtaker bak seminaret ”Emmy 2007” og manusredaktør og medforfatter på ”Ran”. Han mener det må en sterkere tilnærming mellom tv-kanalene og filmfondet til for at tv-kanaler som TV2 vil satse mer på denne typen produksjoner.

– Det er nok ingen av tv-kanalene som kan akseptere at Filmfondets konsulenter skal avgjøre hva det skal satses på. Tv-kanalene ønsker selvfølgelig å beholde den suverene retten til å bestemme over egne sendingsskjemaer og hva de skal fylles med. Deres valg kan imidlertid ha andre motivasjoner enn hva konsulentene legger til grunn, og her ligger et potensiale til konflikt. Filmfondet signaliserer at de vil være en instans for kvalitetsvurdering av det enkelte prosjekt, og at de dermed vil være med å påvirke programinnholdet hos tv-kanalene. Jeg har vanskelig for å se hvordan dette konsulentsystemet kan harmonisere med tv-kanalenes produksjonspolitikk, sier han.

Petter Wallace er prosjektkoordinator for tv-produksjoner i Norsk filmfond. Han erkjenner at konsulentsystemet i sin nåværende form ikke er tilrettelagt godt nok for denne typen samarbeid med tv-kanalene. Derfor har Filmfondet konkrete planer om å endre prosessen for vurdering av tv-prosjekter.

– Fra og med neste år ønsker vi å innføre en ny type søknadsvurdering som blir foretatt av et produksjonsutvalg på en mye bredere basis. Prosessen vil foregå som følger: De tre spillefilmkonsulentene vurderer søknadene, og hvis én av dem mener at prosjektet de alle leser fortjener å gå videre, så går pitchen videre til utvalget. Dette utvalget, som består av de tre konsulentene i tillegg til Stein Slyngstad og jeg, vil da vurdere søknaden ut fra langt flere kriterier. Da vil det bli lagt vekt på hva slags kontakt som er opprettet med tv-kanalene, markedspotensialet og ikke minst finansieringsevne og eventuelt utenlandssalg. Du kan si at denne planlagte endringen av søknadsvurderingen skyldes en erkjennelse i fondet av at tv-prosjekter må vurderes annerledes enn filmprosjekter.

Les mer om tv-serien ”Ran” og de som står bak den i desember-utgaven av Rush Print som kommer på selveste julaften.

Nytt produksjonsutvalg

Filmfondets konsulentsystem må harmonere bedre med tv-kanalenes produksjonspolitikk, mener både bransjen og Filmfondet selv. Et nytt produksjonsutvalg kan se dagens lys.

Filmfondets konsulentsystem må harmonere bedre med tv-kanalenes produksjonspolitikk, mener både bransjen og Filmfondet selv. Et nytt produksjonsutvalg kan se dagens lys.

Tv-serien ”Ran” (se foto) som vises på TV2 i januar vil bli en viktig test for den videre utviklingen av det norske tv-dramaet, mener mange. Det eksterne produksjonsmiljøet, og særlig filmbransjen, har lenge ventet på at TV2 skal involvere seg sterkere i produksjon av mer kostnadskrevende kvalitetsdrama, og ”Ran” er et signal om det (TV2 står for i underkant av 40 prosent av det samlede budsjettet på 17 millioner).

Konsulent i Norsk filmutvikling, Ivar Køhn, var initiativtaker bak seminaret ”Emmy 2007” og manusredaktør og medforfatter på ”Ran”. Han mener det må en sterkere tilnærming mellom tv-kanalene og filmfondet til for at tv-kanaler som TV2 vil satse mer på denne typen produksjoner.

– Det er nok ingen av tv-kanalene som kan akseptere at Filmfondets konsulenter skal avgjøre hva det skal satses på. Tv-kanalene ønsker selvfølgelig å beholde den suverene retten til å bestemme over egne sendingsskjemaer og hva de skal fylles med. Deres valg kan imidlertid ha andre motivasjoner enn hva konsulentene legger til grunn, og her ligger et potensiale til konflikt. Filmfondet signaliserer at de vil være en instans for kvalitetsvurdering av det enkelte prosjekt, og at de dermed vil være med å påvirke programinnholdet hos tv-kanalene. Jeg har vanskelig for å se hvordan dette konsulentsystemet kan harmonisere med tv-kanalenes produksjonspolitikk, sier han.

Petter Wallace er prosjektkoordinator for tv-produksjoner i Norsk filmfond. Han erkjenner at konsulentsystemet i sin nåværende form ikke er tilrettelagt godt nok for denne typen samarbeid med tv-kanalene. Derfor har Filmfondet konkrete planer om å endre prosessen for vurdering av tv-prosjekter.

– Fra og med neste år ønsker vi å innføre en ny type søknadsvurdering som blir foretatt av et produksjonsutvalg på en mye bredere basis. Prosessen vil foregå som følger: De tre spillefilmkonsulentene vurderer søknadene, og hvis én av dem mener at prosjektet de alle leser fortjener å gå videre, så går pitchen videre til utvalget. Dette utvalget, som består av de tre konsulentene i tillegg til Stein Slyngstad og jeg, vil da vurdere søknaden ut fra langt flere kriterier. Da vil det bli lagt vekt på hva slags kontakt som er opprettet med tv-kanalene, markedspotensialet og ikke minst finansieringsevne og eventuelt utenlandssalg. Du kan si at denne planlagte endringen av søknadsvurderingen skyldes en erkjennelse i fondet av at tv-prosjekter må vurderes annerledes enn filmprosjekter.

Les mer om tv-serien ”Ran” og de som står bak den i desember-utgaven av Rush Print som kommer på selveste julaften.

MENY