Statsbudsjettet: regionene styrkes, kinobransjen svekkes

Statsbudsjettet: regionene styrkes, kinobransjen svekkes

Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner til en ny insentivordning og vil frigjøre ni millioner ekstra til regionale filmfond. Samtidig tar den til orde for ekstra moms på kinobilletter og, som ventet, en avvikling av de forvaltningsoppgavene som Film & Kino har hatt.

Med en liten påplussing på to millioner til filmsentre rundt om i landet, samt etableringen av en NFI-filial i Bergen for forvaltning av insentivordningen, er det utvilsomt regionene som kommer sterkest ut av dette budsjettforslaget.

Det er også lagt opp til en økning på 45 millioner til Norsk filminstitutt, men det vil sannsynligvis i sin helhet gå til de filmformidlingstiltak som NFI nå skal overta fra Film & Kino.

For det er ingen tvil om at kinobransjen er det nærmeste vi kommer en budsjettaper i denne omgang. Den foreslåtte kinomomsen vil garantert ikke bli tatt godt imot av en bransje som nylig omtalte kinopolitikken til regjeringen som et ”ran”. Og kinoenes bransjeorganisasjon Film & Kino står strippet tilbake etter at ansvaret for filmformidlingstiltak foreslås flyttet over til NFI. Inntektene fra film- og videogramavgiften, som tidligere gikk til Norsk kino- og filmfond (under Film & Kino), vil fra 2016 føres inn på statsbudsjettet. Midlene skal fortsatt gå til filmformidling, og ansvaret for ordningen overføres altså til NFI.

Regjeringen har tidligere anbefalt de regionale filmfondene at de bør konsolidere seg, en prosess som alt er startet på Sørvestlandet og i Nord-Norge. Nå kommer «premien»: Den nye tilskuddsordningen for tre konsoliderte filmfond skal erstatte dagens prøveordning. Den nye tilskudds-ordningen får en ramme på 20 millioner kroner, mot vel 11 millioner i år.

Les pressemeldingen fra KUD.

Statsbudsjettet: regionene styrkes, kinobransjen svekkes

Statsbudsjettet: regionene styrkes, kinobransjen svekkes

Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner til en ny insentivordning og vil frigjøre ni millioner ekstra til regionale filmfond. Samtidig tar den til orde for ekstra moms på kinobilletter og, som ventet, en avvikling av de forvaltningsoppgavene som Film & Kino har hatt.

Med en liten påplussing på to millioner til filmsentre rundt om i landet, samt etableringen av en NFI-filial i Bergen for forvaltning av insentivordningen, er det utvilsomt regionene som kommer sterkest ut av dette budsjettforslaget.

Det er også lagt opp til en økning på 45 millioner til Norsk filminstitutt, men det vil sannsynligvis i sin helhet gå til de filmformidlingstiltak som NFI nå skal overta fra Film & Kino.

For det er ingen tvil om at kinobransjen er det nærmeste vi kommer en budsjettaper i denne omgang. Den foreslåtte kinomomsen vil garantert ikke bli tatt godt imot av en bransje som nylig omtalte kinopolitikken til regjeringen som et ”ran”. Og kinoenes bransjeorganisasjon Film & Kino står strippet tilbake etter at ansvaret for filmformidlingstiltak foreslås flyttet over til NFI. Inntektene fra film- og videogramavgiften, som tidligere gikk til Norsk kino- og filmfond (under Film & Kino), vil fra 2016 føres inn på statsbudsjettet. Midlene skal fortsatt gå til filmformidling, og ansvaret for ordningen overføres altså til NFI.

Regjeringen har tidligere anbefalt de regionale filmfondene at de bør konsolidere seg, en prosess som alt er startet på Sørvestlandet og i Nord-Norge. Nå kommer «premien»: Den nye tilskuddsordningen for tre konsoliderte filmfond skal erstatte dagens prøveordning. Den nye tilskudds-ordningen får en ramme på 20 millioner kroner, mot vel 11 millioner i år.

Les pressemeldingen fra KUD.

MENY