TIFF åpningskonferanse: Oslo varsler eget filmfond

TIFF åpningskonferanse: Oslo varsler eget filmfond

I dag starter den tradisjonsrike åpningskonferansen på Tromsø film festival, der temaet blant annet er de regionale filmfondenes sammenslåinger og satsinger. Her skal de nye fondene for Nord-Norge, Sørvestlandet og Midt-Norge møtes til debatt, og fortelle om hvordan de vil definere sine nye roller.

Så langt har den potensielt største aktøren, Oslo, ikke gitt lyd fra seg om hva den vil med sin filmsatsing. Men i dag løfter kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på sløret under åpningskonferansen. Med seg i kofferten til Tromsø har hun nyheter om den kommende Oslo-filmmeldingen, melder Dagsavisen.

For det første, så skal Oslo kommune vil bli del av Viken filmsenter. For det andre, så skal Oslo også få sitt eget filmfond.

Dette skjer samme dagen som opptakene til filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen» starter i Oslo. Etter at kommunen la 1,5 millioner kroner på bordet, og staten ga en garanti om refusjon av en firedel av kostnader filmproduksjonen har i Norge, vant Oslo over Stockholm som opptakssted.

– Med «Snømannen» viser vi at kommunen kan gjøre ganske mye for filmproduksjoner som vil hit. Det vil vi komme nærmere tilbake til i filmmeldingen, men det handler blant annet om hvordan vi kan tilrettelegge ved å koordinere ulike kommunale tjenester, gi eksempler på locations, stenging av gater, og alt annet smått som man ikke tenker at er en del av en filmproduksjon. I Stockholm har de et eget kommunalt kontor som legger til rette for filminnspillinger, sier Hansen til Dagsavisen.

I slutten av februar skal Hansen legge fram Oslo kommunes filmmelding, og i budsjettet for 2016 er det satt av tre millioner kroner til oppfølging av denne i år. De pengene vil byråden bruke på å bli del av Viken filmsenter, som i dag eies av fylkene Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold. Eierfylkene er nå i en prosess med å avklare hvordan de stiller seg til Oslos inntreden.

– Vi ønsker å bli del av Viken fordi vi tror vi raskere vil bli operative hvis vi går inn i et eksisterende senter med struktur og økonomi, sier Hansen til Dagsavisen.

Det andre leddet i å styrke hovedstaden som filmby er å etablere et eget filmfond. Og akkurat filmfondene skal være tema under TIFFs åpningskonferanse i dag. I stortingsmeldingen om film gikk regjeringen inn for at dagens seks regionale filmfond, som mottar støtte fra staten, må samle seg til å bli tre fond. Fondene har frist til mars med å komme til enighet før de kan søke om midler fra staten, melder Dagsavisen.

– Dette skal vi få snakket om under TIFF, der et av temaene er hvordan filmfondene ser for seg framtida. Vi må se hvordan vi passer inn der, sier Hansen.

TIFF åpningskonferanse: Oslo varsler eget filmfond

TIFF åpningskonferanse: Oslo varsler eget filmfond

I dag starter den tradisjonsrike åpningskonferansen på Tromsø film festival, der temaet blant annet er de regionale filmfondenes sammenslåinger og satsinger. Her skal de nye fondene for Nord-Norge, Sørvestlandet og Midt-Norge møtes til debatt, og fortelle om hvordan de vil definere sine nye roller.

Så langt har den potensielt største aktøren, Oslo, ikke gitt lyd fra seg om hva den vil med sin filmsatsing. Men i dag løfter kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på sløret under åpningskonferansen. Med seg i kofferten til Tromsø har hun nyheter om den kommende Oslo-filmmeldingen, melder Dagsavisen.

For det første, så skal Oslo kommune vil bli del av Viken filmsenter. For det andre, så skal Oslo også få sitt eget filmfond.

Dette skjer samme dagen som opptakene til filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen» starter i Oslo. Etter at kommunen la 1,5 millioner kroner på bordet, og staten ga en garanti om refusjon av en firedel av kostnader filmproduksjonen har i Norge, vant Oslo over Stockholm som opptakssted.

– Med «Snømannen» viser vi at kommunen kan gjøre ganske mye for filmproduksjoner som vil hit. Det vil vi komme nærmere tilbake til i filmmeldingen, men det handler blant annet om hvordan vi kan tilrettelegge ved å koordinere ulike kommunale tjenester, gi eksempler på locations, stenging av gater, og alt annet smått som man ikke tenker at er en del av en filmproduksjon. I Stockholm har de et eget kommunalt kontor som legger til rette for filminnspillinger, sier Hansen til Dagsavisen.

I slutten av februar skal Hansen legge fram Oslo kommunes filmmelding, og i budsjettet for 2016 er det satt av tre millioner kroner til oppfølging av denne i år. De pengene vil byråden bruke på å bli del av Viken filmsenter, som i dag eies av fylkene Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold. Eierfylkene er nå i en prosess med å avklare hvordan de stiller seg til Oslos inntreden.

– Vi ønsker å bli del av Viken fordi vi tror vi raskere vil bli operative hvis vi går inn i et eksisterende senter med struktur og økonomi, sier Hansen til Dagsavisen.

Det andre leddet i å styrke hovedstaden som filmby er å etablere et eget filmfond. Og akkurat filmfondene skal være tema under TIFFs åpningskonferanse i dag. I stortingsmeldingen om film gikk regjeringen inn for at dagens seks regionale filmfond, som mottar støtte fra staten, må samle seg til å bli tre fond. Fondene har frist til mars med å komme til enighet før de kan søke om midler fra staten, melder Dagsavisen.

– Dette skal vi få snakket om under TIFF, der et av temaene er hvordan filmfondene ser for seg framtida. Vi må se hvordan vi passer inn der, sier Hansen.

MENY