-Fondet er ikke bransjen

Etter en misnøyens vinter har Filmfondet og Produsentforeningen funnet tonen igjen. Men det hersker fortsatt misforståelser om fondets rolle, mener direktør Stein Slyngstad i filmfondet.

Etter en misnøyens vinter har Filmfondet og Produsentforeningen funnet tonen igjen. Men det hersker fortsatt misforståelser om fondets rolle, mener direktør Stein Slyngstad i filmfondet.

Under høsten og vinterens debatt om billettstøtten surnet det for alvor til mellom produsentforeningen og Norsk filmfond. Det som forårsaket striden var krangelen om billettstøttens størrelse: For noen av de store produsentene var støtten en altfor viktig inntektskilde, for fondet hadde den gitt en dundrende bakrus. En stund virket kløften uoverstigelig. Produsentforeningen begynte å henvende seg direkte til politikerne, istedenfor til den mer naturlige samtalepartneren som fondet er ment å være.

Direktør i Norsk filmfond, Stein Slyngstad, er nå glad for at dialogen er normalisert og at man kom til enighet om det største stridstemaet: Billettstøtten. Han mener samtidig at enkelte myter om fondets rolle bidro til en unødig forsterking av konflikten. Enkelte lever i den villfarelse at filmfondet er en del av bransjen, mener Slyngstad. Men det er den altså ikke.

– Vi er en del av statsforvaltningen og således ikke et bransjeorgan. Jeg tror derfor noen har misforstått vår rolle. Det vil alltid eksistere hva jeg vil kalle et naturlig motsetningsforhold mellom tilskuddsgiver og mottaker – det vil si Filmfondet og bransjen.

Slyngstad ser imidlertid optimistisk på det videre samarbeidet og oppfatter at fondet og produsentene nå har felles oppfatning om de store linjene.

– Jeg oppfatter det slik at vi er enige i de viktigste sakene – både hva angår billettstøtten og avgiftsproblematikken. Og jeg ser fram til å jobbe med den nye generalsekretæren i Produsentforeningen.

(Foto: Salmer fra Kjøkkenet)

-Fondet er ikke bransjen

Etter en misnøyens vinter har Filmfondet og Produsentforeningen funnet tonen igjen. Men det hersker fortsatt misforståelser om fondets rolle, mener direktør Stein Slyngstad i filmfondet.

Etter en misnøyens vinter har Filmfondet og Produsentforeningen funnet tonen igjen. Men det hersker fortsatt misforståelser om fondets rolle, mener direktør Stein Slyngstad i filmfondet.

Under høsten og vinterens debatt om billettstøtten surnet det for alvor til mellom produsentforeningen og Norsk filmfond. Det som forårsaket striden var krangelen om billettstøttens størrelse: For noen av de store produsentene var støtten en altfor viktig inntektskilde, for fondet hadde den gitt en dundrende bakrus. En stund virket kløften uoverstigelig. Produsentforeningen begynte å henvende seg direkte til politikerne, istedenfor til den mer naturlige samtalepartneren som fondet er ment å være.

Direktør i Norsk filmfond, Stein Slyngstad, er nå glad for at dialogen er normalisert og at man kom til enighet om det største stridstemaet: Billettstøtten. Han mener samtidig at enkelte myter om fondets rolle bidro til en unødig forsterking av konflikten. Enkelte lever i den villfarelse at filmfondet er en del av bransjen, mener Slyngstad. Men det er den altså ikke.

– Vi er en del av statsforvaltningen og således ikke et bransjeorgan. Jeg tror derfor noen har misforstått vår rolle. Det vil alltid eksistere hva jeg vil kalle et naturlig motsetningsforhold mellom tilskuddsgiver og mottaker – det vil si Filmfondet og bransjen.

Slyngstad ser imidlertid optimistisk på det videre samarbeidet og oppfatter at fondet og produsentene nå har felles oppfatning om de store linjene.

– Jeg oppfatter det slik at vi er enige i de viktigste sakene – både hva angår billettstøtten og avgiftsproblematikken. Og jeg ser fram til å jobbe med den nye generalsekretæren i Produsentforeningen.

(Foto: Salmer fra Kjøkkenet)

MENY