– Bli kjent med politikken!

Kulturkomiteens nestleder Trond Giske oppfordrer filmbransjen til å bli bedre kjent med de politiske prosessene og gir filmens lobbyister strykkarakter.

Kulturkomiteens nestleder Trond Giske oppfordrer filmbransjen til å bli bedre kjent med de politiske prosessene og gir filmens lobbyister strykkarakter.

Kultur er det eneste feltet man som politiker kan kaste store pengebeløp etter – eller kutte i – uten at det blir noen som helst oppmerksomhet om det, hevdet Trond Giske nylig til Dagsavisen. Derav den lave prestisjen kulturen har blant ambisiøse politikere.

Rush Print traff Trond Giske dagen etter at kulturkomiteens innstilling var klar. Han var ikke sen om å gjenta kritikken – denne gangen rettet mot filmbransjen.

– Filmbransjen har samme problemet som kulturlivet for øvrig: Den viser en manglende forståelse for de politiske prosessene og blir dermed ute av stand til å bedrive effektiv lobbyvirksomhet.

Giske erkjenner at filmbransjen er ekstra sårbar i budsjettprosessen på Stortinget fordi filmproduksjon er prosjektbasert. Det gjør det mindre kontroversielt for politikerne å kutte i filmpotten siden det som regel ikke dreier seg om faste stillinger i etablerte institusjoner.

Men det behøver ikke være slik, understreker Giske.

– Ingen annen minister ville sluppet så lett unna den dramatiske nedgangen i aktiviteten norsk film vil oppleve til neste år. Ikke minst med tanke på den suksessen man faktisk har oppnådd. Det er selvsagt ille at pressen ikke kjenner sin besøkelsestid, men bransjen selv har et klart ansvaret for å gjøre både politikere og andre oppmerksom på situasjonen.

Giske har tidligere etterlyst bedre samordning blant kulturlobbyistene. Et felles mål er både mer motiverende og effektivt om man skal oppnå noe. Han ser derfor at filmbransjen burde dra stor nytte av å jobbe politisk mer samordnet.

– Jeg ser en tendens i filmbransjen – akkurat som i kulturlivet for øvrig – at man blir sittende på hver sin tue og knive om de samme midlene. Men hvorfor ikke sette seg et felles mål man kan være enig om, så kan man heller være uenig om de små linjene.

Les mer utfyllende om norsk film og TV-politikk i vårt intervju med Trond Giske i januar-nummeret av Rush Print.

– Bli kjent med politikken!

Kulturkomiteens nestleder Trond Giske oppfordrer filmbransjen til å bli bedre kjent med de politiske prosessene og gir filmens lobbyister strykkarakter.

Kulturkomiteens nestleder Trond Giske oppfordrer filmbransjen til å bli bedre kjent med de politiske prosessene og gir filmens lobbyister strykkarakter.

Kultur er det eneste feltet man som politiker kan kaste store pengebeløp etter – eller kutte i – uten at det blir noen som helst oppmerksomhet om det, hevdet Trond Giske nylig til Dagsavisen. Derav den lave prestisjen kulturen har blant ambisiøse politikere.

Rush Print traff Trond Giske dagen etter at kulturkomiteens innstilling var klar. Han var ikke sen om å gjenta kritikken – denne gangen rettet mot filmbransjen.

– Filmbransjen har samme problemet som kulturlivet for øvrig: Den viser en manglende forståelse for de politiske prosessene og blir dermed ute av stand til å bedrive effektiv lobbyvirksomhet.

Giske erkjenner at filmbransjen er ekstra sårbar i budsjettprosessen på Stortinget fordi filmproduksjon er prosjektbasert. Det gjør det mindre kontroversielt for politikerne å kutte i filmpotten siden det som regel ikke dreier seg om faste stillinger i etablerte institusjoner.

Men det behøver ikke være slik, understreker Giske.

– Ingen annen minister ville sluppet så lett unna den dramatiske nedgangen i aktiviteten norsk film vil oppleve til neste år. Ikke minst med tanke på den suksessen man faktisk har oppnådd. Det er selvsagt ille at pressen ikke kjenner sin besøkelsestid, men bransjen selv har et klart ansvaret for å gjøre både politikere og andre oppmerksom på situasjonen.

Giske har tidligere etterlyst bedre samordning blant kulturlobbyistene. Et felles mål er både mer motiverende og effektivt om man skal oppnå noe. Han ser derfor at filmbransjen burde dra stor nytte av å jobbe politisk mer samordnet.

– Jeg ser en tendens i filmbransjen – akkurat som i kulturlivet for øvrig – at man blir sittende på hver sin tue og knive om de samme midlene. Men hvorfor ikke sette seg et felles mål man kan være enig om, så kan man heller være uenig om de små linjene.

Les mer utfyllende om norsk film og TV-politikk i vårt intervju med Trond Giske i januar-nummeret av Rush Print.

MENY