Kulturministeren vil ha ”norsk Netflix”

Kulturministeren vil ha ”norsk Netflix”

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kommer i disse dager med forslag til ny åndsverklov der hun åpner for å skjerpe straffen for ulovlig strømming av film og TV. Det håper hun vil bane vei for en helt ny strømmetjeneste for norsk innhold.

Som bl.a Rushprint har påvist en rekke ganger, er norske filmer og tv-serier dårlig representert på Netflix og HBO Nordic. Endringer i åndsverkloven, som Helleland sender ut på høring i dag, skal sette en stopper for den illegale strømmingen.

– Hittil har det bare vært straffbart å laste ned innhold uten å betale for seg. Nå sørger vi for at det også blir ulovlig å strømme gratis, sier hun til Aftenposten.

Loven åpner for krav om erstatning og bøter for den som ser film på tjenester som Popcorn Time som svært mange nordmenn har benyttet seg av.

Helleland håper med dette å bidra til å skape et marked for en ny, lovlig tjeneste.

– Det blir feil at myndighetene går inn for å etablere slike løsninger. Det vi derimot gjør, er å legge til rette for at bransjen kan sørge for at det digitale tilbudet av norsk film og TV blir enklere og bedre, sier Helleland til Aftenposten.

Spørsmålet er hva Helleland mener med ”å legge til rette”. I fjor avviste som kjent den forrige kulturministeren noen direkte statlige inngrep og inviterte steden strømmetjenestene ti en dialog. Det har som kjent ikke ført til noe konkret.

Helleland håper likevel dette kan gi utøvende kunstnere bedre økonomiske forutsetninger.

– Bransjen bør også se på om de kan samarbeide med de andre nordiske landene. Vi ser jo hvor populære TV-serier er på tvers av disse landene. Da får du med en gang et større marked enn bare det norske, sier Helleland.

Åndsverkloven har ikke vært oppdatert i takt med digitaliseringen. Nå skal det bli enklere å benytte seg av andres åndsverk digitalt, uten at det går på bekostning av den som har opphavsretten. Forslaget styrker opphavers forhandlingsposisjon, fastslår Helleland.

Kulturministeren vil ha ”norsk Netflix”

Kulturministeren vil ha ”norsk Netflix”

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kommer i disse dager med forslag til ny åndsverklov der hun åpner for å skjerpe straffen for ulovlig strømming av film og TV. Det håper hun vil bane vei for en helt ny strømmetjeneste for norsk innhold.

Som bl.a Rushprint har påvist en rekke ganger, er norske filmer og tv-serier dårlig representert på Netflix og HBO Nordic. Endringer i åndsverkloven, som Helleland sender ut på høring i dag, skal sette en stopper for den illegale strømmingen.

– Hittil har det bare vært straffbart å laste ned innhold uten å betale for seg. Nå sørger vi for at det også blir ulovlig å strømme gratis, sier hun til Aftenposten.

Loven åpner for krav om erstatning og bøter for den som ser film på tjenester som Popcorn Time som svært mange nordmenn har benyttet seg av.

Helleland håper med dette å bidra til å skape et marked for en ny, lovlig tjeneste.

– Det blir feil at myndighetene går inn for å etablere slike løsninger. Det vi derimot gjør, er å legge til rette for at bransjen kan sørge for at det digitale tilbudet av norsk film og TV blir enklere og bedre, sier Helleland til Aftenposten.

Spørsmålet er hva Helleland mener med ”å legge til rette”. I fjor avviste som kjent den forrige kulturministeren noen direkte statlige inngrep og inviterte steden strømmetjenestene ti en dialog. Det har som kjent ikke ført til noe konkret.

Helleland håper likevel dette kan gi utøvende kunstnere bedre økonomiske forutsetninger.

– Bransjen bør også se på om de kan samarbeide med de andre nordiske landene. Vi ser jo hvor populære TV-serier er på tvers av disse landene. Da får du med en gang et større marked enn bare det norske, sier Helleland.

Åndsverkloven har ikke vært oppdatert i takt med digitaliseringen. Nå skal det bli enklere å benytte seg av andres åndsverk digitalt, uten at det går på bekostning av den som har opphavsretten. Forslaget styrker opphavers forhandlingsposisjon, fastslår Helleland.

MENY