Jan Erik Holst hedres for sin innsats.

Jan Erik Holst hedres for sin innsats.

Jan Erik Holst er tildelt Terra Mariana-korsets orden fra Estlands president for sitt arbeid med å fremme kulturelle relasjoner mellom Estland og Norge – ikke minst gjennom sin innsats på filmfeltet.

Foto: Jan Erik Holst (t.h.) overrekkes utmerkelsen av Estlands president Alar Karis.

Under Tallinn Black Nights Film Festival, som ble avsluttet i helgen, ble Jan Erik Holst tildelt Terra Mariana-korsets orden av fjerde klasse fra Estlands president Alar Karis.

Dette er en estisk orden som deles ut av presidenten til utenlandske statsborgere for sin innsats for å fremme Estland. Holst ble tildelt ordenen for sin langvarige innsats for å bygge kulturelle relasjoner mellom Estland og Norge, ikke minst gjennom å bringe estisk film til norske publikummere – men også vice versa.

Holst var sentral i opprettelsen av Tallinn Black Nights Film Festival, som ble arrangert i sin første utgave i 1997. PÖFF, som er dens estiske forkortelse, har utviklet seg til å bli regionens mest betydningsfulle filmfestival, og har i dag A-liste-status.

I 2001 etablerte Holst Baltiske filmdager i Oslo, som har blitt den viktigste kanalen for å vise baltiske filmer i Norge. Videre har han stått bak arrangementer som viser estisk samt øvrig baltisk film på filmfestivalene i Tromsø og Haugesund, Den norske filmskolen og Cinemateket i Oslo.

President Karis overrakte ordenen til Holst på en seremoni på presidentpalasset i Tallinn 25. november, med representanter fra filminstituttene og filmmiljøene fra alle de tre baltiske samt nordiske land tilstede. Senere samme dag ble det holdt en mottakelse på Black Nights-festivalen i samarbeid med den norske ambassaden.

Jan Erik Holst (t.v.) sammen med Tallinn Black Nights’ festivalleder Tiina Lokk og Estlands president Alar Karis.

– Estland setter pris på Jan Erik Holsts engasjement og arbeid med å fremme estisk kultur og bidra til kultursamarbeid med Norge, sa president Karis da han overrakte Terra Mariana-korset.

I sin tale til presidenten avsluttet Holst med å si at han var spesielt glad for å motta ordenen fra et land som svært tidlig forstod viktigheten av å se mot vest, og da nærmere bestemt EU og NATO, for å sikre fred i Europa, og pekte på Russlands invasjonskrig i Ukraina.

– Som norsk ambassadør i Estland er jeg så stolt av Jan Erik og hvordan han gjennom flere år har etablert et sterkt nettverk med det estiske og også det videre baltiske filmmiljøet. Jan Erik har vært og er den fremste ambassadør for norsk film i Estland og den estiske ordenen var velfortjent, uttaler ambassadør Else Berit Eikeland til Rushprint.

– Ambassaden har i mange år hatt glede av Jan Eriks engasjement for estisk film i Norge og også for å fremme norske filmer i Estland. Helt siden de baltiske landene fikk tilbake uavhengigheten i 1991 har Jan Erik bygget nettverk mellom nordiske og baltiske filminstitusjoner og miljøer, og med estisk-norske miljøer, sier Eikeland.

I tillegg til hans rolle i opprettelsen av PÖFF og Baltiske filmdager, trekker ambassadøren fram at Holst stiller opp som entusiastisk innleder ved estiske universiteter for å snakke om norsk og nordisk film.

Holst har tidligere mottatt utmerkelser fra Latvia og Litauen for sitt arbeid med kulturutveksling mellom Norge og de baltiske landene på filmfeltet.

Jan Erik Holst (f. 1949) er redaktør, forfatter, filmkritiker, foredragsholder og kurator. Han har bakgrunn som blant annet direktør i Norsk filminstitutt og formann i Scandinavian Films, og har vært filmklubbleder, kinosjef, filmprodusent og universitets- og høgskolelærer i film. Han er også bidragsyter her i Rushprint.

Jan Erik Holst hedres for sin innsats.

Jan Erik Holst hedres for sin innsats.

Jan Erik Holst er tildelt Terra Mariana-korsets orden fra Estlands president for sitt arbeid med å fremme kulturelle relasjoner mellom Estland og Norge – ikke minst gjennom sin innsats på filmfeltet.

Foto: Jan Erik Holst (t.h.) overrekkes utmerkelsen av Estlands president Alar Karis.

Under Tallinn Black Nights Film Festival, som ble avsluttet i helgen, ble Jan Erik Holst tildelt Terra Mariana-korsets orden av fjerde klasse fra Estlands president Alar Karis.

Dette er en estisk orden som deles ut av presidenten til utenlandske statsborgere for sin innsats for å fremme Estland. Holst ble tildelt ordenen for sin langvarige innsats for å bygge kulturelle relasjoner mellom Estland og Norge, ikke minst gjennom å bringe estisk film til norske publikummere – men også vice versa.

Holst var sentral i opprettelsen av Tallinn Black Nights Film Festival, som ble arrangert i sin første utgave i 1997. PÖFF, som er dens estiske forkortelse, har utviklet seg til å bli regionens mest betydningsfulle filmfestival, og har i dag A-liste-status.

I 2001 etablerte Holst Baltiske filmdager i Oslo, som har blitt den viktigste kanalen for å vise baltiske filmer i Norge. Videre har han stått bak arrangementer som viser estisk samt øvrig baltisk film på filmfestivalene i Tromsø og Haugesund, Den norske filmskolen og Cinemateket i Oslo.

President Karis overrakte ordenen til Holst på en seremoni på presidentpalasset i Tallinn 25. november, med representanter fra filminstituttene og filmmiljøene fra alle de tre baltiske samt nordiske land tilstede. Senere samme dag ble det holdt en mottakelse på Black Nights-festivalen i samarbeid med den norske ambassaden.

Jan Erik Holst (t.v.) sammen med Tallinn Black Nights’ festivalleder Tiina Lokk og Estlands president Alar Karis.

– Estland setter pris på Jan Erik Holsts engasjement og arbeid med å fremme estisk kultur og bidra til kultursamarbeid med Norge, sa president Karis da han overrakte Terra Mariana-korset.

I sin tale til presidenten avsluttet Holst med å si at han var spesielt glad for å motta ordenen fra et land som svært tidlig forstod viktigheten av å se mot vest, og da nærmere bestemt EU og NATO, for å sikre fred i Europa, og pekte på Russlands invasjonskrig i Ukraina.

– Som norsk ambassadør i Estland er jeg så stolt av Jan Erik og hvordan han gjennom flere år har etablert et sterkt nettverk med det estiske og også det videre baltiske filmmiljøet. Jan Erik har vært og er den fremste ambassadør for norsk film i Estland og den estiske ordenen var velfortjent, uttaler ambassadør Else Berit Eikeland til Rushprint.

– Ambassaden har i mange år hatt glede av Jan Eriks engasjement for estisk film i Norge og også for å fremme norske filmer i Estland. Helt siden de baltiske landene fikk tilbake uavhengigheten i 1991 har Jan Erik bygget nettverk mellom nordiske og baltiske filminstitusjoner og miljøer, og med estisk-norske miljøer, sier Eikeland.

I tillegg til hans rolle i opprettelsen av PÖFF og Baltiske filmdager, trekker ambassadøren fram at Holst stiller opp som entusiastisk innleder ved estiske universiteter for å snakke om norsk og nordisk film.

Holst har tidligere mottatt utmerkelser fra Latvia og Litauen for sitt arbeid med kulturutveksling mellom Norge og de baltiske landene på filmfeltet.

Jan Erik Holst (f. 1949) er redaktør, forfatter, filmkritiker, foredragsholder og kurator. Han har bakgrunn som blant annet direktør i Norsk filminstitutt og formann i Scandinavian Films, og har vært filmklubbleder, kinosjef, filmprodusent og universitets- og høgskolelærer i film. Han er også bidragsyter her i Rushprint.

MENY