Ny leder og statsstøtte til Filmfond Nord

Ny leder og statsstøtte til Filmfond Nord

Linda Netland er ansatt som ny daglig leder i Filmfond Nord fra 1. august. Fondet, som nå dekker hele Nord-Norge, har i tillegg fått 4 880 000 kr i statsstøtte. 

– Vi er svært godt fornøyd med at Netland har takket ja til stillingen som daglig leder. Det er en erfaren leder, en person med fagkunnskap fra kultursektoren, og en begeistret Nord-Norge-entusiast som skal lede Filmfond Nord, sier styreleder i Filmfond Nord, Trud Berg.

Netland har bred erfaring fra kultursektoren og kulturrelatert næringsliv. Hun har de ti siste årene vært informasjons- og formidlingssjef ved Nobels Fredssenter, og hadde i fjor ansvaret for senterets 10-årsjubileum.  

– Jeg gleder meg til å få jobbe med film, og jeg gleder meg til å jobbe med å sikre et sterkt filmfaglig miljø samtidig som vi skal generere næringsinntekter til landsdelen. Den nord-norske filmbransjen er i en spennende utvikling, og Filmfond Nord har alle forutsetninger for å bli viktig aktør og ressurs for filmmiljøet i nord, men også for den norske filmbransjen som helhet, sier Netland.

Linda Netland har tidligere arbeidet i rådgivende og ledende stillinger i musikkbransjen, blant annet for Oslo World Music Festival, Music Export Norway og Kirkelig kulturverksted. Hun har også undervist ved Markedsføringsskolen i Oslo (nå Markedshøyskolen) og vært leder i kommunikasjonsbyrået Itera Gazette.

Netland tiltrer stillingen 1. august, og vil få kontor i Bodø. Fram til da er Bente Erichsen konstituert som daglig leder.

Før sommeren skal fondet i tillegg ansette en filmfaglig konsulent, som får kontor i Tromsø. Med dette utvides fondet med en stilling, der det tidligere har vært en person som har fylt begge disse funksjonene.

Filmfond Nord har også fått kr 4 880 000 i statsstøtte.

De endelige retningslinjene for denne støtten skal utarbeides sammen med de andre filmfondene og Kulturdepartementet i løpet av året. Fondet favner nå om hele Nord-Norge, etter at Troms fylke ble offisiell medeier på et styremøte i februar.

– Dette er utrolig gledelig!  Vi er stolte over å ha samlet de tre nordligste fylkene i ett fond – og vi er godt fornøyd med at vi nå har fått statsstøtte og dermed kan styrke det viktige arbeidet med å stimulere filmproduksjon i Nord-Norge, sier styreleder Berg.

Filmfond Nord vil fortløpende tildele midler fra statsstøtten etter gjeldende retningslinjer frem til nye retningslinjer er vedtatt. Frist for å søke manus- og produksjonsutviklingsstøtte for nye prosjekter er 15. september 2016.

Les også: Tre nye filmfond i regionene

 

Ny leder og statsstøtte til Filmfond Nord

Ny leder og statsstøtte til Filmfond Nord

Linda Netland er ansatt som ny daglig leder i Filmfond Nord fra 1. august. Fondet, som nå dekker hele Nord-Norge, har i tillegg fått 4 880 000 kr i statsstøtte. 

– Vi er svært godt fornøyd med at Netland har takket ja til stillingen som daglig leder. Det er en erfaren leder, en person med fagkunnskap fra kultursektoren, og en begeistret Nord-Norge-entusiast som skal lede Filmfond Nord, sier styreleder i Filmfond Nord, Trud Berg.

Netland har bred erfaring fra kultursektoren og kulturrelatert næringsliv. Hun har de ti siste årene vært informasjons- og formidlingssjef ved Nobels Fredssenter, og hadde i fjor ansvaret for senterets 10-årsjubileum.  

– Jeg gleder meg til å få jobbe med film, og jeg gleder meg til å jobbe med å sikre et sterkt filmfaglig miljø samtidig som vi skal generere næringsinntekter til landsdelen. Den nord-norske filmbransjen er i en spennende utvikling, og Filmfond Nord har alle forutsetninger for å bli viktig aktør og ressurs for filmmiljøet i nord, men også for den norske filmbransjen som helhet, sier Netland.

Linda Netland har tidligere arbeidet i rådgivende og ledende stillinger i musikkbransjen, blant annet for Oslo World Music Festival, Music Export Norway og Kirkelig kulturverksted. Hun har også undervist ved Markedsføringsskolen i Oslo (nå Markedshøyskolen) og vært leder i kommunikasjonsbyrået Itera Gazette.

Netland tiltrer stillingen 1. august, og vil få kontor i Bodø. Fram til da er Bente Erichsen konstituert som daglig leder.

Før sommeren skal fondet i tillegg ansette en filmfaglig konsulent, som får kontor i Tromsø. Med dette utvides fondet med en stilling, der det tidligere har vært en person som har fylt begge disse funksjonene.

Filmfond Nord har også fått kr 4 880 000 i statsstøtte.

De endelige retningslinjene for denne støtten skal utarbeides sammen med de andre filmfondene og Kulturdepartementet i løpet av året. Fondet favner nå om hele Nord-Norge, etter at Troms fylke ble offisiell medeier på et styremøte i februar.

– Dette er utrolig gledelig!  Vi er stolte over å ha samlet de tre nordligste fylkene i ett fond – og vi er godt fornøyd med at vi nå har fått statsstøtte og dermed kan styrke det viktige arbeidet med å stimulere filmproduksjon i Nord-Norge, sier styreleder Berg.

Filmfond Nord vil fortløpende tildele midler fra statsstøtten etter gjeldende retningslinjer frem til nye retningslinjer er vedtatt. Frist for å søke manus- og produksjonsutviklingsstøtte for nye prosjekter er 15. september 2016.

Les også: Tre nye filmfond i regionene

 

MENY