Internasjonal støtte til Norsk Filmkommisjon

Internasjonal støtte til Norsk Filmkommisjon

Norsk Filmkommisjon får støtte fra bransjeaktører ute samtidig med at Kulturkomiteen på Stortinget skal avgjøre skjebnen til den nasjonale filmkommisjonen. Sentralt for diskusjonen står forslaget om å etablere en ny filmkommisjon i Bergen, og i så fall om den nåværende kommisjonen lokalisert ved Norsk filminstitutt i Oslo skal flyttes til vestlandsbyen eller om det skal bygges opp noe helt nytt. Sist gang kommisjonen ble flyttet var det nettopp fra Bergen til Norsk filminstitutt i Oslo, i 2008.

I en rekke brev, adressert til Kulturministeren, gir sentrale bransjeaktører sin støtte til den nåværende Norsk Filmkommisjon og leder Truls Kontny. Norsk Filmkommisjon, som har det nasjonale ansvaret for å trekke utenlandske innspillinger til Norge og for å legge til rette for at norske og internasjonale produsenter samarbeider om produksjoner, har tillit hos en rekke sentrale aktører utenlands, og det har nå kommet støtteerklæringer fra blant annet selskapet Universal og European Film Commission Network (EUFCN).

På vegne av Universal og Working Title Films skriver Jeff LaPlante i sitt brev at det er svært viktig for internasjonale produsenter å beholde kommisjonen i Oslo. LaPlante trekker blant annet frem det gode samarbeidet om filmene Snømannen og The Danish Girl, og den store fordelen med å kunne henvende seg til én kommisjon med ekspertise på filmmiljøet i hele landet i stedet for å måtte kontakte hver enkelt region.

I brevet fra Filming Europe og EUFCN, nettverket for de europeiske filmkommisjonene, som er signert av ledende aktører fra land som Frankrike, Tyskland, Spania og Sverige, trekkes også frem den viktige rollen Kontny, som er sittende president for EUFCN, har.

Blant andre aktører som kommer med sine støtteerlæringer, er også den svenske, skotske og østerrikske filmkommisjonen, Association of Film Commissioners International (AFCI) og filmkommisjonsnettverket Scandinavian Locations. Nylig ble Truls Kontny gjenvalgt for fjerde gang som president for Scandinavian Locations, som er et samarbeid mellom landene Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Internasjonal støtte til Norsk Filmkommisjon

Internasjonal støtte til Norsk Filmkommisjon

Norsk Filmkommisjon får støtte fra bransjeaktører ute samtidig med at Kulturkomiteen på Stortinget skal avgjøre skjebnen til den nasjonale filmkommisjonen. Sentralt for diskusjonen står forslaget om å etablere en ny filmkommisjon i Bergen, og i så fall om den nåværende kommisjonen lokalisert ved Norsk filminstitutt i Oslo skal flyttes til vestlandsbyen eller om det skal bygges opp noe helt nytt. Sist gang kommisjonen ble flyttet var det nettopp fra Bergen til Norsk filminstitutt i Oslo, i 2008.

I en rekke brev, adressert til Kulturministeren, gir sentrale bransjeaktører sin støtte til den nåværende Norsk Filmkommisjon og leder Truls Kontny. Norsk Filmkommisjon, som har det nasjonale ansvaret for å trekke utenlandske innspillinger til Norge og for å legge til rette for at norske og internasjonale produsenter samarbeider om produksjoner, har tillit hos en rekke sentrale aktører utenlands, og det har nå kommet støtteerklæringer fra blant annet selskapet Universal og European Film Commission Network (EUFCN).

På vegne av Universal og Working Title Films skriver Jeff LaPlante i sitt brev at det er svært viktig for internasjonale produsenter å beholde kommisjonen i Oslo. LaPlante trekker blant annet frem det gode samarbeidet om filmene Snømannen og The Danish Girl, og den store fordelen med å kunne henvende seg til én kommisjon med ekspertise på filmmiljøet i hele landet i stedet for å måtte kontakte hver enkelt region.

I brevet fra Filming Europe og EUFCN, nettverket for de europeiske filmkommisjonene, som er signert av ledende aktører fra land som Frankrike, Tyskland, Spania og Sverige, trekkes også frem den viktige rollen Kontny, som er sittende president for EUFCN, har.

Blant andre aktører som kommer med sine støtteerlæringer, er også den svenske, skotske og østerrikske filmkommisjonen, Association of Film Commissioners International (AFCI) og filmkommisjonsnettverket Scandinavian Locations. Nylig ble Truls Kontny gjenvalgt for fjerde gang som president for Scandinavian Locations, som er et samarbeid mellom landene Norge, Sverige, Finland og Danmark.

MENY