Konflikt om vederlagsmidler

Musikkvideo-produsentene vil ha vederlagsmidler fra Norwaco for kringkasting av musikkvideoer utenfor ordinær sendetid på norske tv-kanaler. Svært tvilsomt og urettferdig, mener filmbransjens organisasjoner.

Musikkvideo-produsentene vil ha vederlagsmidler fra Norwaco for kringkasting av musikkvideoer utenfor ordinær sendetid på norske tv-kanaler. Svært tvilsomt og urettferdig, mener filmbransjens organisasjoner.

Kjetil Hervik i Norsk Filmforbund er bekymret. Det er også hans kollegaer i Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske filmregissører. Årsaken er at norske produsenter av musikkvideoer nå krever tilgang de til vederlagsmidlene som tilfaller mange av deres medlemmer. Problemet er bare at de sendingene som musikkvideo-produsentene vil ha vederlagsmidler for, som nattesendingene på NRK, kringkastes utenfor ordinær sendetid, og derfor ikke kan regnes som vanlig tv. Men det er bare en av flere innvendinger filmbransjen har mot forslaget som musikkvideo-produsentene har formidlet gjennom rettighetshavernes felles organisasjon Norwaco (Norwaco forvalter opphavsrettigheter til audiovisuele verk, og omfatter mer enn 35.000 individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter).

– Hovedinnvendingen vår går på at de såkalte OBT-sendingene som disse aktørene vil ha vederlagsmidler for, ikke kan regnes som vanlig sendetid. Men vi mener også at det må settes spørsmålstegn ved hva slags verk vi her snakker om. For hva er musikkvideoens fremste formål, om ikke å selge musikk? Selvsagt kan en musikkvideo også ha kunstneriske kvaliteter, men det har da også reklamefilmen – uten at reklamefilm-produsentene får vederlagsmidler av den grunn.

Hervik har også en annen prinsipiell innvending. Som medlemmene av filmforbundet har merket, er musikkvideo-produsentene sjelden villig til å betale hva det koster for å lage musikkvideoer. Folk må jobbe gratis og produsentene selger filmene svært billig til NRK.

– Da kommer vi inn på hva som er musikkvideoens primære mål, og det er å selge musikken. På denne måten får disse produsentene billig reklameplass hos tv-kanalene, uten at de betaler særlig for det. Og når de nå vil ha tilgang til vedlerlagsmidler, vil det innebære en svært urettferdig og tvilsom forskyvning av midlene Norwaco forvalter. Det er snakk om ca 3 ½ millioner kroner som vanligvis går til filmarbeidere, forfattere, journalister og filmprodusenter. m.fl.

Norsk filmforbund vil sammen med andre organisasjoner nå forsøke å blokkere forslaget som skal behandles i Norwaco. Dermed vil det sannsynligvis havne hos en fordelingsnemnd, som må finne en ”rettferdig løsning”. Og det er nettopp rettferdighetsprinsippet Hervik og bransjen er opptatt av i denne saken.

– Vi oppfatter det som dypt urettferdig at disse produsentene skal ha tilgang til vederlagsmidler for produksjoner som kun har som formål å selge musikk, og som de heller ikke vil betale hva det koster å lage.

For mer informasjon om Norwaco: www.norwaco.no

Konflikt om vederlagsmidler

Musikkvideo-produsentene vil ha vederlagsmidler fra Norwaco for kringkasting av musikkvideoer utenfor ordinær sendetid på norske tv-kanaler. Svært tvilsomt og urettferdig, mener filmbransjens organisasjoner.

Musikkvideo-produsentene vil ha vederlagsmidler fra Norwaco for kringkasting av musikkvideoer utenfor ordinær sendetid på norske tv-kanaler. Svært tvilsomt og urettferdig, mener filmbransjens organisasjoner.

Kjetil Hervik i Norsk Filmforbund er bekymret. Det er også hans kollegaer i Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske filmregissører. Årsaken er at norske produsenter av musikkvideoer nå krever tilgang de til vederlagsmidlene som tilfaller mange av deres medlemmer. Problemet er bare at de sendingene som musikkvideo-produsentene vil ha vederlagsmidler for, som nattesendingene på NRK, kringkastes utenfor ordinær sendetid, og derfor ikke kan regnes som vanlig tv. Men det er bare en av flere innvendinger filmbransjen har mot forslaget som musikkvideo-produsentene har formidlet gjennom rettighetshavernes felles organisasjon Norwaco (Norwaco forvalter opphavsrettigheter til audiovisuele verk, og omfatter mer enn 35.000 individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter).

– Hovedinnvendingen vår går på at de såkalte OBT-sendingene som disse aktørene vil ha vederlagsmidler for, ikke kan regnes som vanlig sendetid. Men vi mener også at det må settes spørsmålstegn ved hva slags verk vi her snakker om. For hva er musikkvideoens fremste formål, om ikke å selge musikk? Selvsagt kan en musikkvideo også ha kunstneriske kvaliteter, men det har da også reklamefilmen – uten at reklamefilm-produsentene får vederlagsmidler av den grunn.

Hervik har også en annen prinsipiell innvending. Som medlemmene av filmforbundet har merket, er musikkvideo-produsentene sjelden villig til å betale hva det koster for å lage musikkvideoer. Folk må jobbe gratis og produsentene selger filmene svært billig til NRK.

– Da kommer vi inn på hva som er musikkvideoens primære mål, og det er å selge musikken. På denne måten får disse produsentene billig reklameplass hos tv-kanalene, uten at de betaler særlig for det. Og når de nå vil ha tilgang til vedlerlagsmidler, vil det innebære en svært urettferdig og tvilsom forskyvning av midlene Norwaco forvalter. Det er snakk om ca 3 ½ millioner kroner som vanligvis går til filmarbeidere, forfattere, journalister og filmprodusenter. m.fl.

Norsk filmforbund vil sammen med andre organisasjoner nå forsøke å blokkere forslaget som skal behandles i Norwaco. Dermed vil det sannsynligvis havne hos en fordelingsnemnd, som må finne en ”rettferdig løsning”. Og det er nettopp rettferdighetsprinsippet Hervik og bransjen er opptatt av i denne saken.

– Vi oppfatter det som dypt urettferdig at disse produsentene skal ha tilgang til vederlagsmidler for produksjoner som kun har som formål å selge musikk, og som de heller ikke vil betale hva det koster å lage.

For mer informasjon om Norwaco: www.norwaco.no

MENY