UD gir 12 millioner til videreføring av Sørfond

WAKOLDA-2
Argentinsk-norske Wakolda – en film som ble støttet av Sørfond.

For snart et år siden gikk en rekke norske produsenter ut med en støtteerklæring på Rushprint.no til norske Sørfond som de fryktet sto i fare for å bli avviklet. ”Vi er attraktive for internasjonale kolleger på et svært høyt nivå, takket være Sørfond. Nettverk utvides gjensidig, kompetanse overføres begge veier, og deltagelse i prosjekter gjennom Sørfond åpner dører for våre egne filmprosjekter ute i verden”, skrev de.

Heldigvis hadde de intet å frykte.

Utenriksdepartementet har nå besluttet å bidra med et tilskudd på NOK 12 millioner for en ny fireårig avtaleperiode fra 2015-2018. Inkludert fondets resterende midler, vil Sørfond utdele NOK 13,4 millioner i produksjonsstøtte de neste 4 årene.

Det er også bevilget midler til utredning av en eventuell modell for distribusjonsstøtte, for de prosjektene som får produksjonsstøtte. Dette utredningsarbeidet vil Film fra Sør stå ansvarlig for.

Det er Film fra Sør som melder om dette.

Sørfondet har vist seg som en suksess, noe en evaluering av Telemarksforskning viser. Konklusjonen til Åsne Dahl Haugsevje ved Telemarksforskning var at fondet representerer «en liten, men effektiv stimulans for filmproduksjon i utviklingsland». 

Sørfond ble etablert i 2011 med fondsmidler fra Utenriksdepartementet. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjoner i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre disse. Norsk filminstitutt og Film fra Sør administrerer fondet med driftsmidler fra Kulturdepartementet. I perioden 2012-2014 har fondet bevilget 8,6 millioner til 18 filmproduksjoner fra 16 ulike land. Neste søknadsfrist for fondet er 27. februar 2015.

 Kilde: Film fra Sør

 

UD gir 12 millioner til videreføring av Sørfond

WAKOLDA-2
Argentinsk-norske Wakolda – en film som ble støttet av Sørfond.

For snart et år siden gikk en rekke norske produsenter ut med en støtteerklæring på Rushprint.no til norske Sørfond som de fryktet sto i fare for å bli avviklet. ”Vi er attraktive for internasjonale kolleger på et svært høyt nivå, takket være Sørfond. Nettverk utvides gjensidig, kompetanse overføres begge veier, og deltagelse i prosjekter gjennom Sørfond åpner dører for våre egne filmprosjekter ute i verden”, skrev de.

Heldigvis hadde de intet å frykte.

Utenriksdepartementet har nå besluttet å bidra med et tilskudd på NOK 12 millioner for en ny fireårig avtaleperiode fra 2015-2018. Inkludert fondets resterende midler, vil Sørfond utdele NOK 13,4 millioner i produksjonsstøtte de neste 4 årene.

Det er også bevilget midler til utredning av en eventuell modell for distribusjonsstøtte, for de prosjektene som får produksjonsstøtte. Dette utredningsarbeidet vil Film fra Sør stå ansvarlig for.

Det er Film fra Sør som melder om dette.

Sørfondet har vist seg som en suksess, noe en evaluering av Telemarksforskning viser. Konklusjonen til Åsne Dahl Haugsevje ved Telemarksforskning var at fondet representerer «en liten, men effektiv stimulans for filmproduksjon i utviklingsland». 

Sørfond ble etablert i 2011 med fondsmidler fra Utenriksdepartementet. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjoner i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre disse. Norsk filminstitutt og Film fra Sør administrerer fondet med driftsmidler fra Kulturdepartementet. I perioden 2012-2014 har fondet bevilget 8,6 millioner til 18 filmproduksjoner fra 16 ulike land. Neste søknadsfrist for fondet er 27. februar 2015.

 Kilde: Film fra Sør

 

MENY