Hele Oslofjord-regionen samlet til ett filmrike

Hele Oslofjord-regionen samlet til ett filmrike

Foto fra Oslofilmen Mars og Venus

I dag gikk filmregionen Oslo formelt inn i Viken filmsenter, slik det ble varslet om i juni. Dermed er Oslo kommune fra og med 1. januar 2017 formelt medeier i Viken filmsenter.

Senterets tilbud til film- og spillbransjen har frem til nå vært forbeholdt eierfylkene Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold. Nå åpnes dørene for søkere fra Oslo som lenge har vært eneste regionen i landet uten et slikt tilbud.

«Oslo har lagt frem en egen filmmelding hvor det å knytte seg til Viken filmsenter var et av punktene. Vi er glad for velkomsten vi har fått, det er naturlig og på høy tid at Oslo blir med i filmsamarbeidet sammen med resten av regionen», sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen. «Oslo har 80 % av norsk filmbransje og det er viktig at vi samarbeider om film som er et felles satsingsområde».

generalforsamling-viken-filmsenter-02122016-versjon-2
Generalforsamlingen i Viken Filmsenter (foto av Nina Holtan)

«Det er flott at Oslo blir med på Viken-laget, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet som står foran oss med å forvalte tilskuddsmidler for hele regionen samlet. Med dette blir vi det største regionale filmsenteret i landet – og med størst andel av den nasjonale bransjen!», sier en entusiastisk daglig leder Ånund Austenå.

Som et eksempel på hva tilskudd og tiltak kan bety for et prosjekt fremhever de dokumentarfilmen Nowhere to hide som nylig mottok den prestisjefulle prisen for beste kinodokumentar på IDFA i Amsterdam. Filmen deltok i utviklingsprogrammet ”Veier ut av Viken”, og når dette programmet starter opp på nytt i 2017 vil også prosjekter fra Oslo kunne søke.

«For meg har utviklingsprogrammet ”Veier ut av Viken” vært utrolig lærerikt. Blikkene til vår entusiastiske finske veileder Iikka Vehakalahti og danske Freddy Neumann har vært til uvurderlig hjelp både for å tydeliggjøre retningen på prosjektet, gjøre oss trygge på vinklingen og finne den riktige veien ut til et større publikum», sier Nowhere to hide-produsenten Mette Cheng Munthe Kaas fra selskapet Ten thousand images.

Nowhere to hide
Nowhere to hide

Viken filmsenter utarbeider nå nye retningslinjer. Arbeidet sluttføres i desember og vil presenteres på et informasjonsmøte for bransjen i Oslo 9. januar 2017.

Hele Oslofjord-regionen samlet til ett filmrike

Hele Oslofjord-regionen samlet til ett filmrike

Foto fra Oslofilmen Mars og Venus

I dag gikk filmregionen Oslo formelt inn i Viken filmsenter, slik det ble varslet om i juni. Dermed er Oslo kommune fra og med 1. januar 2017 formelt medeier i Viken filmsenter.

Senterets tilbud til film- og spillbransjen har frem til nå vært forbeholdt eierfylkene Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold. Nå åpnes dørene for søkere fra Oslo som lenge har vært eneste regionen i landet uten et slikt tilbud.

«Oslo har lagt frem en egen filmmelding hvor det å knytte seg til Viken filmsenter var et av punktene. Vi er glad for velkomsten vi har fått, det er naturlig og på høy tid at Oslo blir med i filmsamarbeidet sammen med resten av regionen», sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen. «Oslo har 80 % av norsk filmbransje og det er viktig at vi samarbeider om film som er et felles satsingsområde».

generalforsamling-viken-filmsenter-02122016-versjon-2
Generalforsamlingen i Viken Filmsenter (foto av Nina Holtan)

«Det er flott at Oslo blir med på Viken-laget, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet som står foran oss med å forvalte tilskuddsmidler for hele regionen samlet. Med dette blir vi det største regionale filmsenteret i landet – og med størst andel av den nasjonale bransjen!», sier en entusiastisk daglig leder Ånund Austenå.

Som et eksempel på hva tilskudd og tiltak kan bety for et prosjekt fremhever de dokumentarfilmen Nowhere to hide som nylig mottok den prestisjefulle prisen for beste kinodokumentar på IDFA i Amsterdam. Filmen deltok i utviklingsprogrammet ”Veier ut av Viken”, og når dette programmet starter opp på nytt i 2017 vil også prosjekter fra Oslo kunne søke.

«For meg har utviklingsprogrammet ”Veier ut av Viken” vært utrolig lærerikt. Blikkene til vår entusiastiske finske veileder Iikka Vehakalahti og danske Freddy Neumann har vært til uvurderlig hjelp både for å tydeliggjøre retningen på prosjektet, gjøre oss trygge på vinklingen og finne den riktige veien ut til et større publikum», sier Nowhere to hide-produsenten Mette Cheng Munthe Kaas fra selskapet Ten thousand images.

Nowhere to hide
Nowhere to hide

Viken filmsenter utarbeider nå nye retningslinjer. Arbeidet sluttføres i desember og vil presenteres på et informasjonsmøte for bransjen i Oslo 9. januar 2017.

MENY