Har norsk kinofilm sviktet de unge?

Har norsk kinofilm sviktet de unge?

Norsk ungdoms kinobesøk er halvert siden år 2000, viser en undersøkelse utført av  Norsk mediebarometer. For 15 år siden gikk de i snitt 10 ganger i året. Nå går de kun 5 ganger i året.

Om alternativet bare er Hoggeren, om vi skal tro NRKs oppslag i dag, så er det kanskje ikke så rart de unge mellom 16 og 24 år velger en amerikansk film. Men faktum er at den såkalte ungdomsfilmen er blitt underprioritert av norske produsenter over lengre tid. Bortsett fra Switch har det vært få forsøk på å nå ut til de unge. Det var en periode etter årtusenskiftet da filmer som Tommys Inferno, Bare Bea og senere Keepern til Liverpool oppnådde gode besøkstall på kino og fikk gjennomgående solide kritikker. Det virker lenge siden nå. Så hva kan gjøres?

Produsent Pål Røed mener vi bør etablere samme insentiver som for barnefilmen.Man kunne for eksempel si at en kan få 150 prosent etterhåndsstøtte for ungdomsfilm eller til og med 200 prosent slik som for barnefilmer, sier Røed til NRK. Men det er ikke Stine Helgeland i NFI helt enig i, selv om hun ikke utelukker mulige insentiver.

For en måned siden skrev Rushprints redaktør at norsk film kan ha noe å lære av suksessen Skam har opplevd blant de unge. Men da gjelder det å ha is i magen og ikke tro man kan kalkulere seg fram til en suksess hos de unge. Insentiver for produksjon er vel og bra, men som Julie Andem har vist med Skam, så handler det om å ha en grunnleggende nærhet til målgruppen.

”En nyskapning som Skam kunne bare ha oppstått innenfor en institusjon som har is nok i magen til å la serieskaperne forske. Julie Andem fikk lov til å bruke tid og ressurser på å utvikle konseptet, og sammen med den teknologiske ekspertisen NRK besitter fikk serien spektakulær drahjelp av det digitale kretsløpet. Vi trenger tilsvarende veier inn til nyskapning i norsk kinofilm. Vi er flinke til å nå ut til barna, men mister tenåringene og tyveåringene – den samme målgruppen Skam nå har erobret tilbake. Det er på tide å åpne for flere lavt budsjetterte filmer som har høy utforskertrang – som kan være en arena for både kunstneriske og teknologiske nybrott».

Dette vil bransjen kunne gå dypere inn i under lanseringsdagen som finner sted onsdag 19.april på Filmens Hus i Oslo. Arrangør er Norsk filminstitutt. Du kan lese mer om programmet her.

Har norsk kinofilm sviktet de unge?

Har norsk kinofilm sviktet de unge?

Norsk ungdoms kinobesøk er halvert siden år 2000, viser en undersøkelse utført av  Norsk mediebarometer. For 15 år siden gikk de i snitt 10 ganger i året. Nå går de kun 5 ganger i året.

Om alternativet bare er Hoggeren, om vi skal tro NRKs oppslag i dag, så er det kanskje ikke så rart de unge mellom 16 og 24 år velger en amerikansk film. Men faktum er at den såkalte ungdomsfilmen er blitt underprioritert av norske produsenter over lengre tid. Bortsett fra Switch har det vært få forsøk på å nå ut til de unge. Det var en periode etter årtusenskiftet da filmer som Tommys Inferno, Bare Bea og senere Keepern til Liverpool oppnådde gode besøkstall på kino og fikk gjennomgående solide kritikker. Det virker lenge siden nå. Så hva kan gjøres?

Produsent Pål Røed mener vi bør etablere samme insentiver som for barnefilmen.Man kunne for eksempel si at en kan få 150 prosent etterhåndsstøtte for ungdomsfilm eller til og med 200 prosent slik som for barnefilmer, sier Røed til NRK. Men det er ikke Stine Helgeland i NFI helt enig i, selv om hun ikke utelukker mulige insentiver.

For en måned siden skrev Rushprints redaktør at norsk film kan ha noe å lære av suksessen Skam har opplevd blant de unge. Men da gjelder det å ha is i magen og ikke tro man kan kalkulere seg fram til en suksess hos de unge. Insentiver for produksjon er vel og bra, men som Julie Andem har vist med Skam, så handler det om å ha en grunnleggende nærhet til målgruppen.

”En nyskapning som Skam kunne bare ha oppstått innenfor en institusjon som har is nok i magen til å la serieskaperne forske. Julie Andem fikk lov til å bruke tid og ressurser på å utvikle konseptet, og sammen med den teknologiske ekspertisen NRK besitter fikk serien spektakulær drahjelp av det digitale kretsløpet. Vi trenger tilsvarende veier inn til nyskapning i norsk kinofilm. Vi er flinke til å nå ut til barna, men mister tenåringene og tyveåringene – den samme målgruppen Skam nå har erobret tilbake. Det er på tide å åpne for flere lavt budsjetterte filmer som har høy utforskertrang – som kan være en arena for både kunstneriske og teknologiske nybrott».

Dette vil bransjen kunne gå dypere inn i under lanseringsdagen som finner sted onsdag 19.april på Filmens Hus i Oslo. Arrangør er Norsk filminstitutt. Du kan lese mer om programmet her.

MENY