Kulturkomiteens nye tanker

Den ferske innstillingen fra Stortingets kulturkomité er i realiteten en oppfordring til kulturministeren om å revurdere deler av filmpolitikken. Men de store linjene består.

Den ferske innstillingen fra Stortingets kulturkomité er i realiteten en oppfordring til kulturministeren om å revurdere deler av filmpolitikken. Men de store linjene består.

Det ligger som ventet ingen sensasjonelle føringer i innstillingen som kulturkomiteen på Stortinget i forrige uke oversendte kulturministeren. Selv det vesle kuttet på 3 millioner i Filmfondets pott – ved at øremerkingen til dataspill reduseres fra 8 til 5 millioner – er ingen sjokkerende nyhet. De siste årene har det nærmest blitt en regel at det foretas små kutt i tolvte time. Likevel er det enkelte overraskelser: Som at et flertall i komiteen – inkludert Frp – går inn for å be kulturministeren komme med en ny vurdering av rammebetingelsene for filmpolitikken innen 1.mars.

Komiteen ber ministeren spesielt om å se hvordan man kan lette momsbeskatningen for produsentene. Komiteen viser også til næringskomiteens avsetning av 20 millioner til kulturbasert næringsutvikling (SND) og indikerer at disse midlene også bør brukes til å utvikle nye områder i skjæringspunktet kultur og næring, særlig innenfor medieområdet, blant annet dataspill. Filmfondet foreslås som en mulig samarbeidspartner for SND.

Komiteens flertall (minus H og KrF) mener det er nødvendig å vurdere en lav momssats også for kino, idet de skjeler til NRK-satsen på 6 prosent.

Et annet flertall (Ap, Frp, SV) «mener at mye kan tale for at man bør foreta en samlet vurdering av norsk filmpolitikk og det statlige støtteregimet basert på følgende prinsipper:

1. Produksjonsstøtten bør legges opp slik at den utløser størst mulig privat risikokapital, og på et tidligst mulig tidspunkt i produksjonsprosessen.

2. Billettstøtteordningen bør videreføres, men ordningene for avgrensninger oppad og tilbakeføringen til fondet gjennomgås.

3. Man bør gjennomgå skatte- og momsregimet med tanke på en best mulig likebehandling sett i forhold til tilsvarende produksjonsmiljøer for andre typer media.»

Les hele innstillingen fra kulturkomiteen:

Innstilling

Kulturkomiteens nye tanker

Den ferske innstillingen fra Stortingets kulturkomité er i realiteten en oppfordring til kulturministeren om å revurdere deler av filmpolitikken. Men de store linjene består.

Den ferske innstillingen fra Stortingets kulturkomité er i realiteten en oppfordring til kulturministeren om å revurdere deler av filmpolitikken. Men de store linjene består.

Det ligger som ventet ingen sensasjonelle føringer i innstillingen som kulturkomiteen på Stortinget i forrige uke oversendte kulturministeren. Selv det vesle kuttet på 3 millioner i Filmfondets pott – ved at øremerkingen til dataspill reduseres fra 8 til 5 millioner – er ingen sjokkerende nyhet. De siste årene har det nærmest blitt en regel at det foretas små kutt i tolvte time. Likevel er det enkelte overraskelser: Som at et flertall i komiteen – inkludert Frp – går inn for å be kulturministeren komme med en ny vurdering av rammebetingelsene for filmpolitikken innen 1.mars.

Komiteen ber ministeren spesielt om å se hvordan man kan lette momsbeskatningen for produsentene. Komiteen viser også til næringskomiteens avsetning av 20 millioner til kulturbasert næringsutvikling (SND) og indikerer at disse midlene også bør brukes til å utvikle nye områder i skjæringspunktet kultur og næring, særlig innenfor medieområdet, blant annet dataspill. Filmfondet foreslås som en mulig samarbeidspartner for SND.

Komiteens flertall (minus H og KrF) mener det er nødvendig å vurdere en lav momssats også for kino, idet de skjeler til NRK-satsen på 6 prosent.

Et annet flertall (Ap, Frp, SV) «mener at mye kan tale for at man bør foreta en samlet vurdering av norsk filmpolitikk og det statlige støtteregimet basert på følgende prinsipper:

1. Produksjonsstøtten bør legges opp slik at den utløser størst mulig privat risikokapital, og på et tidligst mulig tidspunkt i produksjonsprosessen.

2. Billettstøtteordningen bør videreføres, men ordningene for avgrensninger oppad og tilbakeføringen til fondet gjennomgås.

3. Man bør gjennomgå skatte- og momsregimet med tanke på en best mulig likebehandling sett i forhold til tilsvarende produksjonsmiljøer for andre typer media.»

Les hele innstillingen fra kulturkomiteen:

Innstilling

MENY