Vil vurdere kvotering

Sosialistisk Venstreparti vil vurdere kvotering av kvinnelige filmskapere, forteller May Hansen i kulturkomiteen på Stortinget. Hun er oppgitt over den mannlige dominansen blant filmskaperne.

Sosialistisk Venstreparti vil vurdere kvotering av kvinnelige filmskapere, forteller May Hansen i kulturkomiteen på Stortinget. Hun er oppgitt over den mannlige dominansen blant filmskaperne.

Nylig ble spørsmålet om kvotering vurdert av den svenske kulturministeren som et svar på lav kvinnelig representasjon blant svenske filmskapere. Nå har også diskusjonen begynt å gjøre seg gjeldende her til lands. May Hansen representerer SV på Stortinget og sitter i kulturkomiteen. Hun mener at filmbransjen bør bli mer bevisst hensynene til kvinnenes utsatte stilling.

-Slik jeg forstår det, lar livet som mor og filmskaper seg vanskelig kombinere. Men hvorfor skal det være slik, og hvem legger premissene for at det er blitt sånn? Jeg synes det er uakseptabelt at kvinner skal straffes fordi de velger å få barn. Kulturkomiteen har også ansvaret for likestilling i kulturlivet, og det er klart at filmbransjen har et like stort ansvar som andre bransjer til å få representasjonen jevnere fordelt.

Hansen kan fortelle at komiteen har fått mange hendvendelser fra særlig kvinnelige musikere som føler seg forbigått av et mannlig flertall i sin bransje. Men hun ønsker nå å ta opp situasjonen for kvinnelige filmskapere med resten av kulturkomiteen.

– Filmen er et uhyre viktig kulturuttrykk som påvirker svært mange. Da er det klart at vi ikke kan leve med en sånn ubalanse – som sannsynligvis også vil påvirke innholdet i filmene.

Vil vurdere kvotering

Sosialistisk Venstreparti vil vurdere kvotering av kvinnelige filmskapere, forteller May Hansen i kulturkomiteen på Stortinget. Hun er oppgitt over den mannlige dominansen blant filmskaperne.

Sosialistisk Venstreparti vil vurdere kvotering av kvinnelige filmskapere, forteller May Hansen i kulturkomiteen på Stortinget. Hun er oppgitt over den mannlige dominansen blant filmskaperne.

Nylig ble spørsmålet om kvotering vurdert av den svenske kulturministeren som et svar på lav kvinnelig representasjon blant svenske filmskapere. Nå har også diskusjonen begynt å gjøre seg gjeldende her til lands. May Hansen representerer SV på Stortinget og sitter i kulturkomiteen. Hun mener at filmbransjen bør bli mer bevisst hensynene til kvinnenes utsatte stilling.

-Slik jeg forstår det, lar livet som mor og filmskaper seg vanskelig kombinere. Men hvorfor skal det være slik, og hvem legger premissene for at det er blitt sånn? Jeg synes det er uakseptabelt at kvinner skal straffes fordi de velger å få barn. Kulturkomiteen har også ansvaret for likestilling i kulturlivet, og det er klart at filmbransjen har et like stort ansvar som andre bransjer til å få representasjonen jevnere fordelt.

Hansen kan fortelle at komiteen har fått mange hendvendelser fra særlig kvinnelige musikere som føler seg forbigått av et mannlig flertall i sin bransje. Men hun ønsker nå å ta opp situasjonen for kvinnelige filmskapere med resten av kulturkomiteen.

– Filmen er et uhyre viktig kulturuttrykk som påvirker svært mange. Da er det klart at vi ikke kan leve med en sånn ubalanse – som sannsynligvis også vil påvirke innholdet i filmene.

MENY