Bred nordisk støtte til «Reconstructing Utøya»

Bred nordisk støtte til «Reconstructing Utøya»

Det svenske filminstituttet ga denne uken 1 185 000 kroner til dokumentarprosjektet Reconstructing Utøya, der filmskaperne har til hensikt å gjenskape massakren på Utøya fra de overlevendes perspektiv. Det er svenske Carl Javér som skal ha regi, mens norske JabFilm ved John Arvid Berger skal produsere sammen med svenske Vildabomben og danske Made in Copenhagen.

Norsk andel av prosjektet utgjør ca. 44% og inkluderer opptak i Norge, stab, utstyr og fasiliteter. Norske kunstneriske funksjoner inkluderer fotografer, lyd og lyddesign, komponist, casting, scenograf, samt norsk produksjonsledelse og stab. De 17 medvirkende foran kamera er norske. 

Javér er kjent som dokumentarfilmskaper i Sverige, blant annet av Tracks (2016), en skildring av noe så alvorlig som selvmord. Tidligere i år fikk JabFilm 300 000 fra Nordnorsk filmsenter, 100 000 fra Sparebanken Nord-Norge og 500 000 fra Norsk filminstitutt til prosjektet. I tillegg har Nordisk film og tv-fond gitt prosjektet 500 000 kroner. Totalbudsjettet er på 6.800.000 kroner.

”Mediene har for det meste fokusert på massemorderen Anders Behring Breivik. Vi ønsker å endre det perspektivet og fortelle med utgangspunkt i hvordan ofrene opplevde det”, har medforfatter Fredrik Lange uttalt. ”I likhet med Holocaust vil det ta tid for folk å bearbeide den traumatiske opplevelsen. Det er gått fem år. Det er fortsatt vanskelig, men kanskje ikke et så rått minne. Med filmen ønsker vi å bidra til bearbeidingen. Men vi ønsker å unngå virkelighetens Utøya”.

Filmskaperne vil gjenskape det som skjedde i et studio gjennom perspektivet til fem unge overlevende som også vil forholde seg til andre deltakere og skuespillere. Gjennom en serie med rekonstruksjoner viser de hvordan de klarte å overleve.

”Vi får følge deres bearbeiding ved at de selv dramatiserer det som hendte foran kamera. Filmen blir både et tilbakeblikk, og samtidig en prosesstyrt fortelling om hvordan følelsen av panikk og avmakt ter seg hos enkeltpersoner, for så å deles og heles i hele gruppen”, skriver filmskaperne i synopsiset som ligger på websiden til Nordnorsk filmsenter.

Produsent Berger har fortalt til iTromsø at støttegruppa til de pårørende etter 22. juli hele tida har vært involvert i prosessen rundt dokumentarfilmen. «De 10–15 overlevende vi har tatt kontakt med om å medvirke til prosjektet har alle vært positive», sier han.

Ifjor vant Lange, Javer og Berger The Below Zero Pitch Award for sin presentasjon av prosjektet under filmfestivalen i Tromsø

Bred nordisk støtte til «Reconstructing Utøya»

Bred nordisk støtte til «Reconstructing Utøya»

Det svenske filminstituttet ga denne uken 1 185 000 kroner til dokumentarprosjektet Reconstructing Utøya, der filmskaperne har til hensikt å gjenskape massakren på Utøya fra de overlevendes perspektiv. Det er svenske Carl Javér som skal ha regi, mens norske JabFilm ved John Arvid Berger skal produsere sammen med svenske Vildabomben og danske Made in Copenhagen.

Norsk andel av prosjektet utgjør ca. 44% og inkluderer opptak i Norge, stab, utstyr og fasiliteter. Norske kunstneriske funksjoner inkluderer fotografer, lyd og lyddesign, komponist, casting, scenograf, samt norsk produksjonsledelse og stab. De 17 medvirkende foran kamera er norske. 

Javér er kjent som dokumentarfilmskaper i Sverige, blant annet av Tracks (2016), en skildring av noe så alvorlig som selvmord. Tidligere i år fikk JabFilm 300 000 fra Nordnorsk filmsenter, 100 000 fra Sparebanken Nord-Norge og 500 000 fra Norsk filminstitutt til prosjektet. I tillegg har Nordisk film og tv-fond gitt prosjektet 500 000 kroner. Totalbudsjettet er på 6.800.000 kroner.

”Mediene har for det meste fokusert på massemorderen Anders Behring Breivik. Vi ønsker å endre det perspektivet og fortelle med utgangspunkt i hvordan ofrene opplevde det”, har medforfatter Fredrik Lange uttalt. ”I likhet med Holocaust vil det ta tid for folk å bearbeide den traumatiske opplevelsen. Det er gått fem år. Det er fortsatt vanskelig, men kanskje ikke et så rått minne. Med filmen ønsker vi å bidra til bearbeidingen. Men vi ønsker å unngå virkelighetens Utøya”.

Filmskaperne vil gjenskape det som skjedde i et studio gjennom perspektivet til fem unge overlevende som også vil forholde seg til andre deltakere og skuespillere. Gjennom en serie med rekonstruksjoner viser de hvordan de klarte å overleve.

”Vi får følge deres bearbeiding ved at de selv dramatiserer det som hendte foran kamera. Filmen blir både et tilbakeblikk, og samtidig en prosesstyrt fortelling om hvordan følelsen av panikk og avmakt ter seg hos enkeltpersoner, for så å deles og heles i hele gruppen”, skriver filmskaperne i synopsiset som ligger på websiden til Nordnorsk filmsenter.

Produsent Berger har fortalt til iTromsø at støttegruppa til de pårørende etter 22. juli hele tida har vært involvert i prosessen rundt dokumentarfilmen. «De 10–15 overlevende vi har tatt kontakt med om å medvirke til prosjektet har alle vært positive», sier han.

Ifjor vant Lange, Javer og Berger The Below Zero Pitch Award for sin presentasjon av prosjektet under filmfestivalen i Tromsø

MENY