Vil «Skam» gi ny giv for nordisk samarbeid?

Vil «Skam» gi ny giv for nordisk samarbeid?

Foto: Nok en gang skal Skam og Sanas eksempel drøftes i nordisk perspektiv.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har som kjent engasjert seg for å få bransjen til å lete fram alternative finansieringskilder – i henhold til regjeringens fanesak om å få mer privat kapital inn i kulturproduksjon. Men hva slags virkemidler hun ønsker å ta i bruk for å oppnå det, er fortsatt uklart.

Under Den norske filmfestivalen i Haugesund har ministeren, sammen med NFI, invitert til et seminar der disse mulighetene innen samproduksjon skal drøftes. Seminaret vil også se nærmere på Skam, med et forskerperspektiv på hvorfor serien har lyktes så fenomenalt innad i Norden.

Da Kulturministeren i våres inviterte bransjen til innspillseminar om filmfinansiering på Filmens Hus i Oslo, ble hennes statssekretærs konklusjon på seminaret hemmet av et flatt batteri. Nå håper vi at det kan oppstå en ny dynamikk under diskusjonene i Haugesund der den nordiske og europeiske dimensjonen står sentralt.

”De nordiske landene er hver for seg små markeder og det er vanskelig å bygge forretningsmodeller som er regningssvarende for kun nasjonalt innhold. Hvordan kan vi løse slike utfordringer”, spørres det i seminarteksten ”Hva kan vi lære av hverandre i Norden? På hvilke områder kan det være fruktbart med et nordisk samarbeid? Hva gjør andre land i Europa for å løse utfordringene med tilgjengeliggjøring og medfinansiering?”

Foreløpig program for seminaret:

Sted: Maritim Hall, Scandic Maritim Hotell, Haugesund
Tid: 21. august 2017 kl. 10.00 – 14.00.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland innleder

Europeisk perspektiv – Roberto Olla, direktør i Eurimages
Hvordan det legges til rette for samproduksjon, og hva betydningen av samproduksjon er, både for finansiering, distribusjon og markedstilgang.

Nordisk perspektiv – Petri Kemppinen, adm. direktør i Nordisk Film & TV Fond
Fra lokalt til nordisk og globalt. Hvile typer spillefilmer, dramaserier og dokumentarer reiser på tvers av grensene, og hvordan kan nordisk politikk bidra til spredning av nordiske filmer og serier globalt.

Framtidsperspektiv – Johanna Koljonen, forfatter, medieanalytiker, tilknyttet The Nostradamus Project

Trender innen innhold, teknologi og distribusjonsmodeller – hvordan ny teknologi kan tas i bruk, publikumsbygging, kobling mellom teknologi og innhold.

Samtale mellom Roberto Olla, Petri Kemppinen og Johanna Koljonen

Innholdscase – SKAM – Vilde Schanke Sundet, medieforsker, post doc v/Høgskolen i Innlandet

Om innovativ distribusjon, høy kvalitet, målrettet mot målgruppe, etterlengtet tematikk. Hva kan vi lære av SKAM? Forskerperspektiv på hvorfor serien har lyktes i nordisk sammenheng. Hva gjør det med språket og oppfatningen i Norden når «alle» snakker om det samme?

Reguleringscase – Hva slags juridisk rammeverk regulerer området for medfinansiering, og hvordan har Tyskland valgt å implementere dette i sin lovgivning?

Peter Dinges, direktør i det tyske filmfondet Die Filmförderungsanstalt (FFA) og generalsekretær i European Film Agency Directors (EFAD)

Kl. 12.30 Paneldiskusjon med nordiske bransjeaktører.

Hvordan kan vi sørge for at nordisk film- og serieinnhold gjøres tilgjengelig (og synlig) for publikum også i nye visningstjenester? Klarer vi å finne gode løsninger for medfinansiering, slik at alle leddene i verdikjeden som tjener penger på formidling av filmer og serier også kan bidra til finansiering av ny nordisk innholdsproduksjon?

Panel med representanter fra de nordiske landene og hele produksjons- og visningskjeden (TBA)

Paneldiskusjonen modereres av Silje Riise Næss.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen oppsummerer

Vil «Skam» gi ny giv for nordisk samarbeid?

Vil «Skam» gi ny giv for nordisk samarbeid?

Foto: Nok en gang skal Skam og Sanas eksempel drøftes i nordisk perspektiv.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har som kjent engasjert seg for å få bransjen til å lete fram alternative finansieringskilder – i henhold til regjeringens fanesak om å få mer privat kapital inn i kulturproduksjon. Men hva slags virkemidler hun ønsker å ta i bruk for å oppnå det, er fortsatt uklart.

Under Den norske filmfestivalen i Haugesund har ministeren, sammen med NFI, invitert til et seminar der disse mulighetene innen samproduksjon skal drøftes. Seminaret vil også se nærmere på Skam, med et forskerperspektiv på hvorfor serien har lyktes så fenomenalt innad i Norden.

Da Kulturministeren i våres inviterte bransjen til innspillseminar om filmfinansiering på Filmens Hus i Oslo, ble hennes statssekretærs konklusjon på seminaret hemmet av et flatt batteri. Nå håper vi at det kan oppstå en ny dynamikk under diskusjonene i Haugesund der den nordiske og europeiske dimensjonen står sentralt.

”De nordiske landene er hver for seg små markeder og det er vanskelig å bygge forretningsmodeller som er regningssvarende for kun nasjonalt innhold. Hvordan kan vi løse slike utfordringer”, spørres det i seminarteksten ”Hva kan vi lære av hverandre i Norden? På hvilke områder kan det være fruktbart med et nordisk samarbeid? Hva gjør andre land i Europa for å løse utfordringene med tilgjengeliggjøring og medfinansiering?”

Foreløpig program for seminaret:

Sted: Maritim Hall, Scandic Maritim Hotell, Haugesund
Tid: 21. august 2017 kl. 10.00 – 14.00.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland innleder

Europeisk perspektiv – Roberto Olla, direktør i Eurimages
Hvordan det legges til rette for samproduksjon, og hva betydningen av samproduksjon er, både for finansiering, distribusjon og markedstilgang.

Nordisk perspektiv – Petri Kemppinen, adm. direktør i Nordisk Film & TV Fond
Fra lokalt til nordisk og globalt. Hvile typer spillefilmer, dramaserier og dokumentarer reiser på tvers av grensene, og hvordan kan nordisk politikk bidra til spredning av nordiske filmer og serier globalt.

Framtidsperspektiv – Johanna Koljonen, forfatter, medieanalytiker, tilknyttet The Nostradamus Project

Trender innen innhold, teknologi og distribusjonsmodeller – hvordan ny teknologi kan tas i bruk, publikumsbygging, kobling mellom teknologi og innhold.

Samtale mellom Roberto Olla, Petri Kemppinen og Johanna Koljonen

Innholdscase – SKAM – Vilde Schanke Sundet, medieforsker, post doc v/Høgskolen i Innlandet

Om innovativ distribusjon, høy kvalitet, målrettet mot målgruppe, etterlengtet tematikk. Hva kan vi lære av SKAM? Forskerperspektiv på hvorfor serien har lyktes i nordisk sammenheng. Hva gjør det med språket og oppfatningen i Norden når «alle» snakker om det samme?

Reguleringscase – Hva slags juridisk rammeverk regulerer området for medfinansiering, og hvordan har Tyskland valgt å implementere dette i sin lovgivning?

Peter Dinges, direktør i det tyske filmfondet Die Filmförderungsanstalt (FFA) og generalsekretær i European Film Agency Directors (EFAD)

Kl. 12.30 Paneldiskusjon med nordiske bransjeaktører.

Hvordan kan vi sørge for at nordisk film- og serieinnhold gjøres tilgjengelig (og synlig) for publikum også i nye visningstjenester? Klarer vi å finne gode løsninger for medfinansiering, slik at alle leddene i verdikjeden som tjener penger på formidling av filmer og serier også kan bidra til finansiering av ny nordisk innholdsproduksjon?

Panel med representanter fra de nordiske landene og hele produksjons- og visningskjeden (TBA)

Paneldiskusjonen modereres av Silje Riise Næss.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen oppsummerer

MENY