– En kinomoms vil svekke norsk kinofilm

– En kinomoms vil svekke norsk kinofilm

Kinokulturen i Norge vil bli svekket om regjeringens forslag om kinomoms blir en realitet, sier direktør i Nordisk Film Kino, Jannicke Haugen, til Rushprint når vi når henne på telefonen.

Nyheten om at regjeringen vil heve den såkalte ”moroskatten” fra åtte til ti prosent, mottas som enda en dårlig nyhet for kinobransjen. Fra før var det klart at inntektene fra videogramavgiften, som blant annet har tilfalt mange tiltak for kinobransjen, ville bli flyttet over til NFI.

– Jeg regner med at kinopublikummet vil merke momsen i form av dyrere kinobilletter. Om regjeringen samtidig hadde fjernet særavgiften på kino på 2 ½ prosent, ville det ikke blitt en så stor belastning, mener hun. Men det er ingen som har fått signaler om det.

– Dyrere billetter kan bety mindre publikum og i siste instans færre penger til å produsere nye norske filmer. Vi bidrar jo betydelig på inntektssiden til produksjonsselskapene.

Det er vanskelig å si hvor smertegrensen for billettprisene går, mener Haugen. Kinoene har satt opp prisene flere ganger de siste årene, uten at det har ført til færre besøk.

– Det er ikke dyrt å gå på kino om du går alene, men for familier vil jo en prisøkning merkes spesielt godt. Noe av årsaken til at folk fortsetter å gå på kino er jo at vi investerer i nytt utstyr og oppgraderer. En moms vil også påvirke investeringsviljen og investeringsevnen til kinoene.

Summen av regjeringens foreslåtte tiltak vil ramme kinoene hardt, konstaterer Haugen. Kravet om at deler av kinoinntektene skal gå tilbake til en ordning som fremmer platformnøytralitet, nedbyggingen av Film & Kino og fjerningen av videogramavgiften, og så nå denne momsen – det bidrar til å svekke kinobransjen og norsk kinokultur.

– De bransjefremmende tiltakene kinoene har nytt godt av fra Film & Kino vil falle bort. Sammen med dyrere billetter vil dette også ramme norsk kinokultur.

– En kinomoms vil svekke norsk kinofilm

– En kinomoms vil svekke norsk kinofilm

Kinokulturen i Norge vil bli svekket om regjeringens forslag om kinomoms blir en realitet, sier direktør i Nordisk Film Kino, Jannicke Haugen, til Rushprint når vi når henne på telefonen.

Nyheten om at regjeringen vil heve den såkalte ”moroskatten” fra åtte til ti prosent, mottas som enda en dårlig nyhet for kinobransjen. Fra før var det klart at inntektene fra videogramavgiften, som blant annet har tilfalt mange tiltak for kinobransjen, ville bli flyttet over til NFI.

– Jeg regner med at kinopublikummet vil merke momsen i form av dyrere kinobilletter. Om regjeringen samtidig hadde fjernet særavgiften på kino på 2 ½ prosent, ville det ikke blitt en så stor belastning, mener hun. Men det er ingen som har fått signaler om det.

– Dyrere billetter kan bety mindre publikum og i siste instans færre penger til å produsere nye norske filmer. Vi bidrar jo betydelig på inntektssiden til produksjonsselskapene.

Det er vanskelig å si hvor smertegrensen for billettprisene går, mener Haugen. Kinoene har satt opp prisene flere ganger de siste årene, uten at det har ført til færre besøk.

– Det er ikke dyrt å gå på kino om du går alene, men for familier vil jo en prisøkning merkes spesielt godt. Noe av årsaken til at folk fortsetter å gå på kino er jo at vi investerer i nytt utstyr og oppgraderer. En moms vil også påvirke investeringsviljen og investeringsevnen til kinoene.

Summen av regjeringens foreslåtte tiltak vil ramme kinoene hardt, konstaterer Haugen. Kravet om at deler av kinoinntektene skal gå tilbake til en ordning som fremmer platformnøytralitet, nedbyggingen av Film & Kino og fjerningen av videogramavgiften, og så nå denne momsen – det bidrar til å svekke kinobransjen og norsk kinokultur.

– De bransjefremmende tiltakene kinoene har nytt godt av fra Film & Kino vil falle bort. Sammen med dyrere billetter vil dette også ramme norsk kinokultur.

MENY