Tv-bransjen bør ta bedre vare på de over 60.

Tv-bransjen bør ta bedre vare på de over 60.

Mens tv-bransjen forsøker å forsone seg med tøffe økonomiske realiteter, viser en undersøkelse at bransjen bør ta tv-seerne over 60 på større alvor. De er de mest lojale seerne de har.

Foto: NRK-serien Makta har fått merke hvor trofaste tv-seere de over 60 fortsatt er.

De siste ukene har den internasjonale tv-bransjen forsøkt å gjøre opp status; først under TV Drama Vision-seminaret i Gøteborg og så under et redusert Berlinale series-program. Konklusjonen synes å være noenlunde den samme: Det hersker en ny edruelighet, i sterk kontrast til de siste årenes bonanza. Men det vokser også fram en ekstra stor frykt for å trå feil i nedgangstider, fordi konsekvensene er så mye større.

Under åpningsdagen på Berlinale series var det særlig frykten hos beslutningstakerne mange deltakere var bekymret for, melder C21 Media. Det hemmer kreativiteten, mener Roy Ashton i Gersh Agency. Han mener å se at beslutningstakerne ikke våger å gi de kreative den samme tilliten som før, fordi de risikerer å få sparken om de gjør en feil. Sabine de Mardt, president i Gaumont Tyskland, mener frykten er så dominerende at svært mye handler om å minimere risiko.

Tidligere leder av Yes Studios, Danna Stern, mener produsenter bør bli mer realistiske overfor hva som er målgruppen. Og bransjen må slutte å jage halsløst etter ungdommen. Vi må forholde oss til det publikummet vi har, mener hun, og produsere for dem.

Denne kjensgjerningen er også noe som gjennomsyrer en ny undersøkelse utført av det svenske mediebyrået AdOn, på oppdrag fra den svenske bransjen, gjengitt hos NFTVF.

TV-seing vil avta i årene som kommer, men tv-bransjen bør nå holde øye med én gruppe som er de mest trofaste tv-brukerne i fremtiden, nemlig de over 60. AdOns prognose viser at svensk tv-seing i aldersgruppen 25–45 år vil falle til bare 27 minutter per dag innen 2025 (gjennomsnittlig seing ligger på på 88 minutter daglig for alle aldersgrupper). Forklaringen ligger hos 60+-gruppen som i snitt vil ha 222 minutter per dag i 2025.

Tv-bransjen må sette større pris på de over 60 som nå blir stadig viktigere for bransjen.

«I stedet for å hjemsøkes av søvnløse netter over fallende seertall blant yngre aldersgrupper, bør vi sette større pris på de fortsatt sterke tallene i målgruppen 60+, ettersom seertallet i denne gruppen vil vokse sterkere i løpet av de neste årene,» heter det i undersøkelsen.

Dette er ikke første gangen noen utenfra bransjen ber den ta de over 60 på større alvor. Men vil en bransje som konstant jager de unge sette seg ned og lytte?

Tv-bransjen bør ta bedre vare på de over 60.

Tv-bransjen bør ta bedre vare på de over 60.

Mens tv-bransjen forsøker å forsone seg med tøffe økonomiske realiteter, viser en undersøkelse at bransjen bør ta tv-seerne over 60 på større alvor. De er de mest lojale seerne de har.

Foto: NRK-serien Makta har fått merke hvor trofaste tv-seere de over 60 fortsatt er.

De siste ukene har den internasjonale tv-bransjen forsøkt å gjøre opp status; først under TV Drama Vision-seminaret i Gøteborg og så under et redusert Berlinale series-program. Konklusjonen synes å være noenlunde den samme: Det hersker en ny edruelighet, i sterk kontrast til de siste årenes bonanza. Men det vokser også fram en ekstra stor frykt for å trå feil i nedgangstider, fordi konsekvensene er så mye større.

Under åpningsdagen på Berlinale series var det særlig frykten hos beslutningstakerne mange deltakere var bekymret for, melder C21 Media. Det hemmer kreativiteten, mener Roy Ashton i Gersh Agency. Han mener å se at beslutningstakerne ikke våger å gi de kreative den samme tilliten som før, fordi de risikerer å få sparken om de gjør en feil. Sabine de Mardt, president i Gaumont Tyskland, mener frykten er så dominerende at svært mye handler om å minimere risiko.

Tidligere leder av Yes Studios, Danna Stern, mener produsenter bør bli mer realistiske overfor hva som er målgruppen. Og bransjen må slutte å jage halsløst etter ungdommen. Vi må forholde oss til det publikummet vi har, mener hun, og produsere for dem.

Denne kjensgjerningen er også noe som gjennomsyrer en ny undersøkelse utført av det svenske mediebyrået AdOn, på oppdrag fra den svenske bransjen, gjengitt hos NFTVF.

TV-seing vil avta i årene som kommer, men tv-bransjen bør nå holde øye med én gruppe som er de mest trofaste tv-brukerne i fremtiden, nemlig de over 60. AdOns prognose viser at svensk tv-seing i aldersgruppen 25–45 år vil falle til bare 27 minutter per dag innen 2025 (gjennomsnittlig seing ligger på på 88 minutter daglig for alle aldersgrupper). Forklaringen ligger hos 60+-gruppen som i snitt vil ha 222 minutter per dag i 2025.

Tv-bransjen må sette større pris på de over 60 som nå blir stadig viktigere for bransjen.

«I stedet for å hjemsøkes av søvnløse netter over fallende seertall blant yngre aldersgrupper, bør vi sette større pris på de fortsatt sterke tallene i målgruppen 60+, ettersom seertallet i denne gruppen vil vokse sterkere i løpet av de neste årene,» heter det i undersøkelsen.

Dette er ikke første gangen noen utenfra bransjen ber den ta de over 60 på større alvor. Men vil en bransje som konstant jager de unge sette seg ned og lytte?

MENY