Vil løfte produsentene fram

Leif Holst Jensen er ny generalsekretær i Norske Film- og Tv- produsenters Forening. Han ønsker å synliggjøre produsentene mer enn før – særlig tv-produsentene.

Leif Holst Jensen er ny generalsekretær i Norske Film- og Tv- produsenters Forening. Han ønsker å synliggjøre produsentene mer enn før – særlig tv-produsentene.

Holst Jensen har en MBA i strategisk ledelse og er utdannet journalist og fjernsynsprodusent. Han har vært kultursjef i Danmarks Radio – producer, rådgiver, redaksjonssjef og prosjektleder i NRK og har vært programdirektør i Metropol TV.

Har Produsentforeningen vært lite flinke til å fronte bransjen gjennom sin tilbakeholdenhet?

– Min oppfatning er at Produsentforeningen har jobbet mye og hardt, men mer i det skjulte. Nå ønsker vi å profilere oss mer, gjøre oss mer synlige. Vi vil tydeliggjøre produsentens rolle som ledende aktør i markedet. Tom (direktør Tom G. Eilertsen) og John (formann John M. Jacobsen) har holdt en lavere profil og spilt lite på presse. Av meg forventes både å fronte filmpolitiske spørsmål og fotarbeid, sier han.

Hva vil du gjøre for å oppnå dette?

– Jeg har vært i NRK og i Danmarks Radio og vet at det er viktig å etablere samspill med uavhengig produksjon. Det skjer fryktelig mye spennende i de eksterne produksjonsmiljøene. Og når jeg ser på listen over medlemmer, har jeg vært borti minst halvparten tidligere. Jeg vet det er talenter der ute, og hvis jeg kan være med på å hjelpe dem mer, er det fantastisk. TV-produsent-selskaper har vært i skyggen av film-produsentene. Forventningen er at jeg skal ta mer fatt i dette. Inspirasjon kommer særlig fra den danske produsentforeningen, og vi vil samarbeide tett med den, forteller Holst Jensen.

Hva betyr dette konkret?

– Vi vil særlig med NRK, hvor mye legges ut til eksterne produsenter, sørge for en prosess uten for mye bråk. Vi ønsker gjerne noe for spillprodusentene, som i vår søsterorganisasjon i Danmark har en egen avdeling. Vi har forventninger til departementet når det gjelder bevilgninger og penger. Etter innsatsen og suksessen for norske produksjoner det siste halvåret er spørsmålet nå: Hvordan følge opp? Hvordan videreutvikle?

Hvordan har jobben vært så langt?

– Jeg har vært her i to dager og må lese meg opp. Fram til sommeren vil jeg jobbe i tospann med Tom i en overlappingsperiode. Jeg er åpen for alle innspill fra hele bransjen, og jeg ser fram til å samarbeide med alle.

Vil løfte produsentene fram

Leif Holst Jensen er ny generalsekretær i Norske Film- og Tv- produsenters Forening. Han ønsker å synliggjøre produsentene mer enn før – særlig tv-produsentene.

Leif Holst Jensen er ny generalsekretær i Norske Film- og Tv- produsenters Forening. Han ønsker å synliggjøre produsentene mer enn før – særlig tv-produsentene.

Holst Jensen har en MBA i strategisk ledelse og er utdannet journalist og fjernsynsprodusent. Han har vært kultursjef i Danmarks Radio – producer, rådgiver, redaksjonssjef og prosjektleder i NRK og har vært programdirektør i Metropol TV.

Har Produsentforeningen vært lite flinke til å fronte bransjen gjennom sin tilbakeholdenhet?

– Min oppfatning er at Produsentforeningen har jobbet mye og hardt, men mer i det skjulte. Nå ønsker vi å profilere oss mer, gjøre oss mer synlige. Vi vil tydeliggjøre produsentens rolle som ledende aktør i markedet. Tom (direktør Tom G. Eilertsen) og John (formann John M. Jacobsen) har holdt en lavere profil og spilt lite på presse. Av meg forventes både å fronte filmpolitiske spørsmål og fotarbeid, sier han.

Hva vil du gjøre for å oppnå dette?

– Jeg har vært i NRK og i Danmarks Radio og vet at det er viktig å etablere samspill med uavhengig produksjon. Det skjer fryktelig mye spennende i de eksterne produksjonsmiljøene. Og når jeg ser på listen over medlemmer, har jeg vært borti minst halvparten tidligere. Jeg vet det er talenter der ute, og hvis jeg kan være med på å hjelpe dem mer, er det fantastisk. TV-produsent-selskaper har vært i skyggen av film-produsentene. Forventningen er at jeg skal ta mer fatt i dette. Inspirasjon kommer særlig fra den danske produsentforeningen, og vi vil samarbeide tett med den, forteller Holst Jensen.

Hva betyr dette konkret?

– Vi vil særlig med NRK, hvor mye legges ut til eksterne produsenter, sørge for en prosess uten for mye bråk. Vi ønsker gjerne noe for spillprodusentene, som i vår søsterorganisasjon i Danmark har en egen avdeling. Vi har forventninger til departementet når det gjelder bevilgninger og penger. Etter innsatsen og suksessen for norske produksjoner det siste halvåret er spørsmålet nå: Hvordan følge opp? Hvordan videreutvikle?

Hvordan har jobben vært så langt?

– Jeg har vært her i to dager og må lese meg opp. Fram til sommeren vil jeg jobbe i tospann med Tom i en overlappingsperiode. Jeg er åpen for alle innspill fra hele bransjen, og jeg ser fram til å samarbeide med alle.

MENY