– Det skal lønne seg å satse på kvinnelige filmtalenter

– Det skal lønne seg å satse på kvinnelige filmtalenter

Denne uken skrev filmprodusent Frederick Howard et mye lest innlegg på rushprint.no der han foreslo noen radikale virkemidler for å fremme kvinnenes representasjon foran og bak kamera.

I kjølvannet av det sendte NFIs avdelingsdirektør Sveining Golimo i dag ut en melding til Rushprint-redaksjonen der han utdyper instituttets praktiske oppfølging av føringene fra politisk hold om å bedre kjønnsbalansen. Vi gjengir det i sin helhet her:

«Stortingsforliket og tildelingsbrevet gitt NFI for 2016, sier klart og tydelig at det skal jobbes frem tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt at målsetningen om minst 40 % kvinner og menn i nøkkelposisjoner, skal gjeninnføres.

Sett over tid har det vært en positiv utvikling når det gjelder kjønnsbalansen i norsk kinofilm.  Kvinneandelen i kinofilmer som fikk tildelt produksjonstilskudd fra NFI i 2014 bikket 50 %. I 2015 gikk dette tallet ned til 35,7 %. Skiller vi ut kinodokumentarene var kvinneandelen 30,6 %. Det er nå viktig å legge til rette for en høyere kvinneandel i årene som kommer – og sørge for at nedgangen i 2015 ikke blir en vedvarende trend.

Filminstituttet har over lengre tid praktisert moderat kjønnskvotering. En utfordring gjennom flere år er imidlertid at kvinneandelen blant de som søker om produksjonstilskudd er lav. For å unngå en ytterligere nedgang i kvinneandelen i prosjekter som får tilskudd fra NFI, kommer konsulentene i NFI til å intensivere arbeidet med å få frem prosjekter som har kvinner i en eller flere av nøkkelposisjonene.  Prosjekter som bidrar til en bedre kjønnsbalanse vil bli prioritert.   Det vil med andre ord lønne seg å satse på kvinnelige filmtalenter.

NFI har også satt ned en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan for å heve kvinneandelen i norsk film. Tiltak og problemstillinger vil vi diskutere med bransjen underveis. Vi oppfordrer samtidig bransjeaktørene til å komme med innspill og forslag til tiltak som kan bidra til å heve kvinneandelen og holde den på et høyt nivå. Vi har et klart mål om å nå over 40 %«.

Sveinung Golimo er avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen ved Norsk filminstitut.

– Det skal lønne seg å satse på kvinnelige filmtalenter

– Det skal lønne seg å satse på kvinnelige filmtalenter

Denne uken skrev filmprodusent Frederick Howard et mye lest innlegg på rushprint.no der han foreslo noen radikale virkemidler for å fremme kvinnenes representasjon foran og bak kamera.

I kjølvannet av det sendte NFIs avdelingsdirektør Sveining Golimo i dag ut en melding til Rushprint-redaksjonen der han utdyper instituttets praktiske oppfølging av føringene fra politisk hold om å bedre kjønnsbalansen. Vi gjengir det i sin helhet her:

«Stortingsforliket og tildelingsbrevet gitt NFI for 2016, sier klart og tydelig at det skal jobbes frem tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt at målsetningen om minst 40 % kvinner og menn i nøkkelposisjoner, skal gjeninnføres.

Sett over tid har det vært en positiv utvikling når det gjelder kjønnsbalansen i norsk kinofilm.  Kvinneandelen i kinofilmer som fikk tildelt produksjonstilskudd fra NFI i 2014 bikket 50 %. I 2015 gikk dette tallet ned til 35,7 %. Skiller vi ut kinodokumentarene var kvinneandelen 30,6 %. Det er nå viktig å legge til rette for en høyere kvinneandel i årene som kommer – og sørge for at nedgangen i 2015 ikke blir en vedvarende trend.

Filminstituttet har over lengre tid praktisert moderat kjønnskvotering. En utfordring gjennom flere år er imidlertid at kvinneandelen blant de som søker om produksjonstilskudd er lav. For å unngå en ytterligere nedgang i kvinneandelen i prosjekter som får tilskudd fra NFI, kommer konsulentene i NFI til å intensivere arbeidet med å få frem prosjekter som har kvinner i en eller flere av nøkkelposisjonene.  Prosjekter som bidrar til en bedre kjønnsbalanse vil bli prioritert.   Det vil med andre ord lønne seg å satse på kvinnelige filmtalenter.

NFI har også satt ned en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan for å heve kvinneandelen i norsk film. Tiltak og problemstillinger vil vi diskutere med bransjen underveis. Vi oppfordrer samtidig bransjeaktørene til å komme med innspill og forslag til tiltak som kan bidra til å heve kvinneandelen og holde den på et høyt nivå. Vi har et klart mål om å nå over 40 %«.

Sveinung Golimo er avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen ved Norsk filminstitut.

MENY