-Valgte feil strategi

Den amerikanske filmbransjen ble oppfattet som grådig og usympatisk av både jury og norsk offentlighet under rettsaken mot ”DVD-Jon”, hevder Inger Marie Sunde i Økokrim. Bransjen i Norge burde kjørt saken selv.

Den amerikanske filmbransjen ble oppfattet som grådig og usympatisk av både jury og norsk offentlighet under rettsaken mot ”DVD-Jon”, hevder Inger Marie Sunde i Økokrim. Bransjen i Norge burde kjørt saken selv.

Det var under et seminar om opphavsrett hos advokatfirmaet Bull & Co at Inger Marie Sunde kom med denne uttalelsen. Hun la ikke skjul på at Økokrim fikk grundig juling under saken der den tiltalte Jon Lech Johansen ble frikjent. Frifinnelsen var begrunnet i stor grad med at det ikke var ”uberettighet” det han gjorde. Han hadde bare lagt ut programmet for dekryptering og det var umulig å bevise om andre kopier ble utført med hans program.

Sunde mener at man ikke må undervurdere det bildet mange nordmenn hadde av saken, om at det var en kamp mellom ”David og Goliat”.

-Det var lite sympati å hente i norsk offentlighet for denne saken. Jeg lurer derfor på hvor sympatien hadde ligget om det var den norske bransjen som selv hadde kjørt saken.

John M. Jacobsen er produsent av DVD-suksessen Kvinnen i mitt liv (foto) og representerte produsentforeningen på seminaret. Han deler langt på vei denne oppfatningen.

– Saken ville kanskje stilt seg i et litt annet lys om saken hadde gått via den norske bransjen. Da ville det ikke vært de store amerikanerne mot unggutten fra Holmestrand. Men anmeldelsen kom til Økokrim direkte fra de amerikanske filmstudioenes interesseorganisasjon Motion Picture Association of America (MPEA). Derfor ble det slik.

Hva de norske produsentene vil foreta seg ved neste korsvei, ville verken Jacobsen eller andre fra produsentforeningen si noe om under seminaret. Men faktum er at norsk film også er blitt attraktivt for DVD-pirater og at produsentene nå legger en ny og mer offensiv strategi.

-Valgte feil strategi

Den amerikanske filmbransjen ble oppfattet som grådig og usympatisk av både jury og norsk offentlighet under rettsaken mot ”DVD-Jon”, hevder Inger Marie Sunde i Økokrim. Bransjen i Norge burde kjørt saken selv.

Den amerikanske filmbransjen ble oppfattet som grådig og usympatisk av både jury og norsk offentlighet under rettsaken mot ”DVD-Jon”, hevder Inger Marie Sunde i Økokrim. Bransjen i Norge burde kjørt saken selv.

Det var under et seminar om opphavsrett hos advokatfirmaet Bull & Co at Inger Marie Sunde kom med denne uttalelsen. Hun la ikke skjul på at Økokrim fikk grundig juling under saken der den tiltalte Jon Lech Johansen ble frikjent. Frifinnelsen var begrunnet i stor grad med at det ikke var ”uberettighet” det han gjorde. Han hadde bare lagt ut programmet for dekryptering og det var umulig å bevise om andre kopier ble utført med hans program.

Sunde mener at man ikke må undervurdere det bildet mange nordmenn hadde av saken, om at det var en kamp mellom ”David og Goliat”.

-Det var lite sympati å hente i norsk offentlighet for denne saken. Jeg lurer derfor på hvor sympatien hadde ligget om det var den norske bransjen som selv hadde kjørt saken.

John M. Jacobsen er produsent av DVD-suksessen Kvinnen i mitt liv (foto) og representerte produsentforeningen på seminaret. Han deler langt på vei denne oppfatningen.

– Saken ville kanskje stilt seg i et litt annet lys om saken hadde gått via den norske bransjen. Da ville det ikke vært de store amerikanerne mot unggutten fra Holmestrand. Men anmeldelsen kom til Økokrim direkte fra de amerikanske filmstudioenes interesseorganisasjon Motion Picture Association of America (MPEA). Derfor ble det slik.

Hva de norske produsentene vil foreta seg ved neste korsvei, ville verken Jacobsen eller andre fra produsentforeningen si noe om under seminaret. Men faktum er at norsk film også er blitt attraktivt for DVD-pirater og at produsentene nå legger en ny og mer offensiv strategi.

MENY