Arthaus og Mer Film får ekstra støtte til distribusjon av nordisk film

Arthaus og Mer Film får ekstra støtte til distribusjon av nordisk film

Distributøren Arthaus har benyttet ordningen til arbeidet med å lansere filmen Min lille søster (bildet).

Støtteordningen Nordic Film Marketing Support Scheme (NFMSS) gir uavhengige distributører muligheten til å ansette egne medarbeidere til å arbeide eksklusivt med lanseringen av én til tre nordiske filmer i året på kino, VOD eller DVD. Støttebeløpet er avhengig av antall filmer og gis etter et trappetrinnssystem hvor det kan bevilges fra 85 000 kroner opp til et maksbeløp på 144 000 kroner. Støtten gis til filmer som er produsert i et av de andre nordiske landene, ikke filmer som er hjemmehørende i samme land som distribusjonsselskapet.

Hittil har fem uavhengige distributører benyttet seg av støtten til å lansere ni nordiske filmer. Av disse har tre av distributørene tilhold i Danmark. Camera Film har med midlene lansert svenske The Reunion og norske Blind. 41 Shadows har lansert de to islandske filmene Paris of the North og Life in a Fishbowl samt norske 1001 gram. Øst for Paradis har fått midler til den svenske filmen Turist og de to norske filmene Optimistene og Mot naturen.

Den norske distributøren Arthaus lanserte med støtte fra denne ordningen tidligere i år den svenske filmen Min lille søster (les vårt intervju med regissøren) og står på trappene med islandske Stabukker i januar neste år. Norske Mer Film lanserte nylig den svenske filmen Etterskjelv (Les intervju med regissør Magnus von Horn her).

Fra Magnus von Horns «Etterskjelv».
Fra Magnus von Horns «Etterskjelv».

Alle distributørene har ifølge Nordisk Film & TV Fond lagt vekt på det tøffe og uforutsigbare markedet for ikke-nasjonal nordisk film i de nordiske landene.

– Det er tøft for alle filmer som ikke er forhåndssolgte blockbustere med velkjente konsepter eller filmer som er basert på bestselgere, sier Øisten Refseth fra Mer Film til Nordisk Film & TV Fond.

– Jeg tror at filmskapere, produsenter og distributører må være mye flinkere til å kommunisere med publikum i stedet for å klage på at de ikke går på kino, sier han.

– Vi må se etter fortellinger som oppleves som relevante og finne nye måter for å få publikum  interessert i disse historiene, mener Refseth.

Kim Foss i Camera Film sier at markedsstøtten tillot han å gjøre noe som han hadde «ønsket å gjøre lenge: legge vekt på hver kinovisning av filmen og hjelpe de lokale distributørene med markedsføring og pressekampanjer. Dette ga god uttelling, ettersom kinoene arbeidet med ekstra inspirasjon og energi som følge av den omtanken og oppmerksomheten vi la ned i det selv.»

Turist
Fra Ruben Östlunds «Turist».

Ole Bjørn Christensen i Øst for Paradis trekker frem at det å ansette en ung medarbeider til å arbeide spesielt med filmene Turist og Mot naturen tilføyde ekstra kvalitet til PR-kampanjene og gjorde at de «gikk fra å være en god idé til å at denne gode ideen ble gjennomført». Støtten gjorde også at de ekstraansatte fikk forbedret sin kompetanse i forhold til arbeidet med å markedsføre filmer og arbeide med de litt mer utfordrende filmene. Resultatene ble spesielt gode for Ruben Östlunds Turist, som endte opp med å selge 42 000 billetter i Danmark.

Arthaus benyttet midlene til å ansette en person med universitetsutdanning som arbeidet eksklusivt med nye måter å nå yngre målgrupper ved lanseringen av Min lille søster. Kampanjen inneholdt blant annet visninger for høgskolestudenter i helsefag og kommende journalister som arbeidet for en av de ledende avisene som bidro til bredere pressedekning. Dette førte til mer snakk rundt filmen via jungeltelegrafen og øket aktivitet i sosiale medier.

De nye distributørene 41 Shadows og Mer Film sier at støtten ga dem et velkomment ekstra dytt og oppmuntret dem til å plukke opp flere nordiske filmer enn de ellers ville gjort.

– Markedsstøtten gjorde at jeg fikk muligheten til å ansette en ekspert på sosiale medier som ga meg hjelp til å få løftet filmene. Uten henne ville jeg gått for en mer tradisjonell kampanje, forteller Pernille Munk Skydsgaard i 41 Shadows.

Øistein Refseth i Mer Film, som er spesielt på utkikk etter filmer fra kommende talenter som engasjerer et yngre publikum, forteller at han har arbeidet tett med skoler og organisasjoner for å bygge en god plattform for sosiale medier. Til sin neste film Gerilja fra den svenske regissøren Anders Hazelius som får premiere i Norge til våren, vil han benytte de samme prinsippene for å få de riktige menneskene til å snakke om filmen og gi publikum verktøy til å spre filmen gjennom jungeltelegrafen.

Nordisk Film & TV Fonds støtteordninger Nordic Film Marketing Support Scheme, Digital Distribution Support og Recruited Audience Screening hadde i 2014–2015 et totalbudsjett på om lag 3,5 millioner kroner og skal nå fortsette ut 2016. Dette er uavhengig av fondets støtte til enkeltfilmer og pakkeordninger til distributører av ikke-nasjonal nordisk film.

Les mer om ordningene.

Arthaus og Mer Film får ekstra støtte til distribusjon av nordisk film

Arthaus og Mer Film får ekstra støtte til distribusjon av nordisk film

Distributøren Arthaus har benyttet ordningen til arbeidet med å lansere filmen Min lille søster (bildet).

Støtteordningen Nordic Film Marketing Support Scheme (NFMSS) gir uavhengige distributører muligheten til å ansette egne medarbeidere til å arbeide eksklusivt med lanseringen av én til tre nordiske filmer i året på kino, VOD eller DVD. Støttebeløpet er avhengig av antall filmer og gis etter et trappetrinnssystem hvor det kan bevilges fra 85 000 kroner opp til et maksbeløp på 144 000 kroner. Støtten gis til filmer som er produsert i et av de andre nordiske landene, ikke filmer som er hjemmehørende i samme land som distribusjonsselskapet.

Hittil har fem uavhengige distributører benyttet seg av støtten til å lansere ni nordiske filmer. Av disse har tre av distributørene tilhold i Danmark. Camera Film har med midlene lansert svenske The Reunion og norske Blind. 41 Shadows har lansert de to islandske filmene Paris of the North og Life in a Fishbowl samt norske 1001 gram. Øst for Paradis har fått midler til den svenske filmen Turist og de to norske filmene Optimistene og Mot naturen.

Den norske distributøren Arthaus lanserte med støtte fra denne ordningen tidligere i år den svenske filmen Min lille søster (les vårt intervju med regissøren) og står på trappene med islandske Stabukker i januar neste år. Norske Mer Film lanserte nylig den svenske filmen Etterskjelv (Les intervju med regissør Magnus von Horn her).

Fra Magnus von Horns «Etterskjelv».
Fra Magnus von Horns «Etterskjelv».

Alle distributørene har ifølge Nordisk Film & TV Fond lagt vekt på det tøffe og uforutsigbare markedet for ikke-nasjonal nordisk film i de nordiske landene.

– Det er tøft for alle filmer som ikke er forhåndssolgte blockbustere med velkjente konsepter eller filmer som er basert på bestselgere, sier Øisten Refseth fra Mer Film til Nordisk Film & TV Fond.

– Jeg tror at filmskapere, produsenter og distributører må være mye flinkere til å kommunisere med publikum i stedet for å klage på at de ikke går på kino, sier han.

– Vi må se etter fortellinger som oppleves som relevante og finne nye måter for å få publikum  interessert i disse historiene, mener Refseth.

Kim Foss i Camera Film sier at markedsstøtten tillot han å gjøre noe som han hadde «ønsket å gjøre lenge: legge vekt på hver kinovisning av filmen og hjelpe de lokale distributørene med markedsføring og pressekampanjer. Dette ga god uttelling, ettersom kinoene arbeidet med ekstra inspirasjon og energi som følge av den omtanken og oppmerksomheten vi la ned i det selv.»

Turist
Fra Ruben Östlunds «Turist».

Ole Bjørn Christensen i Øst for Paradis trekker frem at det å ansette en ung medarbeider til å arbeide spesielt med filmene Turist og Mot naturen tilføyde ekstra kvalitet til PR-kampanjene og gjorde at de «gikk fra å være en god idé til å at denne gode ideen ble gjennomført». Støtten gjorde også at de ekstraansatte fikk forbedret sin kompetanse i forhold til arbeidet med å markedsføre filmer og arbeide med de litt mer utfordrende filmene. Resultatene ble spesielt gode for Ruben Östlunds Turist, som endte opp med å selge 42 000 billetter i Danmark.

Arthaus benyttet midlene til å ansette en person med universitetsutdanning som arbeidet eksklusivt med nye måter å nå yngre målgrupper ved lanseringen av Min lille søster. Kampanjen inneholdt blant annet visninger for høgskolestudenter i helsefag og kommende journalister som arbeidet for en av de ledende avisene som bidro til bredere pressedekning. Dette førte til mer snakk rundt filmen via jungeltelegrafen og øket aktivitet i sosiale medier.

De nye distributørene 41 Shadows og Mer Film sier at støtten ga dem et velkomment ekstra dytt og oppmuntret dem til å plukke opp flere nordiske filmer enn de ellers ville gjort.

– Markedsstøtten gjorde at jeg fikk muligheten til å ansette en ekspert på sosiale medier som ga meg hjelp til å få løftet filmene. Uten henne ville jeg gått for en mer tradisjonell kampanje, forteller Pernille Munk Skydsgaard i 41 Shadows.

Øistein Refseth i Mer Film, som er spesielt på utkikk etter filmer fra kommende talenter som engasjerer et yngre publikum, forteller at han har arbeidet tett med skoler og organisasjoner for å bygge en god plattform for sosiale medier. Til sin neste film Gerilja fra den svenske regissøren Anders Hazelius som får premiere i Norge til våren, vil han benytte de samme prinsippene for å få de riktige menneskene til å snakke om filmen og gi publikum verktøy til å spre filmen gjennom jungeltelegrafen.

Nordisk Film & TV Fonds støtteordninger Nordic Film Marketing Support Scheme, Digital Distribution Support og Recruited Audience Screening hadde i 2014–2015 et totalbudsjett på om lag 3,5 millioner kroner og skal nå fortsette ut 2016. Dette er uavhengig av fondets støtte til enkeltfilmer og pakkeordninger til distributører av ikke-nasjonal nordisk film.

Les mer om ordningene.

MENY