Vil revolusjonere filmbransjen

En rekke profilerte filmskapere og produsenter har startet eget distribusjonsselskap, blant dem produsenten av premiereklare City of God. Målet er å revolusjonere en dårlig drevet filmindustri.

En rekke profilerte filmskapere og produsenter har startet eget distribusjonsselskap, blant dem produsenten av premiereklare City of God. Målet er å revolusjonere en dårlig drevet filmindustri.

Buena Onda heter det nye selskapet som nylig lanserte sine planer under filmfestivalen i Cannes.

I spissen for initiativet står Donald Ranvaud, produsent av City of God (se foto, premiere 11.juli) og Mike Leighs faste produsent Simon Channing-Williams. Men også andre og mer kjente aktører er med, som skuespillerinnen Julie Delpy og forfatteren Gabriel García Marques – som skal bidra innen hvert sitt felt.

I et langt innlegg i bransjebladet Screen har Ranvaud formulert filosofien bak satsingen, og hvorfor den er så nødvendig akkurat nå (Les saken).

Hovedårsaken til dette nye dogmet innen salg av film er den kostnadsspiralen som Ranvaud og Buena Onda mener har nådd forretningsmessig meningsløse dimensjoner. Og med en ny nedgang i film og TV-økonomien, blant annet som følge av de europeiske TV-kanalenes økonomiske problemer, er en endring mer påkrevet enn noensinne, ifølge Ranvaud.

Kommunikasjonen mellom filmskaperne og salg/distribusjonsleddet er altfor dårlig, mener Ranvaud, som etterspør enklere måter å lansere filmprosjekter på, og mindre innfløkt dealing og reising. Målet må være at alle de involverte i et påbegynt filmprosjekt kan blir mer fortrolige med hva slags film man skal lage, slik at alle kan dra i samme retning. Dessuten bør man forespeile investorene hva som er realistisk inntjening på prosjekter, og ikke kaste blår i øynene på dem. Bare på den måten kan begrepet «profitt» få noen reell verdi for investorene, mener Ranvaud, med tanke på alle de som har brent seg på filminvesteringer.

Alle vil profitere på en mer oversiktelig produksjonsprosess, fordi man kan planlegge bedre og få et mer realistisk forhold til hvor mye som kreves av en. Men også hensynet til regissørene står sentralt for Buena Onda. Regissørene bruker halve livet på å lage film, og resten på å skaffe seg rettighetene til sine filmverker. Med en ny forretningsmodell bør regissørene bli tilkjent den retten de har som en films fremste opphavsperson, mener Ranvaud og Buena Onda.

Vil revolusjonere filmbransjen

En rekke profilerte filmskapere og produsenter har startet eget distribusjonsselskap, blant dem produsenten av premiereklare City of God. Målet er å revolusjonere en dårlig drevet filmindustri.

En rekke profilerte filmskapere og produsenter har startet eget distribusjonsselskap, blant dem produsenten av premiereklare City of God. Målet er å revolusjonere en dårlig drevet filmindustri.

Buena Onda heter det nye selskapet som nylig lanserte sine planer under filmfestivalen i Cannes.

I spissen for initiativet står Donald Ranvaud, produsent av City of God (se foto, premiere 11.juli) og Mike Leighs faste produsent Simon Channing-Williams. Men også andre og mer kjente aktører er med, som skuespillerinnen Julie Delpy og forfatteren Gabriel García Marques – som skal bidra innen hvert sitt felt.

I et langt innlegg i bransjebladet Screen har Ranvaud formulert filosofien bak satsingen, og hvorfor den er så nødvendig akkurat nå (Les saken).

Hovedårsaken til dette nye dogmet innen salg av film er den kostnadsspiralen som Ranvaud og Buena Onda mener har nådd forretningsmessig meningsløse dimensjoner. Og med en ny nedgang i film og TV-økonomien, blant annet som følge av de europeiske TV-kanalenes økonomiske problemer, er en endring mer påkrevet enn noensinne, ifølge Ranvaud.

Kommunikasjonen mellom filmskaperne og salg/distribusjonsleddet er altfor dårlig, mener Ranvaud, som etterspør enklere måter å lansere filmprosjekter på, og mindre innfløkt dealing og reising. Målet må være at alle de involverte i et påbegynt filmprosjekt kan blir mer fortrolige med hva slags film man skal lage, slik at alle kan dra i samme retning. Dessuten bør man forespeile investorene hva som er realistisk inntjening på prosjekter, og ikke kaste blår i øynene på dem. Bare på den måten kan begrepet «profitt» få noen reell verdi for investorene, mener Ranvaud, med tanke på alle de som har brent seg på filminvesteringer.

Alle vil profitere på en mer oversiktelig produksjonsprosess, fordi man kan planlegge bedre og få et mer realistisk forhold til hvor mye som kreves av en. Men også hensynet til regissørene står sentralt for Buena Onda. Regissørene bruker halve livet på å lage film, og resten på å skaffe seg rettighetene til sine filmverker. Med en ny forretningsmodell bør regissørene bli tilkjent den retten de har som en films fremste opphavsperson, mener Ranvaud og Buena Onda.

MENY