Rapport fra Stortingsmøte om Cinematekene

Hadia_Tajik_4522051a

Under et Stortingsmøte i dag spurte Henning Warloe (H, Hordaland) i Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen Kulturminster Hadia Tajik om cinematekenes sårbare situasjon og Film & Kinos planer om å kutte i støtten til dem. Han ba henne forklare hvorfor Cinemateket i Oslo og de utenfor hovedstaden som står i fare for å miste støtte er finansiert på så ulike måter, og hva statsråden vil gjøre for å sikre de andre cinematekenes økonomi.

Tajik svarte som rett er at Cinemateket  Oslo hører inn under Norsk filminstitutts driftsbudsjett. Det har formidlingsoppgaver som inngår i NFIs virksomhet, og har derfor administrative oppgaver de andre cinematekene ikke har. NFI har en rådgivende og pådrivende funksjon overfor de andre cinematekene.  Hun understreket at Kulturdepartementet tar den økonomiske situasjonen til Film & Kino alvorlig.

Vi ser nå på alternativer til finansieringen av Norsk kino og filmfond (fondet der inntektene fra videogramavgiften som administreres av Film & Kino går). Det vi blant annet ser på er om avgiften kan innrettes annerledes eller om oppgaver Film & Kino har bør finansieres på en annen måte. Vi vurderer også om de kan tilføres midler i en begrenset periode, eller om oppgaver kan flyttes tilbake til statsbudsjettet (slik tilfellet var med kortfilmfestivalen i Grimstad i 2013). Den økonomiske situasjonen til cinematekene utenfor Oslo vil inngå i den vurderingen

Warloe ga seg ikke med det og pekte på det akutte ved situasjonen, også for filmfestivalene. Han synes det virker puslete å si at man kan tilføre midler i en begrenset periode, og viser til at direktør i Film & Kino, Lene Løken, har tatt til orde for at staten må ta sitt ansvar.

Staten tar sitt ansvar med glede”, svarte Tajik. ”Vi vil finne en avgiftsmodell som kan bære over lengre tid”. Hun gjentok de ulike løsningene og avsluttet med at det kanskje kan bli aktuelt å tilbakeføre noe av ansvaret til statsbudsjettet.

Warloe svarer at bransjen synes å tendere mot dette siste forslaget. Han tar opp igjen tråden om forskjellsbehandlingen mellom Cinemateket i Oslo og de utenfor. Han nevner at Cinemateket i Oslo kan tilby skoleungdom gratis visninger, mens i andre byer må kommunen betale for det. Hvorfor har Cinemateket i Oslo denne særstillingen? Tajik gjentok da kort det hun sa for noen minutter før, om at Cinemateket er tillagt større administrative oppgaver.

Relaterte saker:

– Departementet må komme på banen

Film & Kino kutter drastisk i støtte

 

 

Rapport fra Stortingsmøte om Cinematekene

Hadia_Tajik_4522051a

Under et Stortingsmøte i dag spurte Henning Warloe (H, Hordaland) i Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen Kulturminster Hadia Tajik om cinematekenes sårbare situasjon og Film & Kinos planer om å kutte i støtten til dem. Han ba henne forklare hvorfor Cinemateket i Oslo og de utenfor hovedstaden som står i fare for å miste støtte er finansiert på så ulike måter, og hva statsråden vil gjøre for å sikre de andre cinematekenes økonomi.

Tajik svarte som rett er at Cinemateket  Oslo hører inn under Norsk filminstitutts driftsbudsjett. Det har formidlingsoppgaver som inngår i NFIs virksomhet, og har derfor administrative oppgaver de andre cinematekene ikke har. NFI har en rådgivende og pådrivende funksjon overfor de andre cinematekene.  Hun understreket at Kulturdepartementet tar den økonomiske situasjonen til Film & Kino alvorlig.

Vi ser nå på alternativer til finansieringen av Norsk kino og filmfond (fondet der inntektene fra videogramavgiften som administreres av Film & Kino går). Det vi blant annet ser på er om avgiften kan innrettes annerledes eller om oppgaver Film & Kino har bør finansieres på en annen måte. Vi vurderer også om de kan tilføres midler i en begrenset periode, eller om oppgaver kan flyttes tilbake til statsbudsjettet (slik tilfellet var med kortfilmfestivalen i Grimstad i 2013). Den økonomiske situasjonen til cinematekene utenfor Oslo vil inngå i den vurderingen

Warloe ga seg ikke med det og pekte på det akutte ved situasjonen, også for filmfestivalene. Han synes det virker puslete å si at man kan tilføre midler i en begrenset periode, og viser til at direktør i Film & Kino, Lene Løken, har tatt til orde for at staten må ta sitt ansvar.

Staten tar sitt ansvar med glede”, svarte Tajik. ”Vi vil finne en avgiftsmodell som kan bære over lengre tid”. Hun gjentok de ulike løsningene og avsluttet med at det kanskje kan bli aktuelt å tilbakeføre noe av ansvaret til statsbudsjettet.

Warloe svarer at bransjen synes å tendere mot dette siste forslaget. Han tar opp igjen tråden om forskjellsbehandlingen mellom Cinemateket i Oslo og de utenfor. Han nevner at Cinemateket i Oslo kan tilby skoleungdom gratis visninger, mens i andre byer må kommunen betale for det. Hvorfor har Cinemateket i Oslo denne særstillingen? Tajik gjentok da kort det hun sa for noen minutter før, om at Cinemateket er tillagt større administrative oppgaver.

Relaterte saker:

– Departementet må komme på banen

Film & Kino kutter drastisk i støtte

 

 

MENY