Tre nye filmfond i regionene

Tre nye filmfond i regionene

De norske filmregionene i Nord-, Sørvest- og Midt-Norge har de siste månedene jobbet iherdig for å konsolidere seg – etter påtrykk fra politisk hold gjennom Filmmeldingen. Denne uken ble det klart at man i Nord- og i Midt-Norge har kommet fram til en løsning, og at Sørvestlandet med mer varsomme skritt nærmer seg.

Nylig avholdt Filmfond Nord styremøte der Troms fylke ble offisielt medeier. Det betyr at Nord-Norge er samlet i ett filmfond. Kulturnæringsstiftelsen går inn med privat kapital i fondet, og er også representert i styret, som består av styreleder Trud Berg (foto) og medlemmene Jens-Harald Jenssen, Tom G. Eilertsen, Bente Erichsen, og Bjørn Eirik Olsen fra Sparebank 1 Nord-Norge.

Troms fylkeskommune har gjennom sin deltakelse i fondet gitt Filmfond Nord ansvar for å forvalte midler avsatt til film i Troms fylke, heter det i en pressemelding. ”FilmCamp er fremdeles en viktig aktør i Troms fylke, og deres aktivitet vil bestå, og være et viktig supplement til Filmfond Nords aktivitet. Det vil være Filmfond Nord AS som vil motta støtte fra Kulturdepartementet som konsolidert fond”.

Samtidig inviterer filmfondene Film3 og Filminvest Midt-Norge til pressekonferanse fredag denne uken der de skal annonsere sin konsolidering.

Allerede i august hadde eierne av filmfondene underskrevet en intensjonserklæring, og det konsoliderte selskapet ”tar sikte på å etablere et fond som kan tilby finansiering og bidra til å oppfylle filmmeldingens intensjon”, heter det i en pressemelding denne uken.

Et tettere samarbeid mellom de to regionene vil samlet gi en styrket filmkompetanse, en mer komplett bransje og større økonomiske muskler til å sette de gode filmideene i produksjon”.

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Trondheim og Lillehammer kommuner vil være aksjeeiere i selskapet, med mulighet til å ta med flere på eiersiden etter hvert. Gausdal og Øyer kommuner er medeiere i Film3 AS, men har vedtatt at de foreløpig ikke går inn på eiersiden i det nye, konsoliderte selskapet.

Det er altså fortsatt uavklart om Filmkraft Fond vil slutte seg til en ny regional enhet, sammen med Norges mest vellykkede private filmfond, Fuzz. I denne nye enheten vil også filmarbeidere i tilstøtende kystfylker, fra Møre og Romsdal i nord til Telemark i sør, kunne søke om midler. Men så vidt Rushprint har fått bragt på det rene, er det overveldende sannsynlighet for at Stavanger kommune og Rogalands fylkeskommune vil vende tommelen opp for en fusjon inn i et nytt fond.

Tre nye filmfond i regionene

Tre nye filmfond i regionene

De norske filmregionene i Nord-, Sørvest- og Midt-Norge har de siste månedene jobbet iherdig for å konsolidere seg – etter påtrykk fra politisk hold gjennom Filmmeldingen. Denne uken ble det klart at man i Nord- og i Midt-Norge har kommet fram til en løsning, og at Sørvestlandet med mer varsomme skritt nærmer seg.

Nylig avholdt Filmfond Nord styremøte der Troms fylke ble offisielt medeier. Det betyr at Nord-Norge er samlet i ett filmfond. Kulturnæringsstiftelsen går inn med privat kapital i fondet, og er også representert i styret, som består av styreleder Trud Berg (foto) og medlemmene Jens-Harald Jenssen, Tom G. Eilertsen, Bente Erichsen, og Bjørn Eirik Olsen fra Sparebank 1 Nord-Norge.

Troms fylkeskommune har gjennom sin deltakelse i fondet gitt Filmfond Nord ansvar for å forvalte midler avsatt til film i Troms fylke, heter det i en pressemelding. ”FilmCamp er fremdeles en viktig aktør i Troms fylke, og deres aktivitet vil bestå, og være et viktig supplement til Filmfond Nords aktivitet. Det vil være Filmfond Nord AS som vil motta støtte fra Kulturdepartementet som konsolidert fond”.

Samtidig inviterer filmfondene Film3 og Filminvest Midt-Norge til pressekonferanse fredag denne uken der de skal annonsere sin konsolidering.

Allerede i august hadde eierne av filmfondene underskrevet en intensjonserklæring, og det konsoliderte selskapet ”tar sikte på å etablere et fond som kan tilby finansiering og bidra til å oppfylle filmmeldingens intensjon”, heter det i en pressemelding denne uken.

Et tettere samarbeid mellom de to regionene vil samlet gi en styrket filmkompetanse, en mer komplett bransje og større økonomiske muskler til å sette de gode filmideene i produksjon”.

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Trondheim og Lillehammer kommuner vil være aksjeeiere i selskapet, med mulighet til å ta med flere på eiersiden etter hvert. Gausdal og Øyer kommuner er medeiere i Film3 AS, men har vedtatt at de foreløpig ikke går inn på eiersiden i det nye, konsoliderte selskapet.

Det er altså fortsatt uavklart om Filmkraft Fond vil slutte seg til en ny regional enhet, sammen med Norges mest vellykkede private filmfond, Fuzz. I denne nye enheten vil også filmarbeidere i tilstøtende kystfylker, fra Møre og Romsdal i nord til Telemark i sør, kunne søke om midler. Men så vidt Rushprint har fått bragt på det rene, er det overveldende sannsynlighet for at Stavanger kommune og Rogalands fylkeskommune vil vende tommelen opp for en fusjon inn i et nytt fond.

MENY