Norske teleaktører vil ikke finansiere innhold

Norske teleaktører vil ikke finansiere innhold

Foto fra den norske filmen Hevn, som har gjort det godt på strømmetjenestene.

Tving teleoperatørene til å finansiere norsk film, skrev Cecilie Stranger på Rushprint rett før jul. «Åpne filmpengeposen for Telenor og andre teleaktører. Det er åpenbart den eneste garantien vi har for at film i fremtiden skal nå sitt publikum».

Hun er ikke alene om å mene det. Under sin åpningstale ved Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) i januar i fjor, sa tidligere kulturminister Widvey at «Alle aktørene i verdikjeden bør være underlagt de samme reglene og bidra til det audiovisuelle økosystemet.» Som Rushprint meldte i en artikkel i noember i fjor, har regjeringen også lagt press på bransjen for at den skal enes om en frivillig løsning. Men arbeidsutvalget som ble nedsatt av Widvey for å vurdere alternative modeller for finansiering av norsk film- og tv-drama, kom ikke fram til forpliktende tiltak.

Ved årets åpningskonferansen på TIFF ble Telenor og Altibox nok en gang konfrontert med om de vil bidra til å finansiere norske filmproduksjoner.

Men ifølge Aftenposten er det ingen av de nevnte aktørene som på nåværende tidspunkt ser for seg en slik modell.

– Vårt fokus er å bygge infrastruktur for våre bredbånds- og strømmekunder. Jeg ser ikke for meg at vi i den nærmeste fremtid vil gå inn og finansiere innhold, sier leder for innhold og produktstrategi, Hans-Bjarne Solheim i Altibox.

Myndighetskontakt Eirik Øwre Thorshaug i Telenor sier til Aftenposten at heller ikke Telenor mener at regler for audiovisuelt innhold kan lages på eksisterende forretningsmodeller.

– En vei å gå kan være felles betalingsløsning, innlogging, lister for promotering av norsk innhold og kundeinnsikt. Vi har ingen som helst mening om forslagene om et eget filmfond, sier myndighetskontakt Eirik Øwre Thorshaug i Telenor.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet er enig i at bredbånds- og TV-selskapene bør bidra, men vektlegger at en økonomisk innsats fra denne bransjen må skje frivillig og gjennom et samarbeid mellom aktørene.

Bransjedirektør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen sier til  Aftenposten at han synes det er løfterikt og positivt at Altibox og Telenor kom til filmfestivalen i Tromsø, deltok i debatten og anerkjente at de faktisk er en del av bransjens verdikjede.

Samtidig vektlegger Urfjell at 60 prosent av nettrafikken her i landet er bygget på formidling av film- og programinnhold. Om dette skal opprettholdes, bør formidlerne også være med på å finansiere innhold, sier han til Aftenposten.

Norske teleaktører vil ikke finansiere innhold

Norske teleaktører vil ikke finansiere innhold

Foto fra den norske filmen Hevn, som har gjort det godt på strømmetjenestene.

Tving teleoperatørene til å finansiere norsk film, skrev Cecilie Stranger på Rushprint rett før jul. «Åpne filmpengeposen for Telenor og andre teleaktører. Det er åpenbart den eneste garantien vi har for at film i fremtiden skal nå sitt publikum».

Hun er ikke alene om å mene det. Under sin åpningstale ved Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) i januar i fjor, sa tidligere kulturminister Widvey at «Alle aktørene i verdikjeden bør være underlagt de samme reglene og bidra til det audiovisuelle økosystemet.» Som Rushprint meldte i en artikkel i noember i fjor, har regjeringen også lagt press på bransjen for at den skal enes om en frivillig løsning. Men arbeidsutvalget som ble nedsatt av Widvey for å vurdere alternative modeller for finansiering av norsk film- og tv-drama, kom ikke fram til forpliktende tiltak.

Ved årets åpningskonferansen på TIFF ble Telenor og Altibox nok en gang konfrontert med om de vil bidra til å finansiere norske filmproduksjoner.

Men ifølge Aftenposten er det ingen av de nevnte aktørene som på nåværende tidspunkt ser for seg en slik modell.

– Vårt fokus er å bygge infrastruktur for våre bredbånds- og strømmekunder. Jeg ser ikke for meg at vi i den nærmeste fremtid vil gå inn og finansiere innhold, sier leder for innhold og produktstrategi, Hans-Bjarne Solheim i Altibox.

Myndighetskontakt Eirik Øwre Thorshaug i Telenor sier til Aftenposten at heller ikke Telenor mener at regler for audiovisuelt innhold kan lages på eksisterende forretningsmodeller.

– En vei å gå kan være felles betalingsløsning, innlogging, lister for promotering av norsk innhold og kundeinnsikt. Vi har ingen som helst mening om forslagene om et eget filmfond, sier myndighetskontakt Eirik Øwre Thorshaug i Telenor.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet er enig i at bredbånds- og TV-selskapene bør bidra, men vektlegger at en økonomisk innsats fra denne bransjen må skje frivillig og gjennom et samarbeid mellom aktørene.

Bransjedirektør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen sier til  Aftenposten at han synes det er løfterikt og positivt at Altibox og Telenor kom til filmfestivalen i Tromsø, deltok i debatten og anerkjente at de faktisk er en del av bransjens verdikjede.

Samtidig vektlegger Urfjell at 60 prosent av nettrafikken her i landet er bygget på formidling av film- og programinnhold. Om dette skal opprettholdes, bør formidlerne også være med på å finansiere innhold, sier han til Aftenposten.

MENY