Millioner til vestnorsk film

Kulturbyråden i Bergen vil sette av seks millioner til et investeringsselskap for film som skal legge 20 millioner årlig i vestnorsk film. Det kan komme godt med når de statlige kronene til film reduseres.

Kulturbyråden i Bergen vil sette av seks millioner til et investeringsselskap for film som skal legge 20 millioner årlig i vestnorsk film. Det kan komme godt med når de statlige kronene til film reduseres.

Mens kulturbyråden i Oslo (V) har fraskrevet seg stadig mer ansvar for filmens plass i kulturpolitikken, velger hans kollega i Bergen (AP) en mer offensiv strategi. I forrige uke kunne kulturbyråd Anne-Grete Strøm-Erichsen melde at hun ville sette av seks millioner til finansiering av mer film i Bergen. Lovnaden ble gitt under en bransjekonferanse for filmarbeidere, arrangert av Bergen Expression, der planene om et nytt investeringsselskap for film ble skissert.

-Vi har laget et prospekt for et investeringsselskap som vi har presentert for politikere og lokalt næringsliv, kan Jan Aksel Angeltvedt fortelle. Han er til vanlig produsent i Spleis (Villmark Se foto) og har sammen med byrådet jobbet med en handlingsplan for å etablere et mer kommersielt og selvstendig filmmiljø i vest. Han understreker at det handler om et prosjekt med sentrale næringspolitiske dimensjoner.

-Målet er å bygge opp en kommersiell levedyktig filmindustri i Bergen, med inspirasjon fra hva de har fått til hos Film i Väst i Sverige. Vi ønsker å etablere et selskap som kan investere 20 millioner årlig i film.

Så langt har prosjektet fått god mottakelse fra lokalt næringsliv og de fleste politiske partier. Selv fylkesordføreren er med på laget. Men det er Bergen AP som har lovet pengene – partiet som denne uken tapte valget til fordel for Høyres framgang.

-Vi jobber nå med å forankre prosjektet tverrpolitisk. Men det er ingenting som tyder på at Høyre vil gå imot planene, tvert imot. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra hele det politiske miljøet.

-Det er viktig for oss å understreke at det er snakk om å bygge opp en næringsutvikling som kan gi arbeidsplasser – og at det ikke er snakk om milde gaver til kunst.

Bortsett fra de næringspolitiske dimensjonene, er det et annet trekk ved planene som Angeltvedt mener er viktig:

– Det ser dessverre ut til at det statlige engasjementet til norsk film vil bli noe redusert i tiden framover. Derfor er det positivt at regionene selv henter fram midler og på den måten utfyller filmfondet.

Millioner til vestnorsk film

Kulturbyråden i Bergen vil sette av seks millioner til et investeringsselskap for film som skal legge 20 millioner årlig i vestnorsk film. Det kan komme godt med når de statlige kronene til film reduseres.

Kulturbyråden i Bergen vil sette av seks millioner til et investeringsselskap for film som skal legge 20 millioner årlig i vestnorsk film. Det kan komme godt med når de statlige kronene til film reduseres.

Mens kulturbyråden i Oslo (V) har fraskrevet seg stadig mer ansvar for filmens plass i kulturpolitikken, velger hans kollega i Bergen (AP) en mer offensiv strategi. I forrige uke kunne kulturbyråd Anne-Grete Strøm-Erichsen melde at hun ville sette av seks millioner til finansiering av mer film i Bergen. Lovnaden ble gitt under en bransjekonferanse for filmarbeidere, arrangert av Bergen Expression, der planene om et nytt investeringsselskap for film ble skissert.

-Vi har laget et prospekt for et investeringsselskap som vi har presentert for politikere og lokalt næringsliv, kan Jan Aksel Angeltvedt fortelle. Han er til vanlig produsent i Spleis (Villmark Se foto) og har sammen med byrådet jobbet med en handlingsplan for å etablere et mer kommersielt og selvstendig filmmiljø i vest. Han understreker at det handler om et prosjekt med sentrale næringspolitiske dimensjoner.

-Målet er å bygge opp en kommersiell levedyktig filmindustri i Bergen, med inspirasjon fra hva de har fått til hos Film i Väst i Sverige. Vi ønsker å etablere et selskap som kan investere 20 millioner årlig i film.

Så langt har prosjektet fått god mottakelse fra lokalt næringsliv og de fleste politiske partier. Selv fylkesordføreren er med på laget. Men det er Bergen AP som har lovet pengene – partiet som denne uken tapte valget til fordel for Høyres framgang.

-Vi jobber nå med å forankre prosjektet tverrpolitisk. Men det er ingenting som tyder på at Høyre vil gå imot planene, tvert imot. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra hele det politiske miljøet.

-Det er viktig for oss å understreke at det er snakk om å bygge opp en næringsutvikling som kan gi arbeidsplasser – og at det ikke er snakk om milde gaver til kunst.

Bortsett fra de næringspolitiske dimensjonene, er det et annet trekk ved planene som Angeltvedt mener er viktig:

– Det ser dessverre ut til at det statlige engasjementet til norsk film vil bli noe redusert i tiden framover. Derfor er det positivt at regionene selv henter fram midler og på den måten utfyller filmfondet.

MENY