Dokumentarens makt

dokmaktlite.jpgDokumentaren benyttes i økende grad for å sette fokus på politiske spørsmål. – En ubehagelig sannhet har gitt klimadebatten et trøkk jeg ellers ikke tror at vi ville hatt, sier Gunnar Kvassheim, leder for Energi og miljøkomiteen på Stortinget. 

Begrensningens brutalitet

I løpet av de siste årene har mangel på tid og penger ført til større press under norske filminnspillinger. Filmer lages uten tilstrekkelig finansiering og resultatet går på bekostning av filmteamets mulighet til å sikre kvaliteten på filmene, mener filmarbeidere og regissører.

Digital dumpingplass?

TV-kanalenes krav om lave priser på norsk film skaper strid, og tidligere billigsalg av den norske filmkatalogen karakteriseres som en skandale av filmbransjen. Vil de nye digitale kanalene bli dumpingplass for billige utenlandske programmer og serier?

MENY