Norsk Filmutvikling består

Departementet gjør helomvending når det nå foreslår at Norsk filmutvikling blir opprettholdt som en egen institusjon. Men kravet om større målretting av virksomheten opprettholdes og det foreslås egenandel på kurs.

Departementet gjør helomvending når det nå foreslår at Norsk filmutvikling blir opprettholdt som en egen institusjon. Men kravet om større målretting av virksomheten opprettholdes og det foreslås egenandel på kurs.

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet ble det våren 2003 gjennomført en evaluering av Norsk filmutvikling. Evalueringen konkluderte med at ansvaret for Norsk filmutviklings oppgaver burde legges til Norsk filmfond, eventuelt til Norsk filminstitutt. Evalueringen har nå vært på høring og den unisone enigheten blant høringsinstansene om at Norsk filmutvikling bør sikres uavhengighet i forhold til de øvrige institusjonene på filmområdet, har fått departementet til å snu i saken. For nettopp en slik uavhengighet som bransjen ønsker innenfor etablerte institusjoner er ikke mulig innenfor det statlige forvaltningssystemet, fremhever departementet selv. Departementet foreslår derfor at Norsk filmutvikling blir opprettholdt som en egen institusjon, slik at uavhengigheten kan videreføres.

Men den kritikken av Norsk Filmutvikling som førte til en evaluering opprettholdes: Det kreves at virkemidlene i framtiden bør målrettes bedre, både innholdsmessig og mot mer avgrensede målgrupper. Dette gjelder både kursvirksomheten og manusstøtten. ”Norsk filmutvikling skal rendyrke sin rolle som initiativtaker, planlegger og tilrettelegger av et helhetlig utviklingstilbud for filmbransjen og får et overordnet «repertoaransvar» for tilbudenes faglige innhold. Det skal satses på utvidet samarbeid med norske og utenlandske opplærings- og utviklingsmiljøer. Det skal innføres egenandel på kurs”.

Les mer i forslaget for statsbudsjettet for 2004: Statsbudsjett: Film og audiovisuelle produksjoner

Norsk Filmutvikling består

Departementet gjør helomvending når det nå foreslår at Norsk filmutvikling blir opprettholdt som en egen institusjon. Men kravet om større målretting av virksomheten opprettholdes og det foreslås egenandel på kurs.

Departementet gjør helomvending når det nå foreslår at Norsk filmutvikling blir opprettholdt som en egen institusjon. Men kravet om større målretting av virksomheten opprettholdes og det foreslås egenandel på kurs.

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet ble det våren 2003 gjennomført en evaluering av Norsk filmutvikling. Evalueringen konkluderte med at ansvaret for Norsk filmutviklings oppgaver burde legges til Norsk filmfond, eventuelt til Norsk filminstitutt. Evalueringen har nå vært på høring og den unisone enigheten blant høringsinstansene om at Norsk filmutvikling bør sikres uavhengighet i forhold til de øvrige institusjonene på filmområdet, har fått departementet til å snu i saken. For nettopp en slik uavhengighet som bransjen ønsker innenfor etablerte institusjoner er ikke mulig innenfor det statlige forvaltningssystemet, fremhever departementet selv. Departementet foreslår derfor at Norsk filmutvikling blir opprettholdt som en egen institusjon, slik at uavhengigheten kan videreføres.

Men den kritikken av Norsk Filmutvikling som førte til en evaluering opprettholdes: Det kreves at virkemidlene i framtiden bør målrettes bedre, både innholdsmessig og mot mer avgrensede målgrupper. Dette gjelder både kursvirksomheten og manusstøtten. ”Norsk filmutvikling skal rendyrke sin rolle som initiativtaker, planlegger og tilrettelegger av et helhetlig utviklingstilbud for filmbransjen og får et overordnet «repertoaransvar» for tilbudenes faglige innhold. Det skal satses på utvidet samarbeid med norske og utenlandske opplærings- og utviklingsmiljøer. Det skal innføres egenandel på kurs”.

Les mer i forslaget for statsbudsjettet for 2004: Statsbudsjett: Film og audiovisuelle produksjoner

MENY