Vestnorsk støtter rapmusikal og pornoregissør

Vestnorsk støtter rapmusikal og pornoregissør

Vestnorsk filmsenter tildelte i dag støtte til tretten filmprosjekter. Et av de mest interessante er Christer Fasmers (foto) Smokanell, et langfilmprosjekt som fikk utviklingsstøtte.

Med prosjektet ønsker Fasmer og produsenten Flimmer Film å utvikle en spillefilm lagt til rap-miljøet i Bergen. De holder på å samle historier og karakterbeskrivelser. Alt skal være basert på virkeligheten, og de vil bruke folk fra miljøet til å være med å utvikle manus. Videre vil de aktivt bruke musikken i filmen. ”Kort oppsummert ønsker de å få utarbeidet et manus til en ræppe-musikal lagt til Loddefjord”, heter det i omtalen fra Vestnorsk filmsenter som gir prosjektet 200 000 i utviklingsstøtte.

Fasmer er et interessant regitalent som i 2013 ga oss dokumentaren Young man afraid. Det er en film Jan Toreg her på rushprint.no omtalte som ”et dristig eksperiment, et vellykket stykke uro i en gal verden”. Han sammenliknet den med filmer av kultregissører som Bredo Greve og Arild Kristo:

“Young Man Afraid er en metafilm i ordets klassiske betydning. Den beveger seg i, kommenterer og problematiserer sitt eget landskap. Fortellerstandpunktet ligger hos Christer Fasmer. Vi tar del i hans personlige erfaringer, både som fotograf og medspiller i forhold til mennesker han møter, hovedsakelig de som befinner seg foran hans kamera… Filmen om filmen som ikke ble noe av puster liv i og reflekterer over andre vindskjeve eller forlatte filmprosjekter og mennesker i disse. Skillet mellom bak og foran kamera blir utydelig og en større helhet trer fram”.

To kortfilmer og fire dokumentarprosjekter fikk også utviklingsstøtte, mens fem kortfilmer og en dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte. Tematisk veksler prosjektene mellom en skildring av en pornoregissør som er strandet på en flyplass, et framtidsscenario der Bergen ligger under vann, et portrett av Nikolaj Astrups kunst og ekstremsportutøvere som ”danser i lufta”. Les mer om prosjektene her. 

Vestnorsk støtter rapmusikal og pornoregissør

Vestnorsk støtter rapmusikal og pornoregissør

Vestnorsk filmsenter tildelte i dag støtte til tretten filmprosjekter. Et av de mest interessante er Christer Fasmers (foto) Smokanell, et langfilmprosjekt som fikk utviklingsstøtte.

Med prosjektet ønsker Fasmer og produsenten Flimmer Film å utvikle en spillefilm lagt til rap-miljøet i Bergen. De holder på å samle historier og karakterbeskrivelser. Alt skal være basert på virkeligheten, og de vil bruke folk fra miljøet til å være med å utvikle manus. Videre vil de aktivt bruke musikken i filmen. ”Kort oppsummert ønsker de å få utarbeidet et manus til en ræppe-musikal lagt til Loddefjord”, heter det i omtalen fra Vestnorsk filmsenter som gir prosjektet 200 000 i utviklingsstøtte.

Fasmer er et interessant regitalent som i 2013 ga oss dokumentaren Young man afraid. Det er en film Jan Toreg her på rushprint.no omtalte som ”et dristig eksperiment, et vellykket stykke uro i en gal verden”. Han sammenliknet den med filmer av kultregissører som Bredo Greve og Arild Kristo:

“Young Man Afraid er en metafilm i ordets klassiske betydning. Den beveger seg i, kommenterer og problematiserer sitt eget landskap. Fortellerstandpunktet ligger hos Christer Fasmer. Vi tar del i hans personlige erfaringer, både som fotograf og medspiller i forhold til mennesker han møter, hovedsakelig de som befinner seg foran hans kamera… Filmen om filmen som ikke ble noe av puster liv i og reflekterer over andre vindskjeve eller forlatte filmprosjekter og mennesker i disse. Skillet mellom bak og foran kamera blir utydelig og en større helhet trer fram”.

To kortfilmer og fire dokumentarprosjekter fikk også utviklingsstøtte, mens fem kortfilmer og en dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte. Tematisk veksler prosjektene mellom en skildring av en pornoregissør som er strandet på en flyplass, et framtidsscenario der Bergen ligger under vann, et portrett av Nikolaj Astrups kunst og ekstremsportutøvere som ”danser i lufta”. Les mer om prosjektene her. 

MENY