Er Nasjonalbiblioteket redningen for Cinemateket?

Er Nasjonalbiblioteket redningen for Cinemateket?

For en ukes tid siden relanserte lederen av Cinemateket i Bergen, Ole Petter Bakken, tanken om at Cinemateket burde legges inn under Nasjonalbiblioteket til Klassekampen. Som kjent ønsker regjeringen å utrede om den lokale publikumsaktiviteten ved Norsk filminstitutt kan avvikles og Cinemateket flyttes ut av huset.

I et brev til Kulturdepartementet har Bakken bedt cinematekene om at spørsmålet om overføring til Nasjonalbiblioteket blir nærmere utredet. Forslaget ble også oversendt til kulturkomiteen på Stortinget.

Nå har Sosialistisk venstreparti også omfavnet denne ideen. Til Aftenposten går Bård Vegar Solhjell inn for en slik utredning, og kommer med tre punkter som de vil jobbe for i Stortinget:

  • Å bevare Cinemateket som en offentlig finansiert statlig og nasjonal institusjon, med et overordnet museumsansvar.
  •  Se på løsninger for å dra de regionale cinematekene med, og åpne for statlig delfinansiering av disse.
  •  Hurtigutrede om Cinemateket bør være en del av Filminstituttet eller Nasjonalbiblioteket.  

Solhjell mener det finnes sterke argumenter for å gjøre det til en del av Nasjonalbiblioteket.

– En av de viktigste årsakene er at tilgangen til internasjonale arkiver er viktig for driften av et Cinematek. Men vi vil gjøre en utredning før vi konkluderer, sier Solhjell.

Kulturdepartementet vil på sin side ikke gå inn på de ulike løsningsalternativene.

– Norsk filminstitutt har allerede fått i oppdrag å vurdere hvordan nasjonale cinematekoppgaver best kan ivaretas. Vi har ikke noen kommentar til ulike alternativer nå, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag til Aftenposten.

I 2008 ble ansvaret for arkivering og restaurering av film (som lå hos NFI som også har ansvaret for Cinematekene) samlet i Nasjonalbiblioteket. Noen mener fortsatt det var en ulykksalig oppstykking mellom NFI og NB som aldri burde ha skjedd. Drømmen lever fortsatt om å gjenforene Cinemateket med arkiv- og restaureringsdelen.

Men hva vil Nasjonalbiblioteket selv?

Til Klassekampen sa Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre nylig at ”det ikke har kommet noen signaler om at Nasjonalbiblioteket skal ha et ansvar ut over det vi har i dag for filmarkivet”.

Ellers har han ikke noe mer å si om den saken. Mye tyder på at filmen ikke nødvendigvis er det som står den tidligere Litteraturhus-lederens hjerte nærmest, og at han neppe vil ta opp den ballen så lenge ingen på politisk nivå sparker den hardt på ham. Så vi får se hvor offensivt SV går til verks på Stortinget i høst.

Det brygger uansett opp til politisk kamp om Cinemateket i Oslo der Venstre har foreslått å flytte Cinemateket til Hausmannskvartalet. Solhjell mener vi må ta lokaliseringsdebatten først etter at statlig støtte er sikret, som om de to størrelsene ikke har noe med hverandre å gjøre. Han tror ikke det er flertall på Stortinget for å drive et cinematek som en kommersiell kino.

– Cinemateket må få bestå som en nasjonal institusjon, så vil vi be regjeringen utrede om det skal ligge under Nasjonalbiblioteket eller Filminstituttet, sier Solhjell.

Les også:

– Å flytte Cinemateket kan løfte frem nye publikumsgrupper

Cinematek-striden i Oslo: Hvorfor flytter man ikke operaen til Rockefeller Music Hall?

Hvorfor i all verden flytte Cinemateket til Hausmania?

Er Nasjonalbiblioteket redningen for Cinemateket?

Er Nasjonalbiblioteket redningen for Cinemateket?

For en ukes tid siden relanserte lederen av Cinemateket i Bergen, Ole Petter Bakken, tanken om at Cinemateket burde legges inn under Nasjonalbiblioteket til Klassekampen. Som kjent ønsker regjeringen å utrede om den lokale publikumsaktiviteten ved Norsk filminstitutt kan avvikles og Cinemateket flyttes ut av huset.

I et brev til Kulturdepartementet har Bakken bedt cinematekene om at spørsmålet om overføring til Nasjonalbiblioteket blir nærmere utredet. Forslaget ble også oversendt til kulturkomiteen på Stortinget.

Nå har Sosialistisk venstreparti også omfavnet denne ideen. Til Aftenposten går Bård Vegar Solhjell inn for en slik utredning, og kommer med tre punkter som de vil jobbe for i Stortinget:

  • Å bevare Cinemateket som en offentlig finansiert statlig og nasjonal institusjon, med et overordnet museumsansvar.
  •  Se på løsninger for å dra de regionale cinematekene med, og åpne for statlig delfinansiering av disse.
  •  Hurtigutrede om Cinemateket bør være en del av Filminstituttet eller Nasjonalbiblioteket.  

Solhjell mener det finnes sterke argumenter for å gjøre det til en del av Nasjonalbiblioteket.

– En av de viktigste årsakene er at tilgangen til internasjonale arkiver er viktig for driften av et Cinematek. Men vi vil gjøre en utredning før vi konkluderer, sier Solhjell.

Kulturdepartementet vil på sin side ikke gå inn på de ulike løsningsalternativene.

– Norsk filminstitutt har allerede fått i oppdrag å vurdere hvordan nasjonale cinematekoppgaver best kan ivaretas. Vi har ikke noen kommentar til ulike alternativer nå, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag til Aftenposten.

I 2008 ble ansvaret for arkivering og restaurering av film (som lå hos NFI som også har ansvaret for Cinematekene) samlet i Nasjonalbiblioteket. Noen mener fortsatt det var en ulykksalig oppstykking mellom NFI og NB som aldri burde ha skjedd. Drømmen lever fortsatt om å gjenforene Cinemateket med arkiv- og restaureringsdelen.

Men hva vil Nasjonalbiblioteket selv?

Til Klassekampen sa Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre nylig at ”det ikke har kommet noen signaler om at Nasjonalbiblioteket skal ha et ansvar ut over det vi har i dag for filmarkivet”.

Ellers har han ikke noe mer å si om den saken. Mye tyder på at filmen ikke nødvendigvis er det som står den tidligere Litteraturhus-lederens hjerte nærmest, og at han neppe vil ta opp den ballen så lenge ingen på politisk nivå sparker den hardt på ham. Så vi får se hvor offensivt SV går til verks på Stortinget i høst.

Det brygger uansett opp til politisk kamp om Cinemateket i Oslo der Venstre har foreslått å flytte Cinemateket til Hausmannskvartalet. Solhjell mener vi må ta lokaliseringsdebatten først etter at statlig støtte er sikret, som om de to størrelsene ikke har noe med hverandre å gjøre. Han tror ikke det er flertall på Stortinget for å drive et cinematek som en kommersiell kino.

– Cinemateket må få bestå som en nasjonal institusjon, så vil vi be regjeringen utrede om det skal ligge under Nasjonalbiblioteket eller Filminstituttet, sier Solhjell.

Les også:

– Å flytte Cinemateket kan løfte frem nye publikumsgrupper

Cinematek-striden i Oslo: Hvorfor flytter man ikke operaen til Rockefeller Music Hall?

Hvorfor i all verden flytte Cinemateket til Hausmania?

MENY