Filmskapere til sak mot sensur

Amerikanske filmskapere saksøker kristne videokjeder som sensurerer filmene deres. En slik sensur ville vært umulig i Europa, mener Nina Grünfeld i Norske Filmregissører, som støtter sine amerikanske kolleger.

Amerikanske filmskapere saksøker kristne videokjeder som sensurerer filmene deres. En slik sensur ville vært umulig i Europa, mener Nina Grünfeld i Norske Filmregissører, som støtter sine amerikanske kolleger.

Det amerikanske regissørforbundet har gått til søksmål mot flere distributører og forhandlere av DVD-filmer for deres uautoriserte redigering av kjøpe- og leiefilmer. Foranledningen var at videoforhandleren CleanFlicks hadde begynt å fjerne scener og sekvenser med voldelig og/eller seksuell natur i nye DVD-utgivelser. Selskapet, som har en svært konservativ kristen profil, viser til at kundene forventer at filmene fra selskapet ikke skal inneholde scener som krenker deres verdisyn.

Det norske regiforbundet, Norske Filmregissører, er tilsluttet den europeiske sammenslutningen av regiforbund som nylig gav sin støtte til det amerikanske forbundet i denne saken. Leder av det norske regiforbundet, Nina Grünfeld, mener at en liknende sak ville vært utenkelig her hjemme, fordi den europeiske tradisjonen for åndsverklovgivning er helt annerledes enn den amerikanske.

–I USA ser man utelukkende på film som en vare. I møter med våre amerikanske kolleger har vi ofte merket en helt annen tilnærming til spørsmål knyttet til åndsverk og opphavsrett. Så lenge du som regissør er godt organisert i USA, har du ganske god beskyttelse i forhold til royalties. Men retten til åndsverket, det vil si filmene du lager, er det andre som sitter på, forteller Grünfeld.

I begynnelsen vegret studioene seg for å bli med på det amerikanske regiforbundets søksmål, fordi CleanFlicks er en stor forhandler. Men da CleanFlicks selv gikk rettens vei, for å sikre seg og sine kunder retten til å redigere alle videofilmer som var ment for privat bruk, gikk studioene til motsøksmål sammen med regiforbundet.

Filmskapere til sak mot sensur

Amerikanske filmskapere saksøker kristne videokjeder som sensurerer filmene deres. En slik sensur ville vært umulig i Europa, mener Nina Grünfeld i Norske Filmregissører, som støtter sine amerikanske kolleger.

Amerikanske filmskapere saksøker kristne videokjeder som sensurerer filmene deres. En slik sensur ville vært umulig i Europa, mener Nina Grünfeld i Norske Filmregissører, som støtter sine amerikanske kolleger.

Det amerikanske regissørforbundet har gått til søksmål mot flere distributører og forhandlere av DVD-filmer for deres uautoriserte redigering av kjøpe- og leiefilmer. Foranledningen var at videoforhandleren CleanFlicks hadde begynt å fjerne scener og sekvenser med voldelig og/eller seksuell natur i nye DVD-utgivelser. Selskapet, som har en svært konservativ kristen profil, viser til at kundene forventer at filmene fra selskapet ikke skal inneholde scener som krenker deres verdisyn.

Det norske regiforbundet, Norske Filmregissører, er tilsluttet den europeiske sammenslutningen av regiforbund som nylig gav sin støtte til det amerikanske forbundet i denne saken. Leder av det norske regiforbundet, Nina Grünfeld, mener at en liknende sak ville vært utenkelig her hjemme, fordi den europeiske tradisjonen for åndsverklovgivning er helt annerledes enn den amerikanske.

–I USA ser man utelukkende på film som en vare. I møter med våre amerikanske kolleger har vi ofte merket en helt annen tilnærming til spørsmål knyttet til åndsverk og opphavsrett. Så lenge du som regissør er godt organisert i USA, har du ganske god beskyttelse i forhold til royalties. Men retten til åndsverket, det vil si filmene du lager, er det andre som sitter på, forteller Grünfeld.

I begynnelsen vegret studioene seg for å bli med på det amerikanske regiforbundets søksmål, fordi CleanFlicks er en stor forhandler. Men da CleanFlicks selv gikk rettens vei, for å sikre seg og sine kunder retten til å redigere alle videofilmer som var ment for privat bruk, gikk studioene til motsøksmål sammen med regiforbundet.

MENY