Bransjestiftelse vil overta Filmparken

Bransjestiftelse vil overta Filmparken

Debatten om Filmparkens skjebne har gått kontinuerlig de siste årene etter at Kulturdepartementet signaliserte at staten vil ut som medeier. Nå har bransjeorganisasjonene kommet med et nytt innspill der de ønsker å kjøpe disse og Oslo kommunes aksjer.

«Etter over ti år med en eier som ikke har vært aktiv, og et styre som ikke prioriterer bransjens behov, er det i dag prekært at noe skjer», skriver bransjeorganisasjonene i sin forretningsplan som de nylig har sendt til Kulturdepartementet. Det er Filmforbundet, Skuespillerforbundet, Dramatikerforbundet og Virke Produsentforeningen som ønsker å kjøpe Kulturdepartementets- og Oslo kommunes aksjer i Filmparken AS.

– Det er ingen tvil om at det de siste årene har vært mer fokus på eiendom enn film. Men det er absolutt stemning i bransjen for å få tilbake mer filmproduksjon på Jar. Og med tanke på at vi kan få en insentivordning for filmproduksjon i Norge så vil vi ha behov for flere produksjonssteder, sier direktør for Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell til Dagsavisen.

Bransjeorganisasjonene håper også å få en langsiktig leieavtale med en TV-kanal.

I dag ledes Filmparken av en daglig leder ansatt i 20 prosent stilling. Dersom bransjestiftelsen får overta parken, vil de nedsette nytt styre, ny ledelse, og de har satt seg som mål å øke andelen aktive leietakere og en omsetningsvekst på 15 prosent årlig.

– Vi presenterer dette for Kulturdepartementet, og så må de gi de signalene de ønsker å gi til styret i Filmparken AS. Hvis departementet heller vil maksimere verdien av eiendommen, så vil det være et svært dårlig signal å sende rett etter de har lansert stortingsmeldingen om film, sier Urfjell.

De senere årene har vi sett en stor grad av utflagging av norsk filmproduksjon. Og det er denne utviklingen bransjeorganisasjonene ønsker å komme til livs. Med en ny insentivordning på trappene vil det kunne bli enklere å velge Norge som innspillingsland. Dette er naturlig å se i sammenheng med Filmparken på Jar, mener bransjeorganisasjonene.

– Særlig når vi får på plass en fungerende insentivordning, der Jar vil kunne gi viktige bidrag til filmer som kommer til Norge, sier Urfjell til Dagsavisen.

Bransjestiftelse vil overta Filmparken

Bransjestiftelse vil overta Filmparken

Debatten om Filmparkens skjebne har gått kontinuerlig de siste årene etter at Kulturdepartementet signaliserte at staten vil ut som medeier. Nå har bransjeorganisasjonene kommet med et nytt innspill der de ønsker å kjøpe disse og Oslo kommunes aksjer.

«Etter over ti år med en eier som ikke har vært aktiv, og et styre som ikke prioriterer bransjens behov, er det i dag prekært at noe skjer», skriver bransjeorganisasjonene i sin forretningsplan som de nylig har sendt til Kulturdepartementet. Det er Filmforbundet, Skuespillerforbundet, Dramatikerforbundet og Virke Produsentforeningen som ønsker å kjøpe Kulturdepartementets- og Oslo kommunes aksjer i Filmparken AS.

– Det er ingen tvil om at det de siste årene har vært mer fokus på eiendom enn film. Men det er absolutt stemning i bransjen for å få tilbake mer filmproduksjon på Jar. Og med tanke på at vi kan få en insentivordning for filmproduksjon i Norge så vil vi ha behov for flere produksjonssteder, sier direktør for Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell til Dagsavisen.

Bransjeorganisasjonene håper også å få en langsiktig leieavtale med en TV-kanal.

I dag ledes Filmparken av en daglig leder ansatt i 20 prosent stilling. Dersom bransjestiftelsen får overta parken, vil de nedsette nytt styre, ny ledelse, og de har satt seg som mål å øke andelen aktive leietakere og en omsetningsvekst på 15 prosent årlig.

– Vi presenterer dette for Kulturdepartementet, og så må de gi de signalene de ønsker å gi til styret i Filmparken AS. Hvis departementet heller vil maksimere verdien av eiendommen, så vil det være et svært dårlig signal å sende rett etter de har lansert stortingsmeldingen om film, sier Urfjell.

De senere årene har vi sett en stor grad av utflagging av norsk filmproduksjon. Og det er denne utviklingen bransjeorganisasjonene ønsker å komme til livs. Med en ny insentivordning på trappene vil det kunne bli enklere å velge Norge som innspillingsland. Dette er naturlig å se i sammenheng med Filmparken på Jar, mener bransjeorganisasjonene.

– Særlig når vi får på plass en fungerende insentivordning, der Jar vil kunne gi viktige bidrag til filmer som kommer til Norge, sier Urfjell til Dagsavisen.

MENY