NRKs arkivmateriale blir rimeligere

NRKs arkivmateriale blir rimeligere

  • Foto: Nasjonens skygge – en av mange dokumentarer som var prisgitt NRKs arkiv.

NRK har startet en satsing for å gjøre store deler av arkivet allment tilgjengelig. Men fortsatt er kostnadene forbundet med å kjøpe materiale svært høye, mener bransjen som lenge har kritisert NRKs prisnivå. Nå får bransjen støtte fra regjeringen som mener at NRK må gjøre arkivet mer tilgjengelig ved å sette ned prisene. I forbindelse med NRK-meldingen konkluderer departementet om viderebruk av NRKs arkivmateriale på følgende måte:

NRKs arkivmateriale skal gjerast tilgjengeleg for vidarebruk så langt det er praktisk og juridisk mogleg, og presseetisk forsvarleg. Dersom NRK tek betalt for utlevering av arkivmateriale, skal dette skje til sjølvkost.

Det skal altså ikke koste mer enn det koster NRK å gjøre materiale tilgjengelig. For særlig dokumentarister vil dette være til stor hjelp. For et par år siden beskrev dokumentarist Stig Andersen situasjonen på følgende måte:

«NRK forvalter en stor del av vår kulturarv gjennom sitt arkiv. De overtok rettighetene for Filmavisen, og har tonnevis av arkivmateriale gjennom det. I tillegg gjorde jo monopolsituasjonen at de sitter på det viktigste arkivmaterialet for perioden frem til TV2 ble etablert. Dette arkivet er blitt en inntektskilde for NRK, og det igjen sperrer for at dokumentarister kan bruke materialet fordi det blir for dyrt. NRK ble og blir drevet av lisenspenger – våre skattepenger, men når arkivstoff skal selges tas ikke slike hensyn. Det er et tankekors at noe som er ervervet av fellesskapet, slik dette er gjennom lisenspenger, knapt kan brukes av fellesskapet».

Også TV2 mener at NRKs priser er urimelige. I høringen til NRK-plakaten gir kanalen utrykk for at prosedyrene for utlevering er omstendelige og tungvinte:

TV 2 meiner at NRKs arkiv er fellesskapets eigedom, og at tilgjengeleggjering av det bør skje i tråd med Difis prinsipp for vidarebruk av offentlege data, dvs. gratis eller til lågast mogleg kostnad. TV 2 og SBS Discovery meiner at NRKs kostnader til kommersiell vidarebruk av arkivet bør dekkjast av NRKs allmennkringkastingsinntekter.

Departementet slutter seg til disse synspunktene:

Departementet meiner det skal vere høve til vidarebruk av klipp frå NRK-arkiv så langt dette er praktisk, juridisk og presseetisk mogleg. Vidarebruk av NRKs rikhaldige arkiv kan bidra til verdiskaping på fleire plan, for eksempel gjennom bruk i dokumentarfilm, nyheits- og aktualitetsmedia og tv-seriar. Sidan NRK-arkiva er finansierte med offentlege midlar, meiner departementet at NRK berre skal kunne ta betalt for dei kostnadene selskapet har med å hente ut og klargjere klipp for vidarebruk etter eit sjølvkostprinsipp. Den praktiske konsekvensen av dette for NRK vil vere avgrensa. Departementet legg til grunn at NRK bør gjere mest mogleg av arkivet tilgjengeleg for sjølvbetening… Departementet understrekar at vidarebruk av klipp frå NRK skal skje i samsvar med opphavsrettar og presseetiske omsyn.

NRKs arkivmateriale blir rimeligere

NRKs arkivmateriale blir rimeligere

  • Foto: Nasjonens skygge – en av mange dokumentarer som var prisgitt NRKs arkiv.

NRK har startet en satsing for å gjøre store deler av arkivet allment tilgjengelig. Men fortsatt er kostnadene forbundet med å kjøpe materiale svært høye, mener bransjen som lenge har kritisert NRKs prisnivå. Nå får bransjen støtte fra regjeringen som mener at NRK må gjøre arkivet mer tilgjengelig ved å sette ned prisene. I forbindelse med NRK-meldingen konkluderer departementet om viderebruk av NRKs arkivmateriale på følgende måte:

NRKs arkivmateriale skal gjerast tilgjengeleg for vidarebruk så langt det er praktisk og juridisk mogleg, og presseetisk forsvarleg. Dersom NRK tek betalt for utlevering av arkivmateriale, skal dette skje til sjølvkost.

Det skal altså ikke koste mer enn det koster NRK å gjøre materiale tilgjengelig. For særlig dokumentarister vil dette være til stor hjelp. For et par år siden beskrev dokumentarist Stig Andersen situasjonen på følgende måte:

«NRK forvalter en stor del av vår kulturarv gjennom sitt arkiv. De overtok rettighetene for Filmavisen, og har tonnevis av arkivmateriale gjennom det. I tillegg gjorde jo monopolsituasjonen at de sitter på det viktigste arkivmaterialet for perioden frem til TV2 ble etablert. Dette arkivet er blitt en inntektskilde for NRK, og det igjen sperrer for at dokumentarister kan bruke materialet fordi det blir for dyrt. NRK ble og blir drevet av lisenspenger – våre skattepenger, men når arkivstoff skal selges tas ikke slike hensyn. Det er et tankekors at noe som er ervervet av fellesskapet, slik dette er gjennom lisenspenger, knapt kan brukes av fellesskapet».

Også TV2 mener at NRKs priser er urimelige. I høringen til NRK-plakaten gir kanalen utrykk for at prosedyrene for utlevering er omstendelige og tungvinte:

TV 2 meiner at NRKs arkiv er fellesskapets eigedom, og at tilgjengeleggjering av det bør skje i tråd med Difis prinsipp for vidarebruk av offentlege data, dvs. gratis eller til lågast mogleg kostnad. TV 2 og SBS Discovery meiner at NRKs kostnader til kommersiell vidarebruk av arkivet bør dekkjast av NRKs allmennkringkastingsinntekter.

Departementet slutter seg til disse synspunktene:

Departementet meiner det skal vere høve til vidarebruk av klipp frå NRK-arkiv så langt dette er praktisk, juridisk og presseetisk mogleg. Vidarebruk av NRKs rikhaldige arkiv kan bidra til verdiskaping på fleire plan, for eksempel gjennom bruk i dokumentarfilm, nyheits- og aktualitetsmedia og tv-seriar. Sidan NRK-arkiva er finansierte med offentlege midlar, meiner departementet at NRK berre skal kunne ta betalt for dei kostnadene selskapet har med å hente ut og klargjere klipp for vidarebruk etter eit sjølvkostprinsipp. Den praktiske konsekvensen av dette for NRK vil vere avgrensa. Departementet legg til grunn at NRK bør gjere mest mogleg av arkivet tilgjengeleg for sjølvbetening… Departementet understrekar at vidarebruk av klipp frå NRK skal skje i samsvar med opphavsrettar og presseetiske omsyn.

MENY