Ekkofilm satser tungt på serie om Olav den hellige

Ekkofilm satser tungt på serie om Olav den hellige

Foto fra Ekkofilms pilot til «I Olavs fotspor»

Det trønderske produksjonsselskapet Ekkofilm var den største mottakeren av tilskudd fra Midtnorsk filmsenter denne uken, til en storstilt dokumentarserie om Olav Haraldsson.

Prosjektet som har et totalbudsjett på 11 millioner kroner tar oss med på en reise ”i Olavs fotspor. Hvor tett på den virkelige sannheten om Olavs liv og helgenkåring er det mulig å komme ved å analysere originale kilder og fortellinger i en ny sammenheng? Historien om Olav Haraldsson er en eviglang fortelling som stadig defineres og redefineres, selv den dag i dag. Reisen viser seg å ikke bare være en fortelling om Olav, men om Norge og vår kollektive historie”.

Ekkofilm produserte dokumentarserien Alliert og alene for NRK i 2014, en serie Rushprints Jan Toreg var begeistret for. ”Serien burde danne skole for flere norske produksjoner basert på historiske hendelser” skrev han i sin anmeldelse her på rushprint.no.

Nettopp den typen rekonstruksjoner man legger opp til I Olavs fotspor var noe Toreg fremhevet ved Alliert og alene: ”Dramaturgisk henger det hele godt sammen. Anslagssekvensen i forkant av tittel, er noe av det mest effektive og best filmfortalte jeg har sett på lenge. Presentasjon, utvikling og balanse (veven) mellom de forskjellige enkelthistoriene er eksemplarisk”.

Det er igjen Stian Trovik som har regien og Kristian Karlsen som produserer. Totalbudsjettet er på 11 170 000, med 500 000 fra Midtnorsk filmsenter og filmkonsulent Jannicke Systad Jacobsen.

Senteret mottok i denne omgang 39 søknader fra 30 ulike søkere. Det ble søkt om til sammen 7,4 millioner kroner til prosjekter med et samlet totalbudsjett på 38,8 millioner kroner. Les mer om de andre prosjektene som fikk støtte.

Ekkofilm satser tungt på serie om Olav den hellige

Ekkofilm satser tungt på serie om Olav den hellige

Foto fra Ekkofilms pilot til «I Olavs fotspor»

Det trønderske produksjonsselskapet Ekkofilm var den største mottakeren av tilskudd fra Midtnorsk filmsenter denne uken, til en storstilt dokumentarserie om Olav Haraldsson.

Prosjektet som har et totalbudsjett på 11 millioner kroner tar oss med på en reise ”i Olavs fotspor. Hvor tett på den virkelige sannheten om Olavs liv og helgenkåring er det mulig å komme ved å analysere originale kilder og fortellinger i en ny sammenheng? Historien om Olav Haraldsson er en eviglang fortelling som stadig defineres og redefineres, selv den dag i dag. Reisen viser seg å ikke bare være en fortelling om Olav, men om Norge og vår kollektive historie”.

Ekkofilm produserte dokumentarserien Alliert og alene for NRK i 2014, en serie Rushprints Jan Toreg var begeistret for. ”Serien burde danne skole for flere norske produksjoner basert på historiske hendelser” skrev han i sin anmeldelse her på rushprint.no.

Nettopp den typen rekonstruksjoner man legger opp til I Olavs fotspor var noe Toreg fremhevet ved Alliert og alene: ”Dramaturgisk henger det hele godt sammen. Anslagssekvensen i forkant av tittel, er noe av det mest effektive og best filmfortalte jeg har sett på lenge. Presentasjon, utvikling og balanse (veven) mellom de forskjellige enkelthistoriene er eksemplarisk”.

Det er igjen Stian Trovik som har regien og Kristian Karlsen som produserer. Totalbudsjettet er på 11 170 000, med 500 000 fra Midtnorsk filmsenter og filmkonsulent Jannicke Systad Jacobsen.

Senteret mottok i denne omgang 39 søknader fra 30 ulike søkere. Det ble søkt om til sammen 7,4 millioner kroner til prosjekter med et samlet totalbudsjett på 38,8 millioner kroner. Les mer om de andre prosjektene som fikk støtte.

MENY