Oslo inn i Viken Filmsenter

Oslo inn i Viken Filmsenter

Det er nå vedtatt at Oslo skal inn i Viken Filmsenter.

Onsdag kom det siste vedtaket på plass i Østfold fylkeskommune, og med det sier de fire fylkeskommunene som eier Viken Filmsenter ja til at Oslo kan bli en del av det regionale filmsenteret, skriver Dagasvisen i dag.

Fram til nå har filmskaperne i hovedstaden vært de eneste i landet tilknyttet et fylke uten tilhørighet til de regionale filmmidlene.

– Nå får vi en samlet Østlandsregion. Særlig i Oslo er det mange stemmer og miljøer, særlig i minoritetsmiljøer, som ikke har fått ta del i støtten som Viken Filmsenter gir, sier Ånund Austenå, daglig leder i Viken Filmsenter til Dagsavisen.

– I Oslo er det mange historier som venter på å bli fortalt. Målet er jo støtteordninger som får fram de gode historiene. Vi har hørt om at folk bostadsregistrerer seg i Lørenskog for å kunne søke på regional filmstøtte. Det slipper vi nå, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til avisen.

Oslo og fylkeskommunene går nå i gang med de formelle forhandlingene for å innlemme Oslo i Viken Filmsenter, med mål om å være i mål tidlig i 2017, i følge Dagsavisen.

Kulturdepartementet fordeler rundt 50 millioner kroner på landets sju filmsentre. Med innlemmelsen av Oslo vil Viken Filmsenter omfatte over halve landets befolkning.

– En forutsetning for å gå inn i dette samarbeidet er at ikke Oslo spiser av midlene som går til resten av regionen. Kulturdepartementet har foreslått fire millioner i tilleggsmidler hvis Oslo går inn i Viken Filmsenter. Det er ikke nok. Det har jeg gitt klare signaler om i møte med kulturministeren, sier kulturbyråden til Dagsavisen.

Viken Filmsenters hovedkontor skal fortsatt ligge i Drammen, til tross for forslag om å flytte det til den tidligere filmparken på Jar, bekrefter filmsenterets styreleder Jon Hovland i samme artikkel.

Oslo inn i Viken Filmsenter

Oslo inn i Viken Filmsenter

Det er nå vedtatt at Oslo skal inn i Viken Filmsenter.

Onsdag kom det siste vedtaket på plass i Østfold fylkeskommune, og med det sier de fire fylkeskommunene som eier Viken Filmsenter ja til at Oslo kan bli en del av det regionale filmsenteret, skriver Dagasvisen i dag.

Fram til nå har filmskaperne i hovedstaden vært de eneste i landet tilknyttet et fylke uten tilhørighet til de regionale filmmidlene.

– Nå får vi en samlet Østlandsregion. Særlig i Oslo er det mange stemmer og miljøer, særlig i minoritetsmiljøer, som ikke har fått ta del i støtten som Viken Filmsenter gir, sier Ånund Austenå, daglig leder i Viken Filmsenter til Dagsavisen.

– I Oslo er det mange historier som venter på å bli fortalt. Målet er jo støtteordninger som får fram de gode historiene. Vi har hørt om at folk bostadsregistrerer seg i Lørenskog for å kunne søke på regional filmstøtte. Det slipper vi nå, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til avisen.

Oslo og fylkeskommunene går nå i gang med de formelle forhandlingene for å innlemme Oslo i Viken Filmsenter, med mål om å være i mål tidlig i 2017, i følge Dagsavisen.

Kulturdepartementet fordeler rundt 50 millioner kroner på landets sju filmsentre. Med innlemmelsen av Oslo vil Viken Filmsenter omfatte over halve landets befolkning.

– En forutsetning for å gå inn i dette samarbeidet er at ikke Oslo spiser av midlene som går til resten av regionen. Kulturdepartementet har foreslått fire millioner i tilleggsmidler hvis Oslo går inn i Viken Filmsenter. Det er ikke nok. Det har jeg gitt klare signaler om i møte med kulturministeren, sier kulturbyråden til Dagsavisen.

Viken Filmsenters hovedkontor skal fortsatt ligge i Drammen, til tross for forslag om å flytte det til den tidligere filmparken på Jar, bekrefter filmsenterets styreleder Jon Hovland i samme artikkel.

MENY