Foreslår ny pott

Generalsekretær i Norsk Filmforbund, Kjetil Hervik, mener bransjen bør etablere en ny pott for billettstøtte som produsentene selv kan betale inn.

Generalsekretær i Norsk Filmforbund, Kjetil Hervik, mener bransjen bør etablere en ny pott for billettstøtte som produsentene selv kan betale inn.

Diskusjonen rundt Filmfondets bebudete endringer av billettstøtten fortsetter. Mens fondet mener at selve støtteordningen er årsaken til neste års dramatiske nedgang i støtte, insisterer produsentene på at det vil drepe all investeringslyst i norsk film (les ukens debattinnlegg av produsent Axel Helgeland).

Kjetil Hervik i Norsk Filmforbund mener på sin side at bransjen ikke bør endre på ordningen akkurat nå fordi det vil skape enda mer forvirring blant kulturpolitikerne om hva de bør foreta seg. For det aller viktigste nå må være å synliggjøre filmbransjens akutte problem, mener han.

– Stortingets holdning er at dette må det gjøres noe med. Derfor tror jeg det klokeste er å ta den belastningen som kommer med færre bevilgninger neste år, for på den måten å synliggjøre overfor politikerne hva som er galt. Det finnes ingen enkle og raske løsninger på det problemet vi har havnet i. Hvis vi fikler mer med ordningen nå, er det ikke sikkert det løser noe som helst, men skaper mer forvirring. Vi får heller la perioden gå sin gang fram til den avtalte evalueringen av støttesystemet i 2005, og utifra den foreta nødvendige justeringer.

Hervik mener likevel at det finnes andre og mindre drastiske løsninger som kan bidra til at produsentene både kan ivareta sine forpliktelser overfor investorene og helheten i det norske filmrepertoaret.

– Bransjens aktører er nå i dialog om ulike løsninger, men det synes å herske enighet om at et såkalt billettstøttefond er en god idé. Det er ment å være et fond der produsentene selv betaler inn penger når de har store overskudd og suksess. Vi har også i dag en tilbakebetalingsordning, og den bør nok gjøres tøffere. I tillegg til at fondet betaler inn sine 30-50 mill i året, må også staten gå inn med noen millioner per år over for eksempel en ti års periode. På denne måten kunne man bygge opp et fond som kunne ta toppene av slike år som i år. Det innebærer at det blir stilt strengere krav til produsentene når de har passert et høyt nivå, altså tjent mye penger.

Hervik mener at rent psykologisk så vil en slik ordning virke positivt.

– Produsentene er selv med og finansierer ordningen, og man slipper maset om at det blir pøst penger ut på bransjen. Men, det er klart at det enkleste ville være om vi hadde fått tilbake ordningen slik den engang var.

Foreslår ny pott

Generalsekretær i Norsk Filmforbund, Kjetil Hervik, mener bransjen bør etablere en ny pott for billettstøtte som produsentene selv kan betale inn.

Generalsekretær i Norsk Filmforbund, Kjetil Hervik, mener bransjen bør etablere en ny pott for billettstøtte som produsentene selv kan betale inn.

Diskusjonen rundt Filmfondets bebudete endringer av billettstøtten fortsetter. Mens fondet mener at selve støtteordningen er årsaken til neste års dramatiske nedgang i støtte, insisterer produsentene på at det vil drepe all investeringslyst i norsk film (les ukens debattinnlegg av produsent Axel Helgeland).

Kjetil Hervik i Norsk Filmforbund mener på sin side at bransjen ikke bør endre på ordningen akkurat nå fordi det vil skape enda mer forvirring blant kulturpolitikerne om hva de bør foreta seg. For det aller viktigste nå må være å synliggjøre filmbransjens akutte problem, mener han.

– Stortingets holdning er at dette må det gjøres noe med. Derfor tror jeg det klokeste er å ta den belastningen som kommer med færre bevilgninger neste år, for på den måten å synliggjøre overfor politikerne hva som er galt. Det finnes ingen enkle og raske løsninger på det problemet vi har havnet i. Hvis vi fikler mer med ordningen nå, er det ikke sikkert det løser noe som helst, men skaper mer forvirring. Vi får heller la perioden gå sin gang fram til den avtalte evalueringen av støttesystemet i 2005, og utifra den foreta nødvendige justeringer.

Hervik mener likevel at det finnes andre og mindre drastiske løsninger som kan bidra til at produsentene både kan ivareta sine forpliktelser overfor investorene og helheten i det norske filmrepertoaret.

– Bransjens aktører er nå i dialog om ulike løsninger, men det synes å herske enighet om at et såkalt billettstøttefond er en god idé. Det er ment å være et fond der produsentene selv betaler inn penger når de har store overskudd og suksess. Vi har også i dag en tilbakebetalingsordning, og den bør nok gjøres tøffere. I tillegg til at fondet betaler inn sine 30-50 mill i året, må også staten gå inn med noen millioner per år over for eksempel en ti års periode. På denne måten kunne man bygge opp et fond som kunne ta toppene av slike år som i år. Det innebærer at det blir stilt strengere krav til produsentene når de har passert et høyt nivå, altså tjent mye penger.

Hervik mener at rent psykologisk så vil en slik ordning virke positivt.

– Produsentene er selv med og finansierer ordningen, og man slipper maset om at det blir pøst penger ut på bransjen. Men, det er klart at det enkleste ville være om vi hadde fått tilbake ordningen slik den engang var.

MENY