Nye norske spillefilmer luftes i Gøteborg

Nye norske spillefilmer luftes i Gøteborg

Kim Hiorthøy og Motlys er i Gøteborg for å vise Løperen og Hesten (foto)

Ved siden av Nordiske Filmdager i Lübeck, har Gøteborg Film Festival vært den fremste visningsarenaen for norsk film utenfor Norge de siste årene.

I år er ikke den norske tilstedeværelsen like imponerende som i fjor da hele 27 norske filmer ble vist og festivalen viet en egen sideseksjon til norsk film. I kampen om den gjeve nordiske filmprisen deltar i år bare Rune Denstad Langlo med Welcome to Norway. Flere norske kinoaktuelle filmer vises imidlertid i hovedprogrammet: Margreth Olins Mannen fra Snåsa, Kjerst Steinsbøs Hevn, Paul Tunges Demning, Aslaug Holms Brødre og tv-serien Okkupert.

Også under Nordic Film Market er vi i høyeste grad tilstede med en rekke nye filmer. NFM er Gøteborgs svar på Haugesunds New Nordic Films – en presentasjon av nye nordiske prosjekter og et møtested der nye nordiske coproduksjoner planlegges og vises.

I hovedprogrammet er det bare Margreth Olin og Denstad Langlo som deltar med Mannen fra Snåsa og Welcome to Norway. Men i Works in progress-seksjonen dukker de opp, allerede godt varslede norske filmer:

Henrik Dahlsbakkens to spillefilmer, Sensommer og The Cave, samt Kim Hiorthøy med Løperen og Hesten, Vibeke Idsøe med Løvekvinnen og Guldbrandsen-brødrene med Skyggenes dal.

Og i Nordic Film Lab Discovery deltar Emil Trier med The Waleed Ahmed Story, med Motlys og Natalya Sarch som produsent.

Nordic Film Lab Discovery er ifølge festivalen etablert ”för att kunna erbjuda en unik möjlighet till deltagare i Nordic Film Lab att presentera sina projekt och ges direkt feedback från sales agenter, köpare, festivalprogrammerare, finansiärer och potentiella samproducenter. Programpunkten fungerar som ett fönster mot den internationella och nordiska filmbranschen så att de ska kunna komma i kontakt med nya talanger och deras projekt.”.

Nye norske spillefilmer luftes i Gøteborg

Nye norske spillefilmer luftes i Gøteborg

Kim Hiorthøy og Motlys er i Gøteborg for å vise Løperen og Hesten (foto)

Ved siden av Nordiske Filmdager i Lübeck, har Gøteborg Film Festival vært den fremste visningsarenaen for norsk film utenfor Norge de siste årene.

I år er ikke den norske tilstedeværelsen like imponerende som i fjor da hele 27 norske filmer ble vist og festivalen viet en egen sideseksjon til norsk film. I kampen om den gjeve nordiske filmprisen deltar i år bare Rune Denstad Langlo med Welcome to Norway. Flere norske kinoaktuelle filmer vises imidlertid i hovedprogrammet: Margreth Olins Mannen fra Snåsa, Kjerst Steinsbøs Hevn, Paul Tunges Demning, Aslaug Holms Brødre og tv-serien Okkupert.

Også under Nordic Film Market er vi i høyeste grad tilstede med en rekke nye filmer. NFM er Gøteborgs svar på Haugesunds New Nordic Films – en presentasjon av nye nordiske prosjekter og et møtested der nye nordiske coproduksjoner planlegges og vises.

I hovedprogrammet er det bare Margreth Olin og Denstad Langlo som deltar med Mannen fra Snåsa og Welcome to Norway. Men i Works in progress-seksjonen dukker de opp, allerede godt varslede norske filmer:

Henrik Dahlsbakkens to spillefilmer, Sensommer og The Cave, samt Kim Hiorthøy med Løperen og Hesten, Vibeke Idsøe med Løvekvinnen og Guldbrandsen-brødrene med Skyggenes dal.

Og i Nordic Film Lab Discovery deltar Emil Trier med The Waleed Ahmed Story, med Motlys og Natalya Sarch som produsent.

Nordic Film Lab Discovery er ifølge festivalen etablert ”för att kunna erbjuda en unik möjlighet till deltagare i Nordic Film Lab att presentera sina projekt och ges direkt feedback från sales agenter, köpare, festivalprogrammerare, finansiärer och potentiella samproducenter. Programpunkten fungerar som ett fönster mot den internationella och nordiska filmbranschen så att de ska kunna komma i kontakt med nya talanger och deras projekt.”.

MENY