Hvordan få publikum tilbake til kinoene og festivalene?

Hvordan få publikum tilbake til kinoene og festivalene?

Spørsmålet står sentralt på konventet for filmformidling, som arrangeres av Bergen internasjonale filmfestival 19. oktober. Vi må snakke like mye om formidling som produksjon, mener festivalsjef Tor Fosse.

Neste uke er det duket for Bergen internasjonale filmfestival. På åpningsdagen onsdag 19. oktober arrangerer BIFF for sjette gang konvent for filmformidling, som i år finner sted på Kulturhuset i Bergen. Konventet blir i tillegg strømmet.

«Pandemien synes å være over for denne gang. Vi prøver alle å bygge opp igjen det den har forårsaket av usikkerhet og endringer, utsettelser og nedlegginger. Formidlere av film kommer sammen i Bergen på åpningsdagen av BIFF: Filmdistributører, kinorepresentanter, festivaler, cinematek, filmklubber, pedagoger og filmkritikere samles for å diskutere filmformidlingens tilstand og fremtid», heter det i presentasjonen av årets utgave av filmformidlingskonventet.

– Det sjette konventet for filmformidling omhandler først og fremst hvordan få publikum tilbake til kinoene og festivalene. Det handler også i stor grad om å sette formidling på dagsorden, da det meste jo handler om filmproduksjon i ordskiftet om film her til lands, sier Bergen filmfestivals leder Tor Fosse til Rushprint.

– Det som for min egen del opptar meg, som det har gjort i godt over 40 år, er den kunstnerisk ambisiøse filmens kår på kino – i en tid da det meste handler om kommersialitet. Noen må få lov å fremstå som verdikonservative i begrepets rette forstand – og museumsvoktere, om det gir mer mening, legger han til.

Hele programmet for konventet kan leses lenger nede i artikkelen, og omfatter blant annet:

Under tittelen «Fremtidens filmformidling» skal Tomas Eskilsson fra svenske Film i Väst holde en Keynote Speech, der han vil ta for seg følgende spørsmål: Hva tror analytikerne vil være avgjørende i nær fremtid og hva sikrer god filmtilgang av den kvalitativt og kunstnerisk ambisiøse filmen? Og hva med strømmetjenestenes makt – vil disse bare ta over mye av markedet?

Hvordan kan vi skape kinoer som fremstår publikumsvennligere enn noen gang? Dette skal diskuteres i kinosamtalen med Unnur Sande fra Vega Scene, Marit Sætre Færevåg fra Edda Kino i Haugesund og Hanne Jacobsen fra Bømlo Kino.

Medlemmer fra Kulturkomiteen på Stortinget skal også dele sine synspunkter på formidlingsfeltet under konventet.

Programmet omfatter dessuten en diskusjon om nasjonale markedsføringstiltak støttet av Norsk filminstitutt, der kinoene og distributørene er tildelt drøyt fem millioner til en kampanje for å prøve å trekke publikum tilbake til kinosalene. Også filmfestivalene, som er blitt en spesielt viktig sekundærarena for formidling av samtidsfilmene, er tildelt midler til samme formål.

Program Filmformidlingskonventet 2022:

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen til konventet

09.40 Orientering om programmet for dagen ved Vibeke Skistad

09.45 De nasjonale markedsføringstiltakene – hvordan har komiteene bak kino, distribusjon og filmfestivalene tenkt? Kristian Fyllingsnes presenterer på vegne av festivalene, Agnethe Buus Jensen for kino/distributører.

10.15 Vyer og visjoner fra Film & Kino og NFI. Espen Lundberg Pedersen og Kjersti Mo deler sine tanker og planer. Moderator: Einar Aarvig.

10.45 Åpen mikrofon

11.00 Kaffepause

11.15 Kinosamtalen: Om å skape gode møteplasser – særlig for nye målgrupper. Marit Sætre Færevåg fra Edda kino, Unnur Sande fra Vega scene og Hanne Jacobsen fra Bømlo kino deler sine erfaringer og nye satsninger. Moderator: Jakob Berg, NFI

12.00 Åpen mikrofon

12.15 Lunsj

12.45 Kinoenes posisjon vs strømmetjenestene ved Ivar Halstvedt, Kulturmeglerne

13.00 Fremtidens filmformidling ved Tomas Eskilsson, Film i Väst

13.30 Samtale med Tomas Eskilsson og Ivar Halstvedt. Moderator: Jakob Berg

14.00 Åpen mikrofon

14.15 Frukt og kaffe

14.30 Filmfestivalsamtalen: Lisa Hoen fra TIFF, Silje Engeness fra Kosmorama, Tor Fosse fra BIFF og en representant for Festivalkontoret i Oslo. Moderator: Marte Stapnes, leder Norsk filmklubbforbund

15.15 Åpen mikrofon

15.30 Medlemmer fra Kulturkomiteen på Stortinget deler sine synspunkter. Moderator: Vibeke Skistad.

16.00 Oppsummering av dagen v/ Morten Christoffersen fra filmbyråforeningen, Erlend Serigstad fra kinosjefforbundet, Espen Lundberg Pedersen fra Film & Kino, Julie Ova fra NFI og Christin Berg fra Nordisk Film Kino. Moderator: Jan H. Landro

Programmet ligger ute på BIFFs nettsider, der man også kan melde seg på konventet.

Etter konventet blir det åpning av den 23. utgaven av Bergen internasjonale filmfestival, som varer fram til 27. oktober. Årets åpningsfilm er Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin, som Aleksander Huser trakk fram i sin rapport her i Rushprint som et av de klare høydepunktene fra filmfestivalen i Venezia forrige måned.

 

Hvordan få publikum tilbake til kinoene og festivalene?

Hvordan få publikum tilbake til kinoene og festivalene?

Spørsmålet står sentralt på konventet for filmformidling, som arrangeres av Bergen internasjonale filmfestival 19. oktober. Vi må snakke like mye om formidling som produksjon, mener festivalsjef Tor Fosse.

Neste uke er det duket for Bergen internasjonale filmfestival. På åpningsdagen onsdag 19. oktober arrangerer BIFF for sjette gang konvent for filmformidling, som i år finner sted på Kulturhuset i Bergen. Konventet blir i tillegg strømmet.

«Pandemien synes å være over for denne gang. Vi prøver alle å bygge opp igjen det den har forårsaket av usikkerhet og endringer, utsettelser og nedlegginger. Formidlere av film kommer sammen i Bergen på åpningsdagen av BIFF: Filmdistributører, kinorepresentanter, festivaler, cinematek, filmklubber, pedagoger og filmkritikere samles for å diskutere filmformidlingens tilstand og fremtid», heter det i presentasjonen av årets utgave av filmformidlingskonventet.

– Det sjette konventet for filmformidling omhandler først og fremst hvordan få publikum tilbake til kinoene og festivalene. Det handler også i stor grad om å sette formidling på dagsorden, da det meste jo handler om filmproduksjon i ordskiftet om film her til lands, sier Bergen filmfestivals leder Tor Fosse til Rushprint.

– Det som for min egen del opptar meg, som det har gjort i godt over 40 år, er den kunstnerisk ambisiøse filmens kår på kino – i en tid da det meste handler om kommersialitet. Noen må få lov å fremstå som verdikonservative i begrepets rette forstand – og museumsvoktere, om det gir mer mening, legger han til.

Hele programmet for konventet kan leses lenger nede i artikkelen, og omfatter blant annet:

Under tittelen «Fremtidens filmformidling» skal Tomas Eskilsson fra svenske Film i Väst holde en Keynote Speech, der han vil ta for seg følgende spørsmål: Hva tror analytikerne vil være avgjørende i nær fremtid og hva sikrer god filmtilgang av den kvalitativt og kunstnerisk ambisiøse filmen? Og hva med strømmetjenestenes makt – vil disse bare ta over mye av markedet?

Hvordan kan vi skape kinoer som fremstår publikumsvennligere enn noen gang? Dette skal diskuteres i kinosamtalen med Unnur Sande fra Vega Scene, Marit Sætre Færevåg fra Edda Kino i Haugesund og Hanne Jacobsen fra Bømlo Kino.

Medlemmer fra Kulturkomiteen på Stortinget skal også dele sine synspunkter på formidlingsfeltet under konventet.

Programmet omfatter dessuten en diskusjon om nasjonale markedsføringstiltak støttet av Norsk filminstitutt, der kinoene og distributørene er tildelt drøyt fem millioner til en kampanje for å prøve å trekke publikum tilbake til kinosalene. Også filmfestivalene, som er blitt en spesielt viktig sekundærarena for formidling av samtidsfilmene, er tildelt midler til samme formål.

Program Filmformidlingskonventet 2022:

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen til konventet

09.40 Orientering om programmet for dagen ved Vibeke Skistad

09.45 De nasjonale markedsføringstiltakene – hvordan har komiteene bak kino, distribusjon og filmfestivalene tenkt? Kristian Fyllingsnes presenterer på vegne av festivalene, Agnethe Buus Jensen for kino/distributører.

10.15 Vyer og visjoner fra Film & Kino og NFI. Espen Lundberg Pedersen og Kjersti Mo deler sine tanker og planer. Moderator: Einar Aarvig.

10.45 Åpen mikrofon

11.00 Kaffepause

11.15 Kinosamtalen: Om å skape gode møteplasser – særlig for nye målgrupper. Marit Sætre Færevåg fra Edda kino, Unnur Sande fra Vega scene og Hanne Jacobsen fra Bømlo kino deler sine erfaringer og nye satsninger. Moderator: Jakob Berg, NFI

12.00 Åpen mikrofon

12.15 Lunsj

12.45 Kinoenes posisjon vs strømmetjenestene ved Ivar Halstvedt, Kulturmeglerne

13.00 Fremtidens filmformidling ved Tomas Eskilsson, Film i Väst

13.30 Samtale med Tomas Eskilsson og Ivar Halstvedt. Moderator: Jakob Berg

14.00 Åpen mikrofon

14.15 Frukt og kaffe

14.30 Filmfestivalsamtalen: Lisa Hoen fra TIFF, Silje Engeness fra Kosmorama, Tor Fosse fra BIFF og en representant for Festivalkontoret i Oslo. Moderator: Marte Stapnes, leder Norsk filmklubbforbund

15.15 Åpen mikrofon

15.30 Medlemmer fra Kulturkomiteen på Stortinget deler sine synspunkter. Moderator: Vibeke Skistad.

16.00 Oppsummering av dagen v/ Morten Christoffersen fra filmbyråforeningen, Erlend Serigstad fra kinosjefforbundet, Espen Lundberg Pedersen fra Film & Kino, Julie Ova fra NFI og Christin Berg fra Nordisk Film Kino. Moderator: Jan H. Landro

Programmet ligger ute på BIFFs nettsider, der man også kan melde seg på konventet.

Etter konventet blir det åpning av den 23. utgaven av Bergen internasjonale filmfestival, som varer fram til 27. oktober. Årets åpningsfilm er Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin, som Aleksander Huser trakk fram i sin rapport her i Rushprint som et av de klare høydepunktene fra filmfestivalen i Venezia forrige måned.

 

MENY