Nordisk dominans i Berlin

Berlinfestivalens Kinderfilmfest er verdens viktigste visningssted for barne- og ungdomsfilm. Hvorfor de nordiske og norske filmene alltid er sterkt representert, er noe programmets leder Thomas Hailer ofte har undret seg over.

Berlinfestivalens Kinderfilmfest er verdens viktigste visningssted for barne- og ungdomsfilm. Hvorfor de nordiske og norske filmene alltid er sterkt representert, er noe programmets leder Thomas Hailer ofte har undret seg over.

Kinderfilmfest i Berlin er den eneste festivalen for barne- og ungdomsfilm internasjonalt som har såkalt A-status. Derfor er Kinderfilmfest det fremste visningsstedet for denne typen film. Hvert år søker over 200 filmer om å få delta på festivalen, hvorav 30-40 langfilmer og kortfilmer blir plukket ut. I år deltar 24 nasjonaliteter og som alltid er de nordiske landene sterkt representert. Hele 2 av 8 filmer i det nye sideprogrammet 14 + er for eksempel norske (United og Bare Bea). Leder for Kinderfilmfest, Thomas Hailer, har ofte spekulert over hvorfor så mange nordiske filmer deltar hvert år.

– Det er ganske spesielt at så mange gode barne- og ungdomsfilmer lages i Norden hvert år. En mulig forklaring er naturligvis at barnefilmen er en prioritert satsing i flere av de nordiske landene. I Danmark må for eksempel 25 prosent av filmene rette seg mot denne barne- og ungdomsgruppen. Det man kan se av filmene er at de respekterer den spesielle perioden av et liv som barne- og ungdomstiden representerer. Som all god barne- og ungdomsfilm våger de å se på alderen på en fordomsfri måte.

Nytt av året er sideprogrammet 14 + som oppstod fordi festivalen i sin helhet ikke tok godt nok vare på denne aldersgruppen. Hailer gir spesielt norsk film skryt for at de velger å lage filmer som United og Bare Bea.

– Denne ungdomstiden er jo en delikat og vanskelig mellomfase mellom barne- og voksenverdenen. Derfor har den ofte havnet mellom to stoler i mange lands filmproduksjon – som for eksempel her i Tyskland. United og Bare Bea er flotte filmer som berører viktige sider ved overgangen til voksenverdenen.

Ved å oppgradere Kinderfilmfest med 14 + håper Hailer å trekke enda flere unge til festivalen. For filmfestivalen i Berlin er i stor grad en publikumsfestival og har i 26 år vært en sentral arena for internasjonal barne og ungdomsfilm. Mer enn 30 000 besøker årlig kinosalene på Zoo Palast, CinemaxX ved Potsdamer Platz og Filmteatret i Friedrichshain, for å se filmene.

Det er tre priser som deles ut i forbindelse med Kinderfilmfest: Barnejuryen deler ut Glassbjørnen for beste langfilm og beste kortfilm, mens Ungdomsjuryen deler ut en Glassbjørn for beste langfilm. I tillegg deles ut en pengepremie på 10 000 Euro av ”Den tyske hjelpearbeiderorganisasjonen for barn” til en film som har utmerket seg spesielt.

Filmfestivalen i Berlin finner sted fra 5-15.februar.

Norske deltakere på Kinderfilmfest og 14 + er United og Bare Bea, mens Hans Petter Molands Beautiful Country deltar i hovedprogrammet.

Nordisk dominans i Berlin

Berlinfestivalens Kinderfilmfest er verdens viktigste visningssted for barne- og ungdomsfilm. Hvorfor de nordiske og norske filmene alltid er sterkt representert, er noe programmets leder Thomas Hailer ofte har undret seg over.

Berlinfestivalens Kinderfilmfest er verdens viktigste visningssted for barne- og ungdomsfilm. Hvorfor de nordiske og norske filmene alltid er sterkt representert, er noe programmets leder Thomas Hailer ofte har undret seg over.

Kinderfilmfest i Berlin er den eneste festivalen for barne- og ungdomsfilm internasjonalt som har såkalt A-status. Derfor er Kinderfilmfest det fremste visningsstedet for denne typen film. Hvert år søker over 200 filmer om å få delta på festivalen, hvorav 30-40 langfilmer og kortfilmer blir plukket ut. I år deltar 24 nasjonaliteter og som alltid er de nordiske landene sterkt representert. Hele 2 av 8 filmer i det nye sideprogrammet 14 + er for eksempel norske (United og Bare Bea). Leder for Kinderfilmfest, Thomas Hailer, har ofte spekulert over hvorfor så mange nordiske filmer deltar hvert år.

– Det er ganske spesielt at så mange gode barne- og ungdomsfilmer lages i Norden hvert år. En mulig forklaring er naturligvis at barnefilmen er en prioritert satsing i flere av de nordiske landene. I Danmark må for eksempel 25 prosent av filmene rette seg mot denne barne- og ungdomsgruppen. Det man kan se av filmene er at de respekterer den spesielle perioden av et liv som barne- og ungdomstiden representerer. Som all god barne- og ungdomsfilm våger de å se på alderen på en fordomsfri måte.

Nytt av året er sideprogrammet 14 + som oppstod fordi festivalen i sin helhet ikke tok godt nok vare på denne aldersgruppen. Hailer gir spesielt norsk film skryt for at de velger å lage filmer som United og Bare Bea.

– Denne ungdomstiden er jo en delikat og vanskelig mellomfase mellom barne- og voksenverdenen. Derfor har den ofte havnet mellom to stoler i mange lands filmproduksjon – som for eksempel her i Tyskland. United og Bare Bea er flotte filmer som berører viktige sider ved overgangen til voksenverdenen.

Ved å oppgradere Kinderfilmfest med 14 + håper Hailer å trekke enda flere unge til festivalen. For filmfestivalen i Berlin er i stor grad en publikumsfestival og har i 26 år vært en sentral arena for internasjonal barne og ungdomsfilm. Mer enn 30 000 besøker årlig kinosalene på Zoo Palast, CinemaxX ved Potsdamer Platz og Filmteatret i Friedrichshain, for å se filmene.

Det er tre priser som deles ut i forbindelse med Kinderfilmfest: Barnejuryen deler ut Glassbjørnen for beste langfilm og beste kortfilm, mens Ungdomsjuryen deler ut en Glassbjørn for beste langfilm. I tillegg deles ut en pengepremie på 10 000 Euro av ”Den tyske hjelpearbeiderorganisasjonen for barn” til en film som har utmerket seg spesielt.

Filmfestivalen i Berlin finner sted fra 5-15.februar.

Norske deltakere på Kinderfilmfest og 14 + er United og Bare Bea, mens Hans Petter Molands Beautiful Country deltar i hovedprogrammet.

MENY