TIFF åpningskonferanse staker ut det nye filmåret

TIFF åpningskonferanse staker ut det nye filmåret

Årets åpningskonferanse under Tromsø filmfestival for 2016 er klar. Etter de siste årenes fokus på regjeringens filmmelding, tar vi det neste skrittet og ser på hvordan den nye filmpolitikken omsettes i praksis.

Som de foregående årene samarbeider RUSHPRINT med TIFF og Tromsø fylkeskommune om konferansen, og som vanlig kan vi love et program som tar pulsen på norsk film.

Norsk filminstitutts ledergruppe vil presentere sitt nye selvstendige mandat og hva de tror det vil innebære for bransjen i sin helhet. Statssekretær Bård Folke Fredriksen orienterer om regjeringens planer for veien videre etter filmmeldingen. Vi har invitert Altibox og Telenor for å diskutere nettdistributørenes rolle. Det blir selvsagt debatt om den regionale filmpolitikken der vi har invitert de tre nye regionale fondene til å tenke høyt om prosessen de står i. Og så kommer byråd for kultur i Oslo, Rina Mariann Hansen, for å fortelle om Oslo kommunes planer for film framover.

Hele programmet for åpningskonferansen:

Radisson Blu, mandag 18. januar

Ordstyrere: Kjetil Lismoen og Elisabeth O. Sjaastad

11.00 – 12.00 Registrering

12.00: Velkommen!
Ved Willy Ørnebakk, Fylkesråd for helse, kultur, og næring i Troms.

 12.10: Ny filmpolitikk

Filmmeldingen følges nå opp i praksis med nye mål, tilskuddsordninger, og en styrket regional filmsatsing.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen orienterer om filmmeldingen, filmforliket og regjeringens planer for veien videre.

 12.20: NFI etter Filmmeldingen

Norsk filminstitutt har fått nye oppgaver og et mer selvstendig mandat fra Kulturdepartementet. Hva vil dette bety for utviklingen av norsk film og NFIs egne målsetninger? Ledelsen i NFI gir oss svarene.

Direktør Sindre Guldvog og avdelingsdirektørene Sveinung Golimo (utvikling og produksjon), Stine Helgeland (lansering) og Julie Ova (publikum), forteller om NFI og norsk films utfordringer og ambisjoner framover.

Spørsmål fra salen

 13.20: Det internasjonale VOD-markedet akkurat nå

Wendy Bernfeld, Managing Director i Rights Stuff har over 20 års erfaring med forhandlinger og lisensiering av internasjonale film og TV-produksjoner. Hun bistår filmskapere med å finne nye inntektskilder og gir oss siste nytt om hvilke aktører som nå investerer i innholdsproduksjon.

 13.40 – 14.10: PAUSE

14.10: Presentasjon: Altibox

Hans-Bjarne Solheim, Leder Innhold og produktstrategi, forteller om hvilken rolle Altibox ser for seg å spille når det kommer til innholdsproduksjon. Kan selskapet bli en enda viktigere partner for den norske filmbransjen? Og kan nytt og eksklusivt innhold være et konkurransefortrinn i kampen om kundene?

14.25: Hvem skal bidra til norsk film i fremtiden?
Under Åpningskonferansen i fjor innkalte kulturminister Thorhild Widvey til en rundebordskonferanse for at nett- og strømmeleverandører skulle bidra til finansieringen av nye filmer og tv-serier. Men rapporten som ble fremlagt 25. november ga få svar. Vi spør Hans-Bjarne Solheim fra Altibox og Myndighetskontakt hos Telenor, Eirik Øwre Thorshaug, om nettdistributørenes rolle.

Spørsmål fra salen.

14.55: Hva skjer i regionene?

NFI skal opprette en filial i Bergen, incentivordning og tre større regionale filmfond er på vei. Lars L. Marøy fra Filmreg forteller oss hvordan kartet i film-Norge er i ferd med å endre seg.

15.10: Får vi en fjerde filmregion?

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen, forteller om Oslo kommunes planer for film framover. Vil også Oslo nå opprette sitt eget regionale filmfond?

15.20: Panel: Hva er de regionale ambisjonene?

Vi inviterer de tre nye fondene til å tenke høyt om prosessen de står i og om framtiden. Vil de regionale miljøene bli viktigere? Blir det nå mulig å få opp et reelt alternativt finansieringsløp for spillefilmer i Norge? Og hvordan skal fondene fungere i en helhetlig norsk filmpolitikk? Trud Berg (Nord-Norge), Lars L. Marøy (Vestlandet) og Per Olav Hopsø fra Filminvest3 svarer. Produsentforeningen Virke ved Torbjørn Urfjell utfordrer.

15.45-15:55: Internasjonalt Samisk Film Institutt
Daglig leder Anne Lajla Utsi presenterer filminstituttet og hvordan de jobber i et nordisk og internasjonalt perspektiv.

TIFF åpningskonferanse staker ut det nye filmåret

TIFF åpningskonferanse staker ut det nye filmåret

Årets åpningskonferanse under Tromsø filmfestival for 2016 er klar. Etter de siste årenes fokus på regjeringens filmmelding, tar vi det neste skrittet og ser på hvordan den nye filmpolitikken omsettes i praksis.

Som de foregående årene samarbeider RUSHPRINT med TIFF og Tromsø fylkeskommune om konferansen, og som vanlig kan vi love et program som tar pulsen på norsk film.

Norsk filminstitutts ledergruppe vil presentere sitt nye selvstendige mandat og hva de tror det vil innebære for bransjen i sin helhet. Statssekretær Bård Folke Fredriksen orienterer om regjeringens planer for veien videre etter filmmeldingen. Vi har invitert Altibox og Telenor for å diskutere nettdistributørenes rolle. Det blir selvsagt debatt om den regionale filmpolitikken der vi har invitert de tre nye regionale fondene til å tenke høyt om prosessen de står i. Og så kommer byråd for kultur i Oslo, Rina Mariann Hansen, for å fortelle om Oslo kommunes planer for film framover.

Hele programmet for åpningskonferansen:

Radisson Blu, mandag 18. januar

Ordstyrere: Kjetil Lismoen og Elisabeth O. Sjaastad

11.00 – 12.00 Registrering

12.00: Velkommen!
Ved Willy Ørnebakk, Fylkesråd for helse, kultur, og næring i Troms.

 12.10: Ny filmpolitikk

Filmmeldingen følges nå opp i praksis med nye mål, tilskuddsordninger, og en styrket regional filmsatsing.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen orienterer om filmmeldingen, filmforliket og regjeringens planer for veien videre.

 12.20: NFI etter Filmmeldingen

Norsk filminstitutt har fått nye oppgaver og et mer selvstendig mandat fra Kulturdepartementet. Hva vil dette bety for utviklingen av norsk film og NFIs egne målsetninger? Ledelsen i NFI gir oss svarene.

Direktør Sindre Guldvog og avdelingsdirektørene Sveinung Golimo (utvikling og produksjon), Stine Helgeland (lansering) og Julie Ova (publikum), forteller om NFI og norsk films utfordringer og ambisjoner framover.

Spørsmål fra salen

 13.20: Det internasjonale VOD-markedet akkurat nå

Wendy Bernfeld, Managing Director i Rights Stuff har over 20 års erfaring med forhandlinger og lisensiering av internasjonale film og TV-produksjoner. Hun bistår filmskapere med å finne nye inntektskilder og gir oss siste nytt om hvilke aktører som nå investerer i innholdsproduksjon.

 13.40 – 14.10: PAUSE

14.10: Presentasjon: Altibox

Hans-Bjarne Solheim, Leder Innhold og produktstrategi, forteller om hvilken rolle Altibox ser for seg å spille når det kommer til innholdsproduksjon. Kan selskapet bli en enda viktigere partner for den norske filmbransjen? Og kan nytt og eksklusivt innhold være et konkurransefortrinn i kampen om kundene?

14.25: Hvem skal bidra til norsk film i fremtiden?
Under Åpningskonferansen i fjor innkalte kulturminister Thorhild Widvey til en rundebordskonferanse for at nett- og strømmeleverandører skulle bidra til finansieringen av nye filmer og tv-serier. Men rapporten som ble fremlagt 25. november ga få svar. Vi spør Hans-Bjarne Solheim fra Altibox og Myndighetskontakt hos Telenor, Eirik Øwre Thorshaug, om nettdistributørenes rolle.

Spørsmål fra salen.

14.55: Hva skjer i regionene?

NFI skal opprette en filial i Bergen, incentivordning og tre større regionale filmfond er på vei. Lars L. Marøy fra Filmreg forteller oss hvordan kartet i film-Norge er i ferd med å endre seg.

15.10: Får vi en fjerde filmregion?

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen, forteller om Oslo kommunes planer for film framover. Vil også Oslo nå opprette sitt eget regionale filmfond?

15.20: Panel: Hva er de regionale ambisjonene?

Vi inviterer de tre nye fondene til å tenke høyt om prosessen de står i og om framtiden. Vil de regionale miljøene bli viktigere? Blir det nå mulig å få opp et reelt alternativt finansieringsløp for spillefilmer i Norge? Og hvordan skal fondene fungere i en helhetlig norsk filmpolitikk? Trud Berg (Nord-Norge), Lars L. Marøy (Vestlandet) og Per Olav Hopsø fra Filminvest3 svarer. Produsentforeningen Virke ved Torbjørn Urfjell utfordrer.

15.45-15:55: Internasjonalt Samisk Film Institutt
Daglig leder Anne Lajla Utsi presenterer filminstituttet og hvordan de jobber i et nordisk og internasjonalt perspektiv.

MENY