SF Norges eksempel

SF Norge integrerer vertikalt med å opprette sin egen produksjonsavdeling for norsk film. Hvorfor vil en norsk distributør produsere film?

SF Norge integrerer vertikalt med å opprette sin egen produksjonsavdeling for norsk film. Hvorfor vil en norsk distributør produsere film?

– Vi besluttet for en stund siden å opprette en produksjonsavdeling i SF Norge, forteller Guttorm Petterson, direktør i SF Norge.

– Vi har lett etter en produsent, og fant Line Sandsmark passende til jobben. Det er flere grunner til at vi ønsker å gjøre dette. Vi ser at norsk film har fått en oppblomstring. Det skjer mye spennende, og det finnnes mange kreative folk. Norsk film har nå tak på publikum. Dette er et område vi vil inn på. Med bakgrunn i gode resultater har vi nå anledening til å opprette en produksjonsavdeling, som vil øke kompetansen vår betraktelig. Filmer som ”Ringenes Herre”, samt barne-DVD-er, har gitt oss solide bein å stå på. Å ha rettigheter til film er viktig. Det samme er nærhet til produksjonen. Og dette gir oss mulighet til å se Skandinavia som ett marked, sier Petterson.

I fjor ble Hege Astrup ansatt i SF Norge med ansvar for distribusjon av norsk film, og nå skal altså Line Sandsmark utvikle og produsere norsk.

– Vi har jobbet med norsk film i mange år. Etter vi i fjor ansatte Hege Astrup, som er produktansvarlig for alle norske filmer vi distribuerer, har det hele tiden vært meningen å gjøre dette. Line Sandsmark skal konsentrere seg om de filmene vi selv skal produsere. Det samme skjer nå samtidig i Danmark og Finland. Slik kan vi co-produsere på tvers av Skandinavia, som det er på tide blir ett marked. Vi mener det kan fungere på tvers av de nordiske landene, selv om publikum i enkelte land fortsatt har noen sperrer mot sine nabolands filmkultur. Ingen andre norske distributører har foreløpig en egen produksjon, konstaterer Guttorm Petterson.

Kunne dette også vært aktuelt for andre distributører? Frida Ohrvik, direktør i Sandrew Metronome, synes ikke nødvendigvis det.

–Jeg ser ikke behovet for å produsere selv. Vi har ingen umiddelbare planer om noe slikt. Jeg synes det fungerer bra i utgangspunktet med at de som kan produsere produserer. Vi er jo involvert i ganske mange norske filmproduksjoner, og vil fortsette å investere i eksisterende og nye produsenter, sier Ohrvik.

Bjørn Hoenvoll, direktør i Columbia Tristar Nordisk, kan heller ikke se en slik utvikling.

– Columbia har ingen planer om egen produksjon i Norge. Men de produserer lokalt i for eksempel Kina og Brasil. Der kan man få mye for en dollar. Men vi er jo i tett samarbeid med Nordisk Film, der vi for eksempel har distribuert Ulvesommer, med En Folkefiende som den neste, forteller han.

Foto: Kinoaktuelle Ikke Naken, en av filmene SFD Norge distribuerer.

SF Norges eksempel

SF Norge integrerer vertikalt med å opprette sin egen produksjonsavdeling for norsk film. Hvorfor vil en norsk distributør produsere film?

SF Norge integrerer vertikalt med å opprette sin egen produksjonsavdeling for norsk film. Hvorfor vil en norsk distributør produsere film?

– Vi besluttet for en stund siden å opprette en produksjonsavdeling i SF Norge, forteller Guttorm Petterson, direktør i SF Norge.

– Vi har lett etter en produsent, og fant Line Sandsmark passende til jobben. Det er flere grunner til at vi ønsker å gjøre dette. Vi ser at norsk film har fått en oppblomstring. Det skjer mye spennende, og det finnnes mange kreative folk. Norsk film har nå tak på publikum. Dette er et område vi vil inn på. Med bakgrunn i gode resultater har vi nå anledening til å opprette en produksjonsavdeling, som vil øke kompetansen vår betraktelig. Filmer som ”Ringenes Herre”, samt barne-DVD-er, har gitt oss solide bein å stå på. Å ha rettigheter til film er viktig. Det samme er nærhet til produksjonen. Og dette gir oss mulighet til å se Skandinavia som ett marked, sier Petterson.

I fjor ble Hege Astrup ansatt i SF Norge med ansvar for distribusjon av norsk film, og nå skal altså Line Sandsmark utvikle og produsere norsk.

– Vi har jobbet med norsk film i mange år. Etter vi i fjor ansatte Hege Astrup, som er produktansvarlig for alle norske filmer vi distribuerer, har det hele tiden vært meningen å gjøre dette. Line Sandsmark skal konsentrere seg om de filmene vi selv skal produsere. Det samme skjer nå samtidig i Danmark og Finland. Slik kan vi co-produsere på tvers av Skandinavia, som det er på tide blir ett marked. Vi mener det kan fungere på tvers av de nordiske landene, selv om publikum i enkelte land fortsatt har noen sperrer mot sine nabolands filmkultur. Ingen andre norske distributører har foreløpig en egen produksjon, konstaterer Guttorm Petterson.

Kunne dette også vært aktuelt for andre distributører? Frida Ohrvik, direktør i Sandrew Metronome, synes ikke nødvendigvis det.

–Jeg ser ikke behovet for å produsere selv. Vi har ingen umiddelbare planer om noe slikt. Jeg synes det fungerer bra i utgangspunktet med at de som kan produsere produserer. Vi er jo involvert i ganske mange norske filmproduksjoner, og vil fortsette å investere i eksisterende og nye produsenter, sier Ohrvik.

Bjørn Hoenvoll, direktør i Columbia Tristar Nordisk, kan heller ikke se en slik utvikling.

– Columbia har ingen planer om egen produksjon i Norge. Men de produserer lokalt i for eksempel Kina og Brasil. Der kan man få mye for en dollar. Men vi er jo i tett samarbeid med Nordisk Film, der vi for eksempel har distribuert Ulvesommer, med En Folkefiende som den neste, forteller han.

Foto: Kinoaktuelle Ikke Naken, en av filmene SFD Norge distribuerer.

MENY