Erik Poppe med spillefilm om terroren på Utøya

Erik Poppe med spillefilm om terroren på Utøya

Erik Poppe og Paradox Produksjoner skal i gang med en spillefilm om terroren som rammet Utøya 22.7. Etter å ha holdt prosjektet hemmelig en god stund gikk Poppe og produsenten i dag ut med nyheten om den planlagte filmatiseringen som har fått 5.4 millioner i støtte fra Norsk filminstitutt.

Poppe startet arbeidet med filmen for to år siden. Han har gjort grundig research, og har intervjuet mange Utøya-overlevende. Budsjettet er på om lag 20 millioner, og således langt under de budsjettene Poppe har jobbet med på de siste filmene sine, Kongens Nei og Tusen ganger godnatt

Til Dagsrevyen i kveld sa Poppe at han har full forståelse for at det for overlevende og pårørende kan være vanskelig å se en film om angrepene.

– I lengre tid har nok jeg, i likhet med ganske mange, opplevd at fokuset rundt 22. juli har handlet om soningsforhold og andre ting Anders Behring Breivik har fremført. – Det er et spørsmål om hvor lenge vi skal tillate at det skjer, før vi trekker fokuset og eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette.

Historien skal fortelles gjennom en fiktiv karakter, ei jente som er på sommerleiren på Utøya. Poppe vil bare bruke ukjente skuespillere, helst amatører for å gjøre det mest mulig realistisk. Ingen av karakterene i filmen skal være basert på virkelige personer. Filmingen starter i september.

Filmen tar for seg de 12 minuttene før bomben går av i regjeringskvartalet, i tillegg til de 72 minuttene angrepet varer på Utøya, før Anders Behring Breivik blir anholdt av politiet.

I søknaden til NFI beskrives det slik: «12 minutter før det første skuddet på Utøya, møter vi Kaja (18), hennes lillesøster, og deres venner på sommerleir. Alle engasjerte og opptatt av hva som har skjedd i Oslo. Så brytes tryggheten og idyllen da skudd høres og panikken sprer seg, og i løpet av de neste 72 minuttene følger vi Kaja på hennes flukt – minutt for minutt. Hun kommer bort fra lillesøsteren, og i letingen etter henne kommer hun over ungdommer med ulike strategier for å overleve. Noen klarer det, andre ikke. Filmen skal ikke speile alt som skjedde på de ulike arenaene 22.juli, men den tar utgangspunkt i angrepet på Utøya for å identifisere følelsene og dilemmaene på en så direkte måte som mulig».

I sin tildelingsvurdering skriver filmkonsulent Ståle Stein Berg:

«Angrepet på Utøya 22. juli 2011 er ei hending alle har eit forhold til. Det er eit nasjonalt traume, og ein fiksjonsfilm med dette som forelegg vil bli møtt med til dels sterke reaksjonar. Det har den tidvis oppheta debatten omkring forskjellige kunstuttrykk i kjølvatnet av 22. juli vist oss; det er bestemte og motstridande meiningar om kva som kan og bør forteljast om åtaket. Det understrekar samtidig kor viktig det er at nettopp historieforteljarane våre gir hendinga eit kunstnarleg uttrykk. Kunst er ei form for erkjenning som ikkje kan erstattast av noko anna. Erik Poppe, i tett samarbeid med manusforfattarane Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig, har ein særs bevisst og sober innfallsvinkel til emnet. Eg meiner dei kunstnarlege avgrensingane dei har satt for seg sjølve vil gi os ei uhyre sterk og medlevande forteljing – og ei viktig påminning om kva som faktisk tok stad den ettermiddagen«.

Det er Stein Kvae og Finn Gjerdrum i Paradox som er produsenter.

Tidligere denne måneden har vi meldt om to andre norske 22/7-prosjekter som alt er underveis, med hver sin tilnærming: NRK ønsker å skildre terroren indirekte, med utgangspunkt i enkeltmenneskers og samfunnets måte å takle tragedien på. I det svensk-norske dokumentarprosjektet Reconstructing Utøya skal filmskaperne gjenskape massakren på Utøya fra de overlevendes perspektiv, med noen av de overlevende som aktører.

Erik Poppe med spillefilm om terroren på Utøya

Erik Poppe med spillefilm om terroren på Utøya

Erik Poppe og Paradox Produksjoner skal i gang med en spillefilm om terroren som rammet Utøya 22.7. Etter å ha holdt prosjektet hemmelig en god stund gikk Poppe og produsenten i dag ut med nyheten om den planlagte filmatiseringen som har fått 5.4 millioner i støtte fra Norsk filminstitutt.

Poppe startet arbeidet med filmen for to år siden. Han har gjort grundig research, og har intervjuet mange Utøya-overlevende. Budsjettet er på om lag 20 millioner, og således langt under de budsjettene Poppe har jobbet med på de siste filmene sine, Kongens Nei og Tusen ganger godnatt

Til Dagsrevyen i kveld sa Poppe at han har full forståelse for at det for overlevende og pårørende kan være vanskelig å se en film om angrepene.

– I lengre tid har nok jeg, i likhet med ganske mange, opplevd at fokuset rundt 22. juli har handlet om soningsforhold og andre ting Anders Behring Breivik har fremført. – Det er et spørsmål om hvor lenge vi skal tillate at det skjer, før vi trekker fokuset og eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette.

Historien skal fortelles gjennom en fiktiv karakter, ei jente som er på sommerleiren på Utøya. Poppe vil bare bruke ukjente skuespillere, helst amatører for å gjøre det mest mulig realistisk. Ingen av karakterene i filmen skal være basert på virkelige personer. Filmingen starter i september.

Filmen tar for seg de 12 minuttene før bomben går av i regjeringskvartalet, i tillegg til de 72 minuttene angrepet varer på Utøya, før Anders Behring Breivik blir anholdt av politiet.

I søknaden til NFI beskrives det slik: «12 minutter før det første skuddet på Utøya, møter vi Kaja (18), hennes lillesøster, og deres venner på sommerleir. Alle engasjerte og opptatt av hva som har skjedd i Oslo. Så brytes tryggheten og idyllen da skudd høres og panikken sprer seg, og i løpet av de neste 72 minuttene følger vi Kaja på hennes flukt – minutt for minutt. Hun kommer bort fra lillesøsteren, og i letingen etter henne kommer hun over ungdommer med ulike strategier for å overleve. Noen klarer det, andre ikke. Filmen skal ikke speile alt som skjedde på de ulike arenaene 22.juli, men den tar utgangspunkt i angrepet på Utøya for å identifisere følelsene og dilemmaene på en så direkte måte som mulig».

I sin tildelingsvurdering skriver filmkonsulent Ståle Stein Berg:

«Angrepet på Utøya 22. juli 2011 er ei hending alle har eit forhold til. Det er eit nasjonalt traume, og ein fiksjonsfilm med dette som forelegg vil bli møtt med til dels sterke reaksjonar. Det har den tidvis oppheta debatten omkring forskjellige kunstuttrykk i kjølvatnet av 22. juli vist oss; det er bestemte og motstridande meiningar om kva som kan og bør forteljast om åtaket. Det understrekar samtidig kor viktig det er at nettopp historieforteljarane våre gir hendinga eit kunstnarleg uttrykk. Kunst er ei form for erkjenning som ikkje kan erstattast av noko anna. Erik Poppe, i tett samarbeid med manusforfattarane Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig, har ein særs bevisst og sober innfallsvinkel til emnet. Eg meiner dei kunstnarlege avgrensingane dei har satt for seg sjølve vil gi os ei uhyre sterk og medlevande forteljing – og ei viktig påminning om kva som faktisk tok stad den ettermiddagen«.

Det er Stein Kvae og Finn Gjerdrum i Paradox som er produsenter.

Tidligere denne måneden har vi meldt om to andre norske 22/7-prosjekter som alt er underveis, med hver sin tilnærming: NRK ønsker å skildre terroren indirekte, med utgangspunkt i enkeltmenneskers og samfunnets måte å takle tragedien på. I det svensk-norske dokumentarprosjektet Reconstructing Utøya skal filmskaperne gjenskape massakren på Utøya fra de overlevendes perspektiv, med noen av de overlevende som aktører.

MENY