Krav om billigere filmer

En ny rapport har forsøkt å kartlegge hvor kostnadseffektive britiske filmer er i forhold til sine naboland og USA. Det har skapt bråk i filmmiljøet.

En ny rapport har forsøkt å kartlegge hvor kostnadseffektive britiske filmer er i forhold til sine naboland og USA. Det har skapt bråk i filmmiljøet.

I en ny rapport krever British Film Council at britiske filmer må bli billigere. Men det er overraskende nok ikke de kostbare kostymedramaene man vil til livs, men derimot de lavt budsjetterte filmene. Uten å gjøre rede for sitt regnestykke, hevder forfatterne av rapporten at en film som koster 40 millioner kroner å lage i Storbritannia, tilsvarer med hensyn til ”production value” en fransk film til 30 millioner, en tysk film til ti millioner og en amerikansk independentfilm til 18 millioner. Dette misforholdet i kostnader fører til at Storbritannia ikke lenger kan konkurrere som innspillingssted og om leveranser av tjenester, mener forfatterne. De mener å finne årsaken i en generell dårlig effektivitet, og anbefaler kortere arbeidsuker, mindre stab og lavere lønninger. Ikke overraskende har rapporten framprovosert sterke reaksjoner i det britiske produksjonsmiljøet.

Krav om billigere filmer

En ny rapport har forsøkt å kartlegge hvor kostnadseffektive britiske filmer er i forhold til sine naboland og USA. Det har skapt bråk i filmmiljøet.

En ny rapport har forsøkt å kartlegge hvor kostnadseffektive britiske filmer er i forhold til sine naboland og USA. Det har skapt bråk i filmmiljøet.

I en ny rapport krever British Film Council at britiske filmer må bli billigere. Men det er overraskende nok ikke de kostbare kostymedramaene man vil til livs, men derimot de lavt budsjetterte filmene. Uten å gjøre rede for sitt regnestykke, hevder forfatterne av rapporten at en film som koster 40 millioner kroner å lage i Storbritannia, tilsvarer med hensyn til ”production value” en fransk film til 30 millioner, en tysk film til ti millioner og en amerikansk independentfilm til 18 millioner. Dette misforholdet i kostnader fører til at Storbritannia ikke lenger kan konkurrere som innspillingssted og om leveranser av tjenester, mener forfatterne. De mener å finne årsaken i en generell dårlig effektivitet, og anbefaler kortere arbeidsuker, mindre stab og lavere lønninger. Ikke overraskende har rapporten framprovosert sterke reaksjoner i det britiske produksjonsmiljøet.

MENY