Statstilskudd til Filminvest3

Statstilskudd til Filminvest3

I februar ble det nye filmfondet Filminvest3 for Innlandet og Trøndelag stiftet, som et resultat av en konsolideringsprosess mellom det innlandsbaserte Film3 og det trønderske Filminvest Midt-Norge.

Filminvest3 har nå kunngjort sitt statstilskudd for 2016 på kr 5 544 000, som ble tildelt fra Norsk filminstitutt 30. mars.

I kunngjøringen heter det også at første søknadsfrist for de statlige tilskuddsmidlene blir 30. mai.

Selv om fondets ledelse står fritt til å tilpasse budsjettet etter behov, er det satt opp en foreløpig budsjettfordeling hvor kr 2 044 000 skal gå til prosjekt- og bransjeutvikling, mens kr 3 500 000 skal gå til produksjon og lansering.

Konsolideringen mellom Film3 og Filminvest er et resultat av fjorårets filmmelding, hvor det ble gitt påtrykk om at filmregionene i Nord-, Sørvest- og Midt-Norge skulle konsolidere seg.

Formålet er å skape større og sterkere filmregioner gjennom en ny ordning med statstilskudd til 2-3 konsoliderte regionale filmfond.

Stiftelsen Filminvest3 eies av Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner samt kommunene Lillehammer og Trondheim.

Styreleder er tidligere NFI-direktør Nina Refseth, og fondets administrasjon består av Stig Bech, Inge Tenvik og Maren Moseng.

Les også: Tre nye filmfond i regionene

Statstilskudd til Filminvest3

Statstilskudd til Filminvest3

I februar ble det nye filmfondet Filminvest3 for Innlandet og Trøndelag stiftet, som et resultat av en konsolideringsprosess mellom det innlandsbaserte Film3 og det trønderske Filminvest Midt-Norge.

Filminvest3 har nå kunngjort sitt statstilskudd for 2016 på kr 5 544 000, som ble tildelt fra Norsk filminstitutt 30. mars.

I kunngjøringen heter det også at første søknadsfrist for de statlige tilskuddsmidlene blir 30. mai.

Selv om fondets ledelse står fritt til å tilpasse budsjettet etter behov, er det satt opp en foreløpig budsjettfordeling hvor kr 2 044 000 skal gå til prosjekt- og bransjeutvikling, mens kr 3 500 000 skal gå til produksjon og lansering.

Konsolideringen mellom Film3 og Filminvest er et resultat av fjorårets filmmelding, hvor det ble gitt påtrykk om at filmregionene i Nord-, Sørvest- og Midt-Norge skulle konsolidere seg.

Formålet er å skape større og sterkere filmregioner gjennom en ny ordning med statstilskudd til 2-3 konsoliderte regionale filmfond.

Stiftelsen Filminvest3 eies av Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner samt kommunene Lillehammer og Trondheim.

Styreleder er tidligere NFI-direktør Nina Refseth, og fondets administrasjon består av Stig Bech, Inge Tenvik og Maren Moseng.

Les også: Tre nye filmfond i regionene

MENY