Film 3 foreløpig reddet

Politikerne er opptatt av at film og tv-produksjon er like mye næring som kultur. Men det synes vanskelig å få gehør for det i praktisk politikk, viser eksemplet med Film 3 på Lillehammer.

Politikerne er opptatt av at film og tv-produksjon er like mye næring som kultur. Men det synes vanskelig å få gehør for det i praktisk politikk, viser eksemplet med Film 3 på Lillehammer.

For to uker siden ropte Terje Gloppen et varsku på vegne av film og tv-satsingen Film 3 på Lillehammer. Årsaken var at halvparten av aksjekapitalen var borte og framtidige bevilgninger fra departementet står i fare fordi det kan stride mot ESAs regelverk.

Nå har i hvert fall det ene problemet funnet en midlertidig løsning: Gloppen kan fortelle Rush Print at eierne av Film 3 har gitt lovnader om videre driftsstøtte.

– De har gitt uttrykk for at de er inneforstått med at Film 3 ikke vil bli noen pengemaskin de første årene av sin virksomhet. Dermed har vi fått de mer akutte problemene ut av verden.

Men EUs overvåkningsorgan ESA representerer fortsatt en trussel for Film 3, erkjenner Gloppen. Det som forundrer ham er at de fleste regionale film og tv-satsinger innad i EU-landene ikke rammes av de kravene som departementet mener at ESA vil stille til virksomheten.

– Vårt styremedlem Tomas Eskilsson kunne på siste styremøte framlegge en rapport fra Audiovisual Laboratory som viser at 104 av 105 regionale satsinger i EU-landene ikke behøver den godkjenning departementet nå har pålagt Film 3.

Hvorfor departementet er mer katolsk en paven i denne saken, kan ikke Gloppen svare på. Han viser isteden til den ferske innstillingen fra kulturkomiteen som instruerer departementet om å legge til rette for en videre prosess som fører til ESA-godkjenning.

Gloppen mener å ha hørt mange fagre ord fra særlig politikerne om at film og tv-produksjon er like mye næring som kultur. Men det synes vanskelig å få gehør for det i praktisk politikk.

– Jeg vet ikke helt hvor det stopper opp, men foreløpig har de fagre ordene ikke blitt fulgt opp gjennom praktisk politikk. Kanskje er løsningen å flytte denne delen av film og tv-produksjon over til næringsdepartementet?

Film 3 er i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 forespeilet en ny bevilgning på 2 mill. til sitt utviklings- og produksjonsfond. Dermed utgjør den samlede kapitalen i fondet nå 5 mill., i og med at Oppland Fylkeskommune tidligere i år bevilget 1 mill i tillegg til de to som Stortinget avsatte i budsjettet for 2003.

Film 3 har investert penger i en kortfilm, spillefilmen «Den som frykter ulven» og tre utviklingsprosjekter. Ett av disse kan resultere i en spillefilm. Selskapet har for øvrig mottatt 14 henvendelser om deltakelse i film- og TV-produksjoner og håper å kunne trekke veksler på avgangselevene på Filmskolen på Lillehammer.

Film 3 foreløpig reddet

Politikerne er opptatt av at film og tv-produksjon er like mye næring som kultur. Men det synes vanskelig å få gehør for det i praktisk politikk, viser eksemplet med Film 3 på Lillehammer.

Politikerne er opptatt av at film og tv-produksjon er like mye næring som kultur. Men det synes vanskelig å få gehør for det i praktisk politikk, viser eksemplet med Film 3 på Lillehammer.

For to uker siden ropte Terje Gloppen et varsku på vegne av film og tv-satsingen Film 3 på Lillehammer. Årsaken var at halvparten av aksjekapitalen var borte og framtidige bevilgninger fra departementet står i fare fordi det kan stride mot ESAs regelverk.

Nå har i hvert fall det ene problemet funnet en midlertidig løsning: Gloppen kan fortelle Rush Print at eierne av Film 3 har gitt lovnader om videre driftsstøtte.

– De har gitt uttrykk for at de er inneforstått med at Film 3 ikke vil bli noen pengemaskin de første årene av sin virksomhet. Dermed har vi fått de mer akutte problemene ut av verden.

Men EUs overvåkningsorgan ESA representerer fortsatt en trussel for Film 3, erkjenner Gloppen. Det som forundrer ham er at de fleste regionale film og tv-satsinger innad i EU-landene ikke rammes av de kravene som departementet mener at ESA vil stille til virksomheten.

– Vårt styremedlem Tomas Eskilsson kunne på siste styremøte framlegge en rapport fra Audiovisual Laboratory som viser at 104 av 105 regionale satsinger i EU-landene ikke behøver den godkjenning departementet nå har pålagt Film 3.

Hvorfor departementet er mer katolsk en paven i denne saken, kan ikke Gloppen svare på. Han viser isteden til den ferske innstillingen fra kulturkomiteen som instruerer departementet om å legge til rette for en videre prosess som fører til ESA-godkjenning.

Gloppen mener å ha hørt mange fagre ord fra særlig politikerne om at film og tv-produksjon er like mye næring som kultur. Men det synes vanskelig å få gehør for det i praktisk politikk.

– Jeg vet ikke helt hvor det stopper opp, men foreløpig har de fagre ordene ikke blitt fulgt opp gjennom praktisk politikk. Kanskje er løsningen å flytte denne delen av film og tv-produksjon over til næringsdepartementet?

Film 3 er i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 forespeilet en ny bevilgning på 2 mill. til sitt utviklings- og produksjonsfond. Dermed utgjør den samlede kapitalen i fondet nå 5 mill., i og med at Oppland Fylkeskommune tidligere i år bevilget 1 mill i tillegg til de to som Stortinget avsatte i budsjettet for 2003.

Film 3 har investert penger i en kortfilm, spillefilmen «Den som frykter ulven» og tre utviklingsprosjekter. Ett av disse kan resultere i en spillefilm. Selskapet har for øvrig mottatt 14 henvendelser om deltakelse i film- og TV-produksjoner og håper å kunne trekke veksler på avgangselevene på Filmskolen på Lillehammer.

MENY