Filmfestivalene og klubbene tilgodeses.

Filmfestivalene og klubbene tilgodeses.

Filmfestivalene og klubbene tildeles nær 28 millioner i denne søknadsrunden hos NFI. Les mer om hvilke kinoer, klubber og tiltak som fikk tilskudd.

Norsk filminstitutt gir i første søknadsrunde for året drøye 16 millioner kroner i tilskudd til ulike filmfestivaler og tiltak for bransjen rundt om i Norge. Det melder NFI på sine websider. Samtidig øker NFI pengepotten og gir totalt 11,967 millioner kroner til cinematek- og filmklubbvirksomhet landet rundt.

Sistnevnte vesle økning inngår muligens i kulturministerens varslede ekstra satsing på kinovirksomhet. Det er liten tvil om at den kommer godt med for en bransje som fortsatt sliter med ettervirkningene av pandemien. Kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen mener festivalene gjør «en kjempejobb for å fremme filmkultur og filmkunst til folk over hele landet. Med disse pengene vil det bli laget mange flotte faglige samlingspunkter for film- og kinobransjen, og pengene vil også bidra til å løfte kinoopplevelsene og kinobesøket i tiden framover», understreker hun.

Totalt i år vil NFI dele ut 23,5 millioner kroner til drift av norske filmfestivaler. Det er samme beløp som i 2022 og fordeles på to søknadsrunder. Denne runden mottok NFI 22 søknader som ba om 25,7 millioner kroner totalt gjennom ordningene for filmfestivaler og for bransjetiltak arrangert av filmfestivaler. Total går i denne runden 15.550.000 kroner til 15 ulike festivaler og 940.000 kroner tildeles tre bransjetiltak i regi av festivaler.

– Filmfestivalene viser at de jobber kontinuerlig og godt med å trekke publikum og bransje til sine arenaer. NFI opprettholder sin støtte som bidrar til at det finnes festivaler fra Agder i sør til Nordkapp i Nord, sier avdelingsdirektør for formidling og samfunn Julie Ova.

– Vi er stolte av at det blir arrangert mange sterke og gode filmfestivaler i hele landet også i 2023, og at vi har rom til både store festivaler som TIFF, BIFF og Oslo Pix, mindre nisjefestivaler samt bransjefestivaler som Kortfilmfestivalen, Den norske filmfestivalen i Haugesund og Animasjonsfestivalen i Fredrikstad, sier hun.

Dette er tilskuddene:

Stiftelsen festivalkontoret tildeles 2.800.000 kroner til Arabiske filmdager 2023, Oslo Pix filmfestival 2023 og Film fra Sør-festivalen 2023. / Den norske filmfestivalen AS får 2.700.000 kroner til Den norske filmfestivalen 2023. / Kortfilmfestivalen tildeles 2.550.000 kroner til Kortfilmfestivalen 2023 / Bergen internasjonale filmfestival får 2.250.000 kroner til Bergen internasjonale filmfestival 2023. / Barnefilmfestivalen tildeles 1.500.000 kroner til Barnefilmfestivalen 2023 / Norsk animasjonsforum får 900.000 kroner til Fredrikstad Animation Festival 2023. / Nordkapp filmfestival tildeles 650.000 kroner til Nordkapp filmfestival 2023. / Movies on War får 400.000 kroner til Movies on War 2023. / Mirage Docfest tildeles 350.000 kroner til Mirage 2023. / Bollywood fest indisk dans- og filmfestival får 300.000 kroner til Bollywood festival 2023. / Abloom får 300.000 kroner til Abloom filmfestival 2023 / Oppdal kulturhus KF tildeles 275.000 kroner til Ramaskrik 2023. / Lanterna Magica får 250.000 kroner til Lanterna Magica 2023 (Nordic Docs) / Oslo/Fusion internasjonale filmfestival tildeles 200.000 kroner til 33. Oslo/Fusion internasjonale filmfestival. / Ellida får 150.000 kroner til Artic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2023.

Til cinematekene:

Stiftelsen Cinemateket i Bergen tildeles 2.310.000 kroner til Cinematek 2023 / Cinemateket Trondheim stiftelsen får 2.000.000 kroner til Cinematek 2023 / Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival tildeles 1.650.000 kroner til Cinematek 2023  / Cinemateket i Kristiansand får 1.500.000 kroner til Cinematek 2023 / Stavanger kommune tildeles 307.000 kroner til Cinematek 2023 / Lillehammer kommune får 230.000 kroner til Cinematek 2023 (Cinemateket i Oslo er direkte underlagt NFI og inngår ikke i disse tildelingene).

Norsk filmklubbforbund tildeles 4.000.000 kroner til Filmklubbvirksomhet 2023.

 

Filmfestivalene og klubbene tilgodeses.

Filmfestivalene og klubbene tilgodeses.

Filmfestivalene og klubbene tildeles nær 28 millioner i denne søknadsrunden hos NFI. Les mer om hvilke kinoer, klubber og tiltak som fikk tilskudd.

Norsk filminstitutt gir i første søknadsrunde for året drøye 16 millioner kroner i tilskudd til ulike filmfestivaler og tiltak for bransjen rundt om i Norge. Det melder NFI på sine websider. Samtidig øker NFI pengepotten og gir totalt 11,967 millioner kroner til cinematek- og filmklubbvirksomhet landet rundt.

Sistnevnte vesle økning inngår muligens i kulturministerens varslede ekstra satsing på kinovirksomhet. Det er liten tvil om at den kommer godt med for en bransje som fortsatt sliter med ettervirkningene av pandemien. Kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen mener festivalene gjør «en kjempejobb for å fremme filmkultur og filmkunst til folk over hele landet. Med disse pengene vil det bli laget mange flotte faglige samlingspunkter for film- og kinobransjen, og pengene vil også bidra til å løfte kinoopplevelsene og kinobesøket i tiden framover», understreker hun.

Totalt i år vil NFI dele ut 23,5 millioner kroner til drift av norske filmfestivaler. Det er samme beløp som i 2022 og fordeles på to søknadsrunder. Denne runden mottok NFI 22 søknader som ba om 25,7 millioner kroner totalt gjennom ordningene for filmfestivaler og for bransjetiltak arrangert av filmfestivaler. Total går i denne runden 15.550.000 kroner til 15 ulike festivaler og 940.000 kroner tildeles tre bransjetiltak i regi av festivaler.

– Filmfestivalene viser at de jobber kontinuerlig og godt med å trekke publikum og bransje til sine arenaer. NFI opprettholder sin støtte som bidrar til at det finnes festivaler fra Agder i sør til Nordkapp i Nord, sier avdelingsdirektør for formidling og samfunn Julie Ova.

– Vi er stolte av at det blir arrangert mange sterke og gode filmfestivaler i hele landet også i 2023, og at vi har rom til både store festivaler som TIFF, BIFF og Oslo Pix, mindre nisjefestivaler samt bransjefestivaler som Kortfilmfestivalen, Den norske filmfestivalen i Haugesund og Animasjonsfestivalen i Fredrikstad, sier hun.

Dette er tilskuddene:

Stiftelsen festivalkontoret tildeles 2.800.000 kroner til Arabiske filmdager 2023, Oslo Pix filmfestival 2023 og Film fra Sør-festivalen 2023. / Den norske filmfestivalen AS får 2.700.000 kroner til Den norske filmfestivalen 2023. / Kortfilmfestivalen tildeles 2.550.000 kroner til Kortfilmfestivalen 2023 / Bergen internasjonale filmfestival får 2.250.000 kroner til Bergen internasjonale filmfestival 2023. / Barnefilmfestivalen tildeles 1.500.000 kroner til Barnefilmfestivalen 2023 / Norsk animasjonsforum får 900.000 kroner til Fredrikstad Animation Festival 2023. / Nordkapp filmfestival tildeles 650.000 kroner til Nordkapp filmfestival 2023. / Movies on War får 400.000 kroner til Movies on War 2023. / Mirage Docfest tildeles 350.000 kroner til Mirage 2023. / Bollywood fest indisk dans- og filmfestival får 300.000 kroner til Bollywood festival 2023. / Abloom får 300.000 kroner til Abloom filmfestival 2023 / Oppdal kulturhus KF tildeles 275.000 kroner til Ramaskrik 2023. / Lanterna Magica får 250.000 kroner til Lanterna Magica 2023 (Nordic Docs) / Oslo/Fusion internasjonale filmfestival tildeles 200.000 kroner til 33. Oslo/Fusion internasjonale filmfestival. / Ellida får 150.000 kroner til Artic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2023.

Til cinematekene:

Stiftelsen Cinemateket i Bergen tildeles 2.310.000 kroner til Cinematek 2023 / Cinemateket Trondheim stiftelsen får 2.000.000 kroner til Cinematek 2023 / Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival tildeles 1.650.000 kroner til Cinematek 2023  / Cinemateket i Kristiansand får 1.500.000 kroner til Cinematek 2023 / Stavanger kommune tildeles 307.000 kroner til Cinematek 2023 / Lillehammer kommune får 230.000 kroner til Cinematek 2023 (Cinemateket i Oslo er direkte underlagt NFI og inngår ikke i disse tildelingene).

Norsk filmklubbforbund tildeles 4.000.000 kroner til Filmklubbvirksomhet 2023.

 

MENY