Filmbransjen i harnisk

Den norske filmbransjen innkaller til storstilt demonstrasjon 10.juni mot nedskjæringene i revidert statsbudsjett. Den kan ikke forstå hvorfor den skal straffes når vi opplever det beste filmåret i manns minne.

Den norske filmbransjen innkaller til storstilt demonstrasjon 10.juni mot nedskjæringene i revidert statsbudsjett. Den kan ikke forstå hvorfor den skal straffes når vi opplever det beste filmåret i manns minne.

Den norske filmbransjen er i harnisk: For til tross for et filmår som tegner seg til å bli det beste i manns minne hva angår publikumsoppslutning, har politikerne i revidert nasjonalbudsjett kuttet i filmpotten for neste år.

Samtidig må filmfondet kutte 20 millioner fra eget budsjett for neste år – paradoksalt nok også fordi filmåret har vært så bra (bilettstøtteordningen stjeler som kjent penger fra neste års budsjett for de filmer som går bra).

Derfor har Norske Filmregissører og dets leder, Nina Grünfeld, tatt initiativ til demonstrasjon foran regjeringsbygget 10.juni. Med seg har hun en samlet bransje av filmarbeidere, produsenter og skuespillere, som ikke kan forstå hvorfor de blir straffet for å ha oppnådd suksess.

– Den norske filmbransjen har tålmodig latt seg underkaste store omstruktureringer de siste par årene, og har gjort alt den er blitt bedt om. Og på toppen av det hele har vi laget brede kommersielle filmer som utrolig mange nordmenn har sett. Likevel blir vi møtt med en forbausende mangel på forståelse.

Det nylige kuttet på 3,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett kommer på toppen av kuttet i Statsbudsjettet for 2003, og de 20 millionene som filmfondet selv må kutte. Det får Grünfeld til å spørre seg hva som egentlig er regjeringens mål med den norske filmen. Hvor er visjonene og viljen til å definere disse?

– Årets kutt i budsjettene og det reduserte produksjonsbudsjettet som konsekvens av utbetalinger til billettstøtten, vil redusere neste års filmproduksjon med minst 20 prosent. Det er ikke snakk om at bare et par filmer blir borte, men minst fire-fem filmer, fordi alle filmer i dag henter egenkapital før de får støtte fra fondet.

Demonstrasjonen skal foregå tirsdag 10.06.03 kl. 13:00 foran Regjeringsbygget

Filmbransjen i harnisk

Den norske filmbransjen innkaller til storstilt demonstrasjon 10.juni mot nedskjæringene i revidert statsbudsjett. Den kan ikke forstå hvorfor den skal straffes når vi opplever det beste filmåret i manns minne.

Den norske filmbransjen innkaller til storstilt demonstrasjon 10.juni mot nedskjæringene i revidert statsbudsjett. Den kan ikke forstå hvorfor den skal straffes når vi opplever det beste filmåret i manns minne.

Den norske filmbransjen er i harnisk: For til tross for et filmår som tegner seg til å bli det beste i manns minne hva angår publikumsoppslutning, har politikerne i revidert nasjonalbudsjett kuttet i filmpotten for neste år.

Samtidig må filmfondet kutte 20 millioner fra eget budsjett for neste år – paradoksalt nok også fordi filmåret har vært så bra (bilettstøtteordningen stjeler som kjent penger fra neste års budsjett for de filmer som går bra).

Derfor har Norske Filmregissører og dets leder, Nina Grünfeld, tatt initiativ til demonstrasjon foran regjeringsbygget 10.juni. Med seg har hun en samlet bransje av filmarbeidere, produsenter og skuespillere, som ikke kan forstå hvorfor de blir straffet for å ha oppnådd suksess.

– Den norske filmbransjen har tålmodig latt seg underkaste store omstruktureringer de siste par årene, og har gjort alt den er blitt bedt om. Og på toppen av det hele har vi laget brede kommersielle filmer som utrolig mange nordmenn har sett. Likevel blir vi møtt med en forbausende mangel på forståelse.

Det nylige kuttet på 3,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett kommer på toppen av kuttet i Statsbudsjettet for 2003, og de 20 millionene som filmfondet selv må kutte. Det får Grünfeld til å spørre seg hva som egentlig er regjeringens mål med den norske filmen. Hvor er visjonene og viljen til å definere disse?

– Årets kutt i budsjettene og det reduserte produksjonsbudsjettet som konsekvens av utbetalinger til billettstøtten, vil redusere neste års filmproduksjon med minst 20 prosent. Det er ikke snakk om at bare et par filmer blir borte, men minst fire-fem filmer, fordi alle filmer i dag henter egenkapital før de får støtte fra fondet.

Demonstrasjonen skal foregå tirsdag 10.06.03 kl. 13:00 foran Regjeringsbygget

MENY