Veiviseren John M. Jacobsen

John M. Jacobsen er vår mest framgangsrike filmprodusent. Hva er hemmeligheten bak hans suksess og hvorfor har hans type produsent vært mangelvare i norsk film?

John M. Jacobsen er vår mest framgangsrike filmprodusent. Hva er hemmeligheten bak hans suksess og hvorfor har hans type produsent vært mangelvare i norsk film?

– Han er den mest suksessrike produsent i norsk filmhistorie, sier Per Haddal, kritiker i Aftenposten, om produsenten som neste uke er kinoaktuell med Kvinnen i mitt liv (se foto).

– Han har teft og talent, meget velutviklede analytiske evner og grundige kunnskaper, samt en enorm appetitt på business-siden. Han er genuint opptatt av at fortellingen treffer flest mulig. Han har fingerspissfølelse, gjør gode grep og bommer sjelden. Han driver med en form for kontrollert galskap og makter å gå løs på store oppgaver.

Men Haddal påpeker at Jacobsen ikke er helt unik.

– Slike produsenter har ikke vært helt mangelvare. Han har lært mye av Otto Carlmar – verdien av å legge opp velkalkulerte, velforberedte produksjoner.

Men sjeldne evner vil han tilskrive Jacobsen.

– Han har denne merkelige kreativiteten og behersker forretningssiden parallelt med kunstnerevnen, en kombinasjon ikke altfor utbredt.

På 1980-tallet fikk Haddal en telefon fra en ivrig produsent.

– Jacobsen ringte meg fra et laboratorium i London og sa: ”Dette er fantastisk – en samisk film på 70mm”. Jeg trodde han var blitt gal. Men Veiviseren ble jo bra, den. At en ukjent fyr velger å lage film om et samisk sagn som første norske film noensinne på 70mm og samtidig komme ned på jorda med en pen verdenssuksess, er fantastisk, mener Haddal.

– Man fikk ikke tilskudd til markedsføring da Jacobsen begynte som produsent, forteller Tom Remlov, produsent i Dinamo og leder av produsentlinja på filmskolen i Lillehammer.

– Veldig langsomt har betoningen av markedsføringen økt, fortsetter Remlov, som mener at en unik kunnskap og erfaring fra distribusjon har vært sentralt for Jacobsens suksess.

– Jacobsen kommer fra distribusjon, der utgangspunktet har vært en befatning med og forståelse for publikum. Det har vært en mangelvare i norsk film.

Gunstige økonomiske muligheter har han også hatt.

– Gjennom sin tilgang til egenkapital som en del av SF-systemet har han hatt muligheter andre produsenter ikke har hatt. Det er godt å ha en investor med seg.

Men noen ære vil han ikke frata Jacobsen.

– Han har en genuin kjærlighet til film og et ønske om å lage kun de filmene han ønsker å se selv. Det høres ut som en banal selvfølgelighet, og det er det. Men det burde det være for alle produsenter – mange gir seg i kast med ting de ikke har tro på, forteller Remlov.

Vigdis Lian, direktør i Norsk Filminstitutt som nylig feiret Jacobsens med et festskrift, bifaller lovordene.

– John har vært stedig og har hatt sitt mål for øye. Han er en del av Carlmar-tradisjonen han selv henviser til: Kynisk, men samtidig med et godt øye for talenter. Han er dessuten nysgjerrig og lyttende – som er en god kombinasjon, sier Lian.

Veiviseren John M. Jacobsen

John M. Jacobsen er vår mest framgangsrike filmprodusent. Hva er hemmeligheten bak hans suksess og hvorfor har hans type produsent vært mangelvare i norsk film?

John M. Jacobsen er vår mest framgangsrike filmprodusent. Hva er hemmeligheten bak hans suksess og hvorfor har hans type produsent vært mangelvare i norsk film?

– Han er den mest suksessrike produsent i norsk filmhistorie, sier Per Haddal, kritiker i Aftenposten, om produsenten som neste uke er kinoaktuell med Kvinnen i mitt liv (se foto).

– Han har teft og talent, meget velutviklede analytiske evner og grundige kunnskaper, samt en enorm appetitt på business-siden. Han er genuint opptatt av at fortellingen treffer flest mulig. Han har fingerspissfølelse, gjør gode grep og bommer sjelden. Han driver med en form for kontrollert galskap og makter å gå løs på store oppgaver.

Men Haddal påpeker at Jacobsen ikke er helt unik.

– Slike produsenter har ikke vært helt mangelvare. Han har lært mye av Otto Carlmar – verdien av å legge opp velkalkulerte, velforberedte produksjoner.

Men sjeldne evner vil han tilskrive Jacobsen.

– Han har denne merkelige kreativiteten og behersker forretningssiden parallelt med kunstnerevnen, en kombinasjon ikke altfor utbredt.

På 1980-tallet fikk Haddal en telefon fra en ivrig produsent.

– Jacobsen ringte meg fra et laboratorium i London og sa: ”Dette er fantastisk – en samisk film på 70mm”. Jeg trodde han var blitt gal. Men Veiviseren ble jo bra, den. At en ukjent fyr velger å lage film om et samisk sagn som første norske film noensinne på 70mm og samtidig komme ned på jorda med en pen verdenssuksess, er fantastisk, mener Haddal.

– Man fikk ikke tilskudd til markedsføring da Jacobsen begynte som produsent, forteller Tom Remlov, produsent i Dinamo og leder av produsentlinja på filmskolen i Lillehammer.

– Veldig langsomt har betoningen av markedsføringen økt, fortsetter Remlov, som mener at en unik kunnskap og erfaring fra distribusjon har vært sentralt for Jacobsens suksess.

– Jacobsen kommer fra distribusjon, der utgangspunktet har vært en befatning med og forståelse for publikum. Det har vært en mangelvare i norsk film.

Gunstige økonomiske muligheter har han også hatt.

– Gjennom sin tilgang til egenkapital som en del av SF-systemet har han hatt muligheter andre produsenter ikke har hatt. Det er godt å ha en investor med seg.

Men noen ære vil han ikke frata Jacobsen.

– Han har en genuin kjærlighet til film og et ønske om å lage kun de filmene han ønsker å se selv. Det høres ut som en banal selvfølgelighet, og det er det. Men det burde det være for alle produsenter – mange gir seg i kast med ting de ikke har tro på, forteller Remlov.

Vigdis Lian, direktør i Norsk Filminstitutt som nylig feiret Jacobsens med et festskrift, bifaller lovordene.

– John har vært stedig og har hatt sitt mål for øye. Han er en del av Carlmar-tradisjonen han selv henviser til: Kynisk, men samtidig med et godt øye for talenter. Han er dessuten nysgjerrig og lyttende – som er en god kombinasjon, sier Lian.

MENY